◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เลือกเรียนหลักสูตรของ NAUI หรือ PADI ดีครับ

    เท่าที่หาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรคล้ายกันมากๆ ราคาก็ไม่ต่างกันมาก ก็เลยไม่รู้จะใช้อะไรตัดสินว่าอย่างไรดีกว่ากัน ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพของ instructor คงต้องขอประสบการณ์จากเพื่อนๆแล้วครับ ขอบคุณครับ
    เรื่องความสะดวกในการเดินทางก็อย่างนึง แต่ใจรักอยากเรียนมาก ไกลก็จะไป อยากให้รางวัลกับชีวิตด้วยการรักษ์และชื่นชมธรรมชาติครับ

    แก้ไขเมื่อ 21 พ.ย. 49 15:37:41

    จากคุณ : nmapxp - [ 21 พ.ย. 49 15:28:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม