◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถ้าเราโยนหินขึ้นไปด้วยความเร็วหนึ่ง...??

    ถ้าเราโยนหินขึ้นไปด้วยความเร็วหนึ่ง  มันจะตกลงมาตรงจุดที่ขึ้นไป    ด้วยความเร็วเท่ากัน  หรือไม่

    จากคุณ : kinkolo - [ 5 ต.ค. 47 23:49:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม