◀ Previous Next ▶ Up ▲


    ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง สร้างลูกรักให้เป็นนักคิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง สร้างลูกรักให้เป็นนักคิด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งสถาบันและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (ฝ่าย Gifted) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับด่วนจำนวนจำกัด สนใจติดต่อสอบถาม/จองที่นั่งได้ที่ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ02664-1000 ต่อ 5632

    จากคุณ : เห่าฟ้า - [ 13 มิ.ย. 51 16:05:08 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม