◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2550

  โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชีย 2550
  (ASIAN MIDWINTER WATERBIRD CENSUS 2007)

  โครงการนับนกน้ำช่วงฤดูหนาวของเอเชียประจำปีจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม 2550 ซึ่งในปี 2550 นับเป็นปีที่ 21 ตั้งแต่มีการเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการนี้เป็นความร่วมมือของอาสาสมัครนักดูนกที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและการแพร่กระจายของนกน้ำ รวมไปถึงการบ่งชี้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ ในปี 2549 ที่ผ่านมาได้มีการนับนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 94 แห่งนับจำนวนนกน้ำได้ทั้งสิ้น 474,297 ตัวจาก 123 ชนิด โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 100 คน ปีที่ผ่านมากลุ่มวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการนับนกน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญแห่งอื่นๆ ในขณะที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับผิดชอบการนับนกน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของนกน้ำสูงสุดในประเทศไทย ด้วยความช่วยเหลือจากทุกท่านเราหวังที่จะทำการนับนกน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นในปีนี้ แม้ช่วงเวลาการนับนกน้ำหลักจะอยู่ระหว่างวันที่ 6-21 มกราคม แต่หากท่านมีข้อมูลการนักนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินประชากรนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยเช่นกัน    

  เป้าหมายของการประเมินประชากรนกน้ำคือการนับนกน้ำทุกชนิด (นกกาน้ำ นกยาง นกกระสา นกช้อนหอย นกปากช้อน นกเป็ดน้ำ นกอัญชัน นกชายเลน นกนางนวล นกนางนวลแกลบ ฯลฯ) นอกจากนี้การนับนกชนิดอื่นๆที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ (เช่นเหยี่ยว) ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เช่นกัน อาสาสมัครนับนกน้ำไม่จำเป็นต้องทำการครอบคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักเสมอไป พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็กเช่นบึงน้ำหรือหนองน้ำใกล้บ้านที่มีนกน้ำอพยพเข้ามาอาศัยก็มีความสำคัญเช่นกัน

  ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการนับนกน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกชนิดนกชายเลน เพราะข้อมูลพื้นฐานจากดูนกทุกคนเช่นเป็นนกกลุ่มอะไรมีจำนวนเท่าไร ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดข้อมูล

  สมาคมอนุรักษ์นกฯ จะทำการอบรมเทคนิคการจำแนกชนิดนกน้ำและวางแผนการนับนกน้ำ
  ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม นอกจากนี้เรายังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักดูนกในการดำเนินการนับนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ หากท่านหรือกลุ่มของท่านสามารถช่วยครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือต้องการที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครในการนับนกน้ำ กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งความจำนงในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับผู้ประสานงาน (คุณเพชร มโนปวิตร สมาคมอนุรักษ์นกฯ โทร. 0813761365 [email protected] หรือ คุณวัลยา ชนิตตาวงศ์ กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0892207261 [email protected])

  แบบฟอร์มการนับนกน้ำและเอกสารคู่มือการนับนกน้ำภาษาไทยสามารถติดต่อขอรับได้จากผู้ประสานงาน หรือทางเว็บไซท์ของสมาคมอนุรักษ์นกฯ http://bcst.or.th/news/arti_8.htm ส่วนเอกสารฉบับภาษาอังกฤษสามารถดาน์โหลดได้ทาง AWC website at http://www.wetlands.org/articlemenu.aspx?id=dd0babe1-08b1-46da-8f15-5fa10fddc91b


  การอบรมอาสาสมัครนับนกน้ำ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2549

  กรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สมาคมอนุรักษ์นกฯ คุณกฤษณา แก้วปลั่ง (02-691-4816 or 02-691-5976 [email protected]) หรือ คุณเพชร มโนปวิตร (0813761365 [email protected])  
  การอบรมการอาสาสมัครนับนกน้ำ 2007
  วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2550
  สถานที่ ห้องประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  เวลา 9.00 – 16.30 น.

  กำหนดการ

  09.00 - 09.30 น. นับนกน้ำไปทำไม: โครงการสำรวจติดตามนกน้ำในช่วงฤดูหนาวและผลการ สำรวจในช่วงปี 2549
  โดย คุณเพชร มโนปวิตร กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯ
  09.30 – 10.30 น. โครงการสำรวจนกน้ำและการทำรังวางไข่ของนกน้ำในประเทศไทย
  โดย คุณวัลยา ชนิตตาวงศ์ กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า
  10.30 – 11.00 น. โครงการศึกษาการอพยพของนกชายเลนด้วยการติดห่วงขา
  โดย Philip D.Round
  11.00 - 12.00 น. เทคนิคการจำแนกนกชายเลน
  โดย คุณพินิจ แสงแก้ว และคุณอมร สิ่วกีรติยุตกุล
  12.00-13.00 น. พักกลางวัน
  13.00-13.45 น. เทคนิคการจำแนกนกนางนวล
  โดยพอพล นนทภา
  13.45-14.30 น. เทคนิคการจำแนกนกเป็ดน้ำ
  โดยวัชระ สงวนสมบัติ
  14.30-15.00 น. “Migration magic : possible anywhere anytime”
  นกชายเลนชนิดใหม่ที่อาจจะพบในประเทศไทย
  โดยน.สพ.ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
  15.00-15.30 น. ข้อแนะนำในการนับจำนวนนกน้ำ
  โดย Philip D. Round
  15.30-16.30 น. เตรียมความพร้อมและวางแผนการนับนกน้ำในปี 2007

  วิทยากร

  สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
  กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    ยินดีต้อนรับนักดูนกทุกระดับ และผู้สนใจเป็นอาสาสมัครนับนกน้ำเพื่อการอนุรักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

   
   

  จากคุณ : bcst - [ 28 ธ.ค. 49 15:50:27 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม