◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เมื่อฝันอยากเป็นผู้ประกาศ จะเดินอย่างไรให้ถึงฝันใครช่วยตอบที

    เราไม่ได้เรียนหรือมีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับงานด้านนี้เลย คนรู้จักก็ไม่มี แต่ฝันอยากเป็นผู้ประกาศ อยากรู้ว่า เราต้องเริ่มอย่างไร ควรต้องฝึกฝนและจะมีช่องทางไหนเข้าถึงวงการนี้บ้างค่ะ

    จากคุณ : กิ่งก้าเล็ก - [ 24 ม.ค. 50 22:23:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม