◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ใครรู้เบอร์ของIC ที่ใช้ในโหมดการทำงานแบบ Current Mode ของวงจร Boost Converter ช่วยกรุณาบอกด้วยค่ะ

เป็นวงจร Boost Converter ที่มี Vin=12V, Vout=24V, Pout=100W

จากคุณ : เปิ้ล -[ 8 พ.ย. 48 - 19:22:22 A:10.1.11.232 X:202.44.8.98 ]

กระทู้ยอดนิยม