◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ปายจะได้รับผลกระทบจากหมอกและควันจากเชียงใหม่หรึอเปล่าคะ

  จะไปปายน่ะค่ะ
  เลยอยากถามคนพื้นที่
  หรือไม่ก็คนที่พอจะติดตามข่าวอยู่บ้าง
  จากเหตุการณ์หมอกและควันที่เชียงใหม่
  จะลามไปถึงปายหรือเปล่าคะ

  จากคุณ : เมญานีแห่งมรกตนคร - [ 13 มี.ค. 50 17:25:51 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม