กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ เจ้าฟ้ากุ้ง

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสใน พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ อีกผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ ทรงนิพนธ์ กาพย์ห่อโคลง (คำประพันธ์ที่ขึ้นต้นด้วย กาพย์ยานี ๑บท แล้วห่อด้วย โคลงสี่สุภาพ ๑ บท) ไว้สองเรื่องด้วยกัน คือ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก และ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง

สำหรับกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เป็นบทประพันธ์เชิงนิราศ พรรณนาถึงความพลัดพรากจากคนรัก เมื่อคราวเดินทางไปประพาศยัง "ธารโศก" ดังกาพย์ห่อโคลงบทที่ ๘๕ ที่ว่า

พระเจ้าเกล้านรนาถ......เสด็จยุรยาตรคลาศคลาไคล
ธารโศกเรียมโศกใจ............ด้วยไกลน้องหมองอารมณ์ ฯ
....พระบาทนรนาถเจ้า......กรุงไกร
เสด็จพยุหบาตรไป............เถื่อนถ้อง
ธารโศกช่วยโศกใจ............จักขาด
ด้วยพี่ไกลพักตรน้อง..........ขุ่นคล้ำอกกรม ฯ

ขอนำตัวอย่างมาให้อ่านดังนี้ครับ

สองชมสองสมพาส .......สองสุดสวาทสองเรียงสอง
สองกรสองตระกอง .......สองคลึงเคล้าเฝ้าชมกัน ฯ
.....สองชมสมพาสสร้อย ........ศรีสมร
สองสมพาสสองเสมอนอน ....ครุ่นเคล้า
สองกรก่ายสองกร ...............รีบรอบ
สองนิทร์สองเสน่ห์เหน้า .........แนบน้องชมเชย ฯ

ชมน้องสองไนยนา ........แลมาชายละลายอารมณ์
เพราพริ้มยิ้มตาคม .........เป็นมันเคลือบเหลือบแลงาม ฯ
.....พิศน้องสองเนตรพริ้ม.... เพราคม
ขนเนตรงามสวยสม .........สั่งด้วย
เมียงม่ายชายเชยชม ........แสนลาภ
เป็นโทษหรือเกรงม้วย ......เษกซร้องมองดู

ชมบ่าอ่างามผาย ...........อกหมายราบปราบกดานทอง
นมเคร่งเต่งทั้งสอง .........คือบงกชสดดอกขาว ฯ
......ชมกายผายบ่าเจ้า ........ชายปอง
ทรวงราบปราบกดานทอง .. เรียบร้อย
นมเคร่งเต่งเต้าสอง .........เคียงคู่
คือบงกชสดน้อย ............เต่งตั้งดวงขาว ฯ

นาภีพี่นอนแนบ .............บางระแทบแอบอิงองค์
ตระโพกรัดบขัดทรง .......รวาดรวายชายพอใจ ฯ
....นาภีพี่แนบเน้น ............นวลผจง
บางระแทบแอบองค์ .......นิ่มน้อง
ตะโพกรัดบขัดทรง .........รวยรูป
สูงระวาดชายต้อง ...........ชอบเนื้อพึงใจ ฯ

ทุ่มหนึ่งย่อมคลึงเคล้า ......เนื้อพี่เจ้าเข้าแนบเนียน
สาวลม่อมย่อมจุดเทียน .....ถือเทียนไว้ให้สูบยา ฯ
....ทุ่มหนึ่งพี่ยอมเคล้า .....คลึงเศียร
จูบกอดอรนอนเนียน .........แนบไว้
สาวลม่อมย่อมจุดเทียน ......ยาวยื่น
เจ้าจับเทียนไว้ให้ ..............พี่นี้สูบยา ฯ

ราตรีสี่ทุ่มแล้ว ...............โอ้นางแก้วแคล้วคลาศไป
หมอนกอดทอดฤทัย ........หายใจใหญ่ให้รำคาญ ฯ
....ราตรีสี่ทุ่มแล้ว ..........ลับไกล
น้องแก้วแคล้วเรียมไป ......ขาดพร้อง
กอดหมอนทอดฤทัย .........ทบท่าว
ลมแล่นพัดขัดข้อง ...........สวาทได้รำคาญ ฯ

วันอาทิตย์นิทร์นอนแนบ ....เคยอิงแอบแทบอกชาย
ทิพากรซ่อนนางสาย .........สุดสวาทพี่นี้ฤาไฉน ฯ
....อาทิตย์นิทร์แนบน้อง ...โฉมฉาย
อิงแอบแทบทรวงชาย ........ริกรี้
ทิพากรซ่อนนางสาย ..........สมรมิ่ง
แสนสุดสวาทพี่นี้ ..............แนบเนื้อชมโฉม ฯ

เดือนหกสรกฝนสวรรค์ .......จรดนังคัลตามพิธี
แรกนาเข้าธรณี .................พี่ดูเจ้าเปล่าใจหาย ฯ
....เดือนหกตกครั่นครื้น ....ฝนสวรรค์
พิธีจรดนังคัล ...................ก่อเกล้า
แรกนาจอมไอศวรรย์ .........กรุงเทพ
พี่แลบเห็นเจ้า ...................เปล่าแล้วใจหาย ฯ

เดือนสิบสองถ่องแถวโคม ...แสงสว่างโพยมโสมนัสา
เรืองรุ่งกรุงอยุธยา ............ วันทาแล้วแก้วไป่เห็น ฯ
....กติกมาศก้อง ..............แถวโคม
แสงสว่างแลลอยโพยม .......ผ่องแผ้ว
อยุธยาเปรียบแสงโสม ........ใสส่อง
ชมชื่นวันทาแล้ว ................ นิ่มน้องฤาเห็น ฯ

สงสารรักนางงาม ..............สามฤดูอยู่โหยหา
รูปเอี่ยมของเรียมอา ..........คลาคลาศเจ้าเศร้าอกกรม ฯ
....สงสารการพรากแก้ว ....หัทยา
สามฤดูโหยหา ..................คู่เคล้า
สนิทเรียมเอี่ยมเอกา ..........ยายิ่ง
สุดสวาทคลาศคลาเจ้า ........อกว้างเกรียมกรม ฯ

สุขรมย์ชมหมู่ไม้ ...............ชมนกในไพรพงสถาน
เขาแดงแหล่งห้วยธาร .........ร่มรื่นสนุกขุกคำนึง ฯ
.....สุขรมย์ชมหมู่ไม้ ..........เลือนลาน
ชมนกไพรพงสถาน ............หลากเหล้น
เขาเขียวทุ่งห้วยธาร ............รื่นรี่
ร่มรื่นลำน้ำเต้น ..................แก่งก้องคนึงนาง ฯ

อัญชันคิดอัญชัน .............ทาคิ้วมันกันเฉิดปลาย
ชำเลืองเยื้องตาชาย ............ชายชมนักมักแลตาม ฯ
....อัญชันคนึงอ่าเจ้า ......... โฉมฉาย
คิ้วเคลือบมันกันปลาย .........เฉิดช้อย
ชำเลืองเยื้องตาชาย ...........เนืองนั่ง
ชมเพลินเดินคล้ายคล้อย ......บ่ายหน้าแลตาม ฯ


บัวบานในคงคา ................นึกผ้าสีบัวโรยบาง
นวลลอองอ่องขลิบนาง ....... น้องเราห่มลอยชายงาม ฯ
....บัวบานงามพี่ดิ้น .........แดโดย
นึกผ้าสีบัวโรย ..................กลิ่นเฝื้อง
ทรงขลิบอ่องชายโชย ........ยวลผาด
เห็นห่มสมบนเบื้อง ............. บ่าเจ้าลอยชาย ฯ


นกขมิ้นเหลืองขมิ้นเจ้า ......นกนอนเคล้าเคล้านงพงา
กวักกว่ากว่าจะมา ..............เห็นยางเจ่าพี่เจ่าคอย ฯ
....นกขมิ้นคิดขมิ้นเจ้า .....ลลายทา
แอ่นเคล้าพี่เคล้าพงา ..........พี่เคล้า
กวักกว่ากว่าจะมา ............... สมสู่
เห็นนกยางเจ่าเจ้า ...............เจ่าแล้วเรียมคอย ฯ


นวลจันทร์นึกนวลสมร .........ปลาเนื้ออ่อนอ่อนเอวสาย
สมรย่างปลาย่างกาย ...........นึกโชยชายกรายกรงาม ฯ
....นวลจันทร์นึกผ่องหน้า ...เดือนหมาย
เนื้ออ่อนอ่อนเอวสาย ............สวาทหยิ้ง
สมรย่างปลานางกราย ...........คนึงเนื่อง
ยูรย่างช่างเดิรพริ้ง ................เพริศพร้อมกรงาม ฯ


กลียุคเรียมจากเจ้า .........เมื่อใดเล่าจะกลับมา
โอน้องของพี่อา .............ไกลพี่แล้วแกล้วกลอยใจ ฯ
....กลียุคเรียมจากน้อง .. นงพงา
ไฉนจะกลับคืนมา ............เร่งแคล้ว
โอ้น้องของเรียมอา ..........พลัดพราก
ไกลพี่นางน้องแก้ว ..........สวาทกล้ำกลางใจ ฯ

เชิญอ่านฉบับเต็มทั้ง ๑๕๒ บทได้ที่
http://www.geocities.com/thailiterature

จากคุณ : โมโน - [4 ส.ค. 17:18:35] แจ้งลบกระทู้  Bookmark  ส่งกระทู้ให้เพื่อน  Add to your handheld computer โหวตกระทู้ยอดนิยม

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณคุณโมโนอีกครั้งค่ะ

จากคุณ : ดาหาชาดา - [4 ส.ค. 19:14:45]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณด้วยคนครับ

จากคุณ : amonkawee - [5 ส.ค. 01:31:10]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

Thank you, too.

จากคุณ : It's me. - [5 ส.ค. 03:06:31]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

โมโนจัดบ้านใหม่ ทำซะงงเลย ของเดิมก็ง่ายๆ สบายๆ อยู่แล้ว
อย่าให้ Hi Tech มากนะ จะชิงเบื่อซะก่อน เหมือนกับหลายๆ
ร้อย web ที่ตายไปแล้ว ที่บรรดา web programmer โชว์
์ความสามารถของ web ให้แพรวพราวแต่ไม่มีสาระอะไรให้ดู


จากคุณ : ลุงแก่ - [5 ส.ค. 05:53:30]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณ สำหรับความเห็นของ ลุงแก่ครับ
ไม่ทราบว่าโหลดช้าลงมากไหมครับ
ที่คุณลุงแก่ว่าจะส่งเรื่องมาลงนี่ ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรครับ


จากคุณ : โมโน - [5 ส.ค. 18:51:40]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ไปชมมาแล้วค่ะ ขอขอบคุณที่สละเวลาเอาวรรณกรรมล้ำค่ามาเผื่อแผ่ให้คนที่หาอ่านไม่ได้ด้วยค่ะ ซาบซึ้งในน้ำใจ

ที่โหลดช้าหน่อคงเป็นหน้าแรกน่ะค่ะเพราะมีกราฟฟิกมาก แต่หน้าที่เป็นเนื้อหาโหลดได้รวดเร็วทันใจดีค่ะ
ขอแนะอะไรให้นิดนะคะ เวลาเปิดหน้าพวกนี้มันจะมีจอเล็กออกมาโฆษณาด้วย ตั้งแต่เปลี่ยนไปเป็นของยาหูแล้ว
เจ้าจอพวกนี้มันย้ายไม่ได้ จะติดแหมะอยู่มุมขวาด้านบน เป็นที่กวนประสาทมาก เพราะมีหลายหน้าที่จะถูกบังจนอ่านไม่ได้
เลื่อนออกก็ไม่ได้ คงแล้วแต่จอของบางคนที่ต่างกันไป เวลาอ่านจะหายไปหลายวรรคเสียมู้ดน่าดูเลยค่ะ


จากคุณ : พวงร้อย - [5 ส.ค. 23:40:52]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

คลิกปิดไปก็ได้นะครับ จอโฆษณาตรงมุมขวาบนเนี่ยะ

จากคุณ : โมโน - [6 ส.ค. 17:01:48]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

จริงๆด้วยซีคะ ขอบคุณค่ะที่บอก เพิ่งรู้นะเนี่ย

จากคุณ : พวงร้อย - [8 ส.ค. 05:57:23]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ชื่อ / e-mail :
รายละเอียด :
 
PANTIP Toys