◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เวลาเป็นสิ่งที่แบ่งได้สิ้นสุดหรือไม่ครับ?

    ผมมีคำถามในใจอยู่คือ ตอนอ่านทฤษฎีสัมพันธ์ภาพมันมีความแม่งๆในใจอยู่คือ
    เนื่องจากความเร็วมีขอบขีดสูงสุดคือความเร็วแสง ถ้ายังงั้นความเร่งล่ะ แปลว่าเมื่อเข้าสู่ความเร็วแสงก็จะไม่สามารถเร่งได้อีกแล้วใช่ไม้ เพราะต้องใช้พลังงานเป็นอนันต์ แต่ที่ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง ความเร่งสามารถมีค่าได้ตลอดจำนวนจริงใช่ไม้ เพราะเวลาเป็นสิ่งต่อเนื่อง ถ้าเวลาเป็นสิ่งไม่ต่อเนื่อง หรือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนควอนตั้มของเวลา ถ้ายังงั้นความเร่งที่จุดความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงใดๆต้องมีค่าสูงสุด(แมกซิมั่ม)ที่แน่นอนนั่นคือ (ความเร็วแสง - ความเร็วปจุบัน)/ยูนิตเล็กสุดของเวลา ดังนั้นผมจึงมาถึงคำถามว่า เวลาเป็นคอนตินิวอัสต์หรือเปล่าดังหัวข้อ ผู้รู้โปรดชี้แนะ ในเชิงคณิตศาสตร์ผมเคยอ่านสองนิยามของคอนตินิวอัส (ความต่อเนื่อง)คือหนึ่งลากเส้นห้ามยกปากกา สอง ที่จำนวนจริงเล็กๆใดๆ มีค่าของฟังค์ชั่นนั้นอยู่ภายใน ไม่ทราบว่าถ้าเวลามีความต่อเนื่อง เป็นลักษณะไหนครับ

    จากคุณ : szworker - [ 11 ก.ค. 47 14:54:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม