◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    การขอvisaเข้า uk

    อยากจะทราบว่าถ้าเราได้วางแผนจะเดินทางประมาณกลางปีนี้  เราจะต้องขอวีสาล่วงหน้าก่อนเดินทางนานประมาณกี่เดือนคะ  จะต้องมีเอกสารอะไรบ้าง (รวมทั้งเอกสารทางการเงินไปแสดงด้วยหรือเปล่า)  แล้วก็สำหรับvisaนักท่องเีที่ยวจะมีประเภทนานๆ มั้ยคะ (1-3ปี)

    จากคุณ : Ms.Romeo_Kilo - [ 13 มี.ค. 50 13:35:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม