◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กรุงสยามจักจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเกาหลีแล้วหริอนั่นปะไร

  ขอเท้าความถึงแดจังกึม ที่สร้างความสนใจให้กับคนไทยอย่างมากโดยไร้สาเหตุ
  ส่วนที่ก็มีหมอโฮจุน ช่อง3คิดว่า
  เกาหลีเหมือนกัน คล้ายๆกัน แต่คนกลับไม่ดูเลย
  เฮ้อ อันนี้พระสยามเทวธิราชทรงปกป้อง
  ส่วนปัญหาต่อไปคือ
  ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน
  เกาหลีใหม่นี้
  อาจจะ ตก หรือ เห่อ ก็เป็นได้
  เพราะฉะนั้น ถ้ายังอยากให้ราชอาณาจักรไทยของเราอยู่ต่อไปได้นั้น
  คือ
  การรักชาติ มิหลงลืมวัฒนธรรมของตนดีที่สุด จงอย่าเห่อประเทศชาติอื่น
  โดยเฉพาะเกาหลี
  มันคิดจะใช้วัฒนธรรมของมันเบียดบี้วัฒนธรรมของเรา
  มันเห็นว่า คนไทยลืมชาติ หลงในวัฒนธรรมของแดนโสมยิ่ง
  ดังนั้น พวกโสมมันจึงคิดจะกินวัฒธรรมแดนช้างของเรา
  สยามนั้น
  บรรพบุรุษได้ปกป้องไว้หลายชั่วอายุคน
  แต่
  ไฉนเราถคึงได้ละทิ้งการปกป้องบ้านเมืองไทยของเราไว้ได้
  ไทยอยู่ได้มั้ยหากคนไทยเห่อวัฒนธรรมเกาหลีมากๆ
  ดังนั้น
  คนไทยที่รักชาติทั้งหลาย จงฟังผม
  ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
  ผมคิดว่า เราควรตัดไฟแต่ต้นลมซะเสียดีกว่า เพราะขืนปล่อยไป เราอาจจะไมเหลือวัฒนธรรมไทยก็ได้นะครับ
  จงจำไว้เสมอว่า เกาหลีคิดแทรกแซงวัฒนธรรมของชาติเราและจะให้เราเป็นมัน
  ถ้าคุณยังไม่รักชาติ
  จงอ่านบทพระราชนิพนธ์ของร.6บทนี้เสีย
  สยามมานุสติ
  หากสยามยังอยู่ ยั้งยืนยง
  เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
  หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา
  เราก็เหมือนมดชอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
  ใครรานใครรุก ด้าวแดนไทย
  ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
  เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแล
  เสียชีพไป่เสียสิ้น ก้องเกียรติงาม
  หวังว่าคงจะรักชาติมากขึ้นนะครับ
  แต่ที่สำคัญจงจำเอาไว้ว่า
  เกาหลีคิดแทรกแซงวัฒนธรรมของชาติเราและจะให้เราเป็นมัน
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวาธิราช เทวาอารักษ์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อหอกลอง
  จงช่วยปกป้องสยามให้แคล้วคลาดมิใก้ชาติใดมาเหยียบย่ำ ย่ำยี แทรกแซง สยามให้ด้วยเทอญ
  สาธุ

  จากคุณ : ผู้สุภาพ - [ 7 ม.ค. 50 11:57:33 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม