◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ให้ button ของ HTML ไม่สามารถ click ได้ชั่วคราวได้หรือไม่

ใน html สามารถจะกำหนดให้ button
ไม่สามารถ click ได้ ชั่วคราว
และกลับมาใช้งานได้อีกภายหลังได้หรือไม่


จากคุณ : oon [15 พ.ย. 2543 - 14:47:26] แจ้งลบกระทู้  Bookmark  Add to your handheld computer ขอทราบด้วยคน

กระทู้ยอดนิยม