◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ใช้เงิน 100 บาทให้คุ้ม

มิติใหม่ของการบริโภค

“แปลงรายจ่ายในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นรายได้กลับคืนมาอย่างมหาศาล”

เป็นการผสมผสานแนวคิดและวิธีการที่โดดเด่นของ 3 ระบบ

ระบบสหกรณ์ภาคประชาชน, ระบบ mini mart และ ระบบเครือข่าย

ก่อให้เกิดพลังเครือข่ายของผู้บริโภค และพลังแห่งการสร้างรายได้อย่างมหาศาล...นั่นคือ...

1. สมาชิกรวมตัวกันคล้ายสหกรณ์ เป็นเจ้าของร้านค้า (mini mart) ร่วมกันและซื้อสินค้า

จากร้านของตนเองโดยเสียค่า สมัครสมาชิก 100 บาทตลอดชีพ

2. สมาชิกได้รับเงินปันผลกลับคืนประมาณ 20% จากยอดซื้อของตนเองทุกสัปดาห์ตลอดชีวิต

3. สมาชิกแนะนำสมาชิกคนอื่น ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก จะได้รับปันผลกำไรประมาณ 10 % จาก

ยอดซื้อของสมาชิกที่แนะนำตรง ตลอดชีวิต

4. เมื่อสมาชิกแนะนำสมาชิกต่อไปเรื่อยๆ ทุกคะแนนจากการซื้อของสมาชิก จะถูกคิดเป็นเงิน

เพื่อปันผลให้กับสมาชิกทุกคนในองค์กรประมาณ 12%

5. เมื่อสมาชิกสนใจพัฒนาเป็นผู้นำองค์กรจะได้โบนัสค่าบริหารทีมงาน 50 – 100% ของรายได้

ทีมงานในองค์กร และได้รับเงินปันผล 3% จากยอดขายสินค้าทั่วโลก

6.ร้านค้าของสมาชิกจะมีระบบจัดการที่ทันสมัย และ “สะดวกซื้อ” คล้าย mini mart

มีสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตทุกชนิด กว่า 1,000 รายการ

7.ระบบที่ทันสมัยจะเชื่อมโยงร้านค้าทุกร้านค้า สมาชิกทุกคน ทั่วประเทศ และทั่วโลก

เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน สมาชิก แนะนำสมาชิกได้ทั่วโลก และสามารถขยายร้านค้าได้

ทั่วประเทศ ค่าแนะนำ เงินปันผลจะถูกโอนให้สมาชิกผ่านระบบธนาคารที่ทันสมัยที่สุด...

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ หรือเข้ารับฟังรายละเอียดของธุรกิจ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณ อเนข ไชยเสนา

Tel. 09-925-8421รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

http://www2.se-ed.net/pag-rightpower/


จากคุณ : pag -[ 19 ต.ค. 48 - 11:12:23 A:192.168.101.254 X:202.44.71.1 ]

กระทู้ยอดนิยม