witpoko.com


  กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ เจ้าฟ้ากุ้ง

  เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสใน พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ อีกผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ ทรงนิพนธ์ กาพย์ห่อโคลง (คำประพันธ์ที่ขึ้นต้นด้วย กาพย์ยานี ๑บท แล้วห่อด้วย โคลงสี่สุภาพ ๑ บท) ไว้สองเรื่องด้วยกัน คือ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก และ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง

  สำหรับกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เป็นบทประพันธ์เชิงนิราศ พรรณนาถึงความพลัดพรากจากคนรัก เมื่อคราวเดินทางไปประพาศยัง "ธารโศก" ดังกาพย์ห่อโคลงบทที่ ๘๕ ที่ว่า

  พระเจ้าเกล้านรนาถ......เสด็จยุรยาตรคลาศคลาไคล
  ธารโศกเรียมโศกใจ............ด้วยไกลน้องหมองอารมณ์ ฯ
  ....พระบาทนรนาถเจ้า......กรุงไกร
  เสด็จพยุหบาตรไป............เถื่อนถ้อง
  ธารโศกช่วยโศกใจ............จักขาด
  ด้วยพี่ไกลพักตรน้อง..........ขุ่นคล้ำอกกรม ฯ

  ขอนำตัวอย่างมาให้อ่านดังนี้ครับ

  สองชมสองสมพาส .......สองสุดสวาทสองเรียงสอง
  สองกรสองตระกอง .......สองคลึงเคล้าเฝ้าชมกัน ฯ
  .....สองชมสมพาสสร้อย ........ศรีสมร
  สองสมพาสสองเสมอนอน ....ครุ่นเคล้า
  สองกรก่ายสองกร ...............รีบรอบ
  สองนิทร์สองเสน่ห์เหน้า .........แนบน้องชมเชย ฯ

  ชมน้องสองไนยนา ........แลมาชายละลายอารมณ์
  เพราพริ้มยิ้มตาคม .........เป็นมันเคลือบเหลือบแลงาม ฯ
  .....พิศน้องสองเนตรพริ้ม.... เพราคม
  ขนเนตรงามสวยสม .........สั่งด้วย
  เมียงม่ายชายเชยชม ........แสนลาภ
  เป็นโทษหรือเกรงม้วย ......เษกซร้องมองดู

  ชมบ่าอ่างามผาย ...........อกหมายราบปราบกดานทอง
  นมเคร่งเต่งทั้งสอง .........คือบงกชสดดอกขาว ฯ
  ......ชมกายผายบ่าเจ้า ........ชายปอง
  ทรวงราบปราบกดานทอง .. เรียบร้อย
  นมเคร่งเต่งเต้าสอง .........เคียงคู่
  คือบงกชสดน้อย ............เต่งตั้งดวงขาว ฯ

  นาภีพี่นอนแนบ .............บางระแทบแอบอิงองค์
  ตระโพกรัดบขัดทรง .......รวาดรวายชายพอใจ ฯ
  ....นาภีพี่แนบเน้น ............นวลผจง
  บางระแทบแอบองค์ .......นิ่มน้อง
  ตะโพกรัดบขัดทรง .........รวยรูป
  สูงระวาดชายต้อง ...........ชอบเนื้อพึงใจ ฯ

  ทุ่มหนึ่งย่อมคลึงเคล้า ......เนื้อพี่เจ้าเข้าแนบเนียน
  สาวลม่อมย่อมจุดเทียน .....ถือเทียนไว้ให้สูบยา ฯ
  ....ทุ่มหนึ่งพี่ยอมเคล้า .....คลึงเศียร
  จูบกอดอรนอนเนียน .........แนบไว้
  สาวลม่อมย่อมจุดเทียน ......ยาวยื่น
  เจ้าจับเทียนไว้ให้ ..............พี่นี้สูบยา ฯ

  ราตรีสี่ทุ่มแล้ว ...............โอ้นางแก้วแคล้วคลาศไป
  หมอนกอดทอดฤทัย ........หายใจใหญ่ให้รำคาญ ฯ
  ....ราตรีสี่ทุ่มแล้ว ..........ลับไกล
  น้องแก้วแคล้วเรียมไป ......ขาดพร้อง
  กอดหมอนทอดฤทัย .........ทบท่าว
  ลมแล่นพัดขัดข้อง ...........สวาทได้รำคาญ ฯ

  วันอาทิตย์นิทร์นอนแนบ ....เคยอิงแอบแทบอกชาย
  ทิพากรซ่อนนางสาย .........สุดสวาทพี่นี้ฤาไฉน ฯ
  ....อาทิตย์นิทร์แนบน้อง ...โฉมฉาย
  อิงแอบแทบทรวงชาย ........ริกรี้
  ทิพากรซ่อนนางสาย ..........สมรมิ่ง
  แสนสุดสวาทพี่นี้ ..............แนบเนื้อชมโฉม ฯ

  เดือนหกสรกฝนสวรรค์ .......จรดนังคัลตามพิธี
  แรกนาเข้าธรณี .................พี่ดูเจ้าเปล่าใจหาย ฯ
  ....เดือนหกตกครั่นครื้น ....ฝนสวรรค์
  พิธีจรดนังคัล ...................ก่อเกล้า
  แรกนาจอมไอศวรรย์ .........กรุงเทพ
  พี่แลบเห็นเจ้า ...................เปล่าแล้วใจหาย ฯ

  เดือนสิบสองถ่องแถวโคม ...แสงสว่างโพยมโสมนัสา
  เรืองรุ่งกรุงอยุธยา ............ วันทาแล้วแก้วไป่เห็น ฯ
  ....กติกมาศก้อง ..............แถวโคม
  แสงสว่างแลลอยโพยม .......ผ่องแผ้ว
  อยุธยาเปรียบแสงโสม ........ใสส่อง
  ชมชื่นวันทาแล้ว ................ นิ่มน้องฤาเห็น ฯ

  สงสารรักนางงาม ..............สามฤดูอยู่โหยหา
  รูปเอี่ยมของเรียมอา ..........คลาคลาศเจ้าเศร้าอกกรม ฯ
  ....สงสารการพรากแก้ว ....หัทยา
  สามฤดูโหยหา ..................คู่เคล้า
  สนิทเรียมเอี่ยมเอกา ..........ยายิ่ง
  สุดสวาทคลาศคลาเจ้า ........อกว้างเกรียมกรม ฯ

  สุขรมย์ชมหมู่ไม้ ...............ชมนกในไพรพงสถาน
  เขาแดงแหล่งห้วยธาร .........ร่มรื่นสนุกขุกคำนึง ฯ
  .....สุขรมย์ชมหมู่ไม้ ..........เลือนลาน
  ชมนกไพรพงสถาน ............หลากเหล้น
  เขาเขียวทุ่งห้วยธาร ............รื่นรี่
  ร่มรื่นลำน้ำเต้น ..................แก่งก้องคนึงนาง ฯ

  อัญชันคิดอัญชัน .............ทาคิ้วมันกันเฉิดปลาย
  ชำเลืองเยื้องตาชาย ............ชายชมนักมักแลตาม ฯ
  ....อัญชันคนึงอ่าเจ้า ......... โฉมฉาย
  คิ้วเคลือบมันกันปลาย .........เฉิดช้อย
  ชำเลืองเยื้องตาชาย ...........เนืองนั่ง
  ชมเพลินเดินคล้ายคล้อย ......บ่ายหน้าแลตาม ฯ


  บัวบานในคงคา ................นึกผ้าสีบัวโรยบาง
  นวลลอองอ่องขลิบนาง ....... น้องเราห่มลอยชายงาม ฯ
  ....บัวบานงามพี่ดิ้น .........แดโดย
  นึกผ้าสีบัวโรย ..................กลิ่นเฝื้อง
  ทรงขลิบอ่องชายโชย ........ยวลผาด
  เห็นห่มสมบนเบื้อง ............. บ่าเจ้าลอยชาย ฯ


  นกขมิ้นเหลืองขมิ้นเจ้า ......นกนอนเคล้าเคล้านงพงา
  กวักกว่ากว่าจะมา ..............เห็นยางเจ่าพี่เจ่าคอย ฯ
  ....นกขมิ้นคิดขมิ้นเจ้า .....ลลายทา
  แอ่นเคล้าพี่เคล้าพงา ..........พี่เคล้า
  กวักกว่ากว่าจะมา ............... สมสู่
  เห็นนกยางเจ่าเจ้า ...............เจ่าแล้วเรียมคอย ฯ


  นวลจันทร์นึกนวลสมร .........ปลาเนื้ออ่อนอ่อนเอวสาย
  สมรย่างปลาย่างกาย ...........นึกโชยชายกรายกรงาม ฯ
  ....นวลจันทร์นึกผ่องหน้า ...เดือนหมาย
  เนื้ออ่อนอ่อนเอวสาย ............สวาทหยิ้ง
  สมรย่างปลานางกราย ...........คนึงเนื่อง
  ยูรย่างช่างเดิรพริ้ง ................เพริศพร้อมกรงาม ฯ


  กลียุคเรียมจากเจ้า .........เมื่อใดเล่าจะกลับมา
  โอน้องของพี่อา .............ไกลพี่แล้วแกล้วกลอยใจ ฯ
  ....กลียุคเรียมจากน้อง .. นงพงา
  ไฉนจะกลับคืนมา ............เร่งแคล้ว
  โอ้น้องของเรียมอา ..........พลัดพราก
  ไกลพี่นางน้องแก้ว ..........สวาทกล้ำกลางใจ ฯ

  เชิญอ่านฉบับเต็มทั้ง ๑๕๒ บทได้ที่
  http://www.geocities.com/thailiterature

  จากคุณ : โมโน - [4 ส.ค. 17:18:35] แจ้งลบกระทู้  Bookmark  ส่งกระทู้ให้เพื่อน  Add to your handheld computer โหวตกระทู้ยอดนิยม

 
 กระทู้ยอดนิยม

l>
 • PANTIP.COM : V5346951 เตือนภัย อย่าให้ร้านเครื่องเสียง หลอก [เครื่องเสียงรถยนต์] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : R5018183 ใครมีไอเดียทำครัวทาวน์เฮ้าส์หลังบ้านแบบครึ่งเดียวบ้างคะ อีกครึ่งนึงจะทำแบบไหนดีอยากให้มีลมผ่านค่ะแต่ว่า [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : Q5489953 ++ สบู่มาดามเฮงใช้ดีมั้ยค่ะ ++ [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : X3330220 ใครหาอักษร ค.คน บนแป้นพิมพ์ keyboard เจอบ้างครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM :COM SCI [CE1601766] ขอคำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท G-able ครับ {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • X2134462 รถถังติดแอร์หรือเปล่าครับ [วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : R5133397 ทราย1 คิวบิกเมตร มเท่ากันกี่ตัน? [ที่พักอาศัย] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : Y3837006 จะต้องแก้กรรมอย่างไรให้เจอเนื้อคู่ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : J4855831 ภาษาแมว [แมว] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N6909416 เค้าว่ากันว่าPamperเป็นยี่ห้อผ้าอ้อมที่ดีที่สุดจริงเหรอค่ะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • l>
  mobile = False