◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เรื่องของสีรองพื้นปูนใหม่ กับ สีชนิด Self Primer

  การทาสีบ้านใหม่ ระหว่างการ

  - ใช้สีรองพื้นปูนใหม่ก่อน 1 รอบ และ ทาสีทับหน้าอีก 2 รอบ  (สีทับหน้าชนิด เช็ดล้างได้ตระกูล Shield ต่างๆ)

  และ หรือ

  ใช้สีทับหน้าชนิดที่ทางแค็ตตาล็อคบอกว่า ไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่ก่อน  ให้ทาสีทับหน้าได้เลย   ที่เค้าว่า Self Primer สีที่สนใจเป็นของ Captain Parashield ชนิดเช็ดล้างได้นะ    

  แบบหลังจะต้องทากี่รอบ 2 หรือ 3 รอบค่ะ และอยากทราบว่าการใช้สีแบบ Self Primer แล้วไม่ใช้รองพื้น จะทำให้เปลืองสีกว่าหรือเปล่าค่ะ และคุณภาพจะต่างกันไหม

  จากคุณ : Wineglass - [ 8 ธ.ค. 49 17:44:55 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม