witpoko.com


    อยากทราบความหมายหรือที่มาของวลีที่ว่า "องุ่นเปรี้ยว" และ "น้ำผึ้งหยดเดียว"

    คือเข้าใจว่า องุ่นเปรี้ยว น่าจะหมายถึง อะไรที่ไม่เหมาะสม,ไม่เข้าท่า
    และ น้ำผึ้งหยดเดียว หมายถึง เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่
    ผมอยากขอคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับคำว่า "องุ่นเปรี้ยว" และเรี่องราวที่มาของ "น้ำผึ้งหยดเดียว" ครับ

    จากคุณ : น้ำผึ้งผสมองุ่นหยดเดียวเปรี้ยว - [28 ส.ค. 00:32:53]

 
 


mobile = False