◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ช่วยวิเคราะห์ว่าเหตุใด "รามานุชัน" ไม่ได้เรียนหนังสือแต่คิดอะไรเองได้ถึงขั้นสูง?

  Srinivasa Ramanujan คือนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ชีวิตของ Ramanujan เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เป็น"พรที่สวรรค์"
  มีผลงานเรื่อง infinite series, infinite products, continued fractions และ integrals ที่เป็นผลงานระดับปราชญ์คณิตศาสตร์ ที่แม้แต่ศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ระดับโลกอย่าง Hardy และ Little Wood เองก็ไม่มีความสามารถสูงเท่า
  Ramanujan ไม่ได้รับการศึกษาที่เป็นระบบ ดังนั้น วิธีคิดต่างๆ ของ Ramanujan จึงไม่เหมือนนักคณิตศาสตร์ทั่วไป เช่น เขารู้เรื่อง elliptic modular, functions ดีมาก แต่ไม่รู้เรื่อง double periodicity เลย ทั้งๆ ที่สองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกัน และรู้เรื่อง analytic number theory จนทะลุปรุโปร่ง แต่ไม่ประสีประสาเรื่อง Complex analysis การรู้บ้างไม่รู้บ้างเช่นนี้ เมื่อได้ Hardy ช่วย ทำให้ Ramanujan มีความสามารถสมบูรณ์ขึ้น แต่ Hardy จึงยอมรับว่า เขาเรียนรู้จาก Ramanujan มากกว่าที่ Ramanujan ได้เรียนรู้จากเขา!!
  ณ วันนี้คำถามหนึ่งที่ได้ทำให้โลกวิชาการฉงนมากคือ ทั้งๆ ที่ Ramanujan ไม่ได้รับการศึกษาสูง แต่เก่งคณิตศาสตร์มาก เพราะเหตุใดซึ่ง Hardy ก็ตอบว่า การไม่เรียนในระบบทำให้สมอง Ramanujan ผลิตงานที่ยิ่งใหญ่ได้ ในขณะที่คนทั่วไปที่ได้รับการศึกษาเต็มรูปแบบ ผลิตงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เลย!

  จากคุณ : อยากรู้มาก ๆ ขอบอก - [ 18 พ.ค. 48 16:02:52 A:202.57.185.15 X: TicketID:061788 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม