◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ตอนนี้ในหมู่บ้านมีการวางท่อประปาใหม่ ของเก่าเสื่อมแล้ว การประปากำลังตรวจท่อว่ารั่วหรือเปล่า อยากรู้ว่าเค้าตรวจแบบไหนครับ

  ตอนนี้ในหมู่บ้านมีการวางท่อประปาใหม่ ของเก่าเสื่อมแล้ว การประปากำลังตรวจท่อว่ารั่วหรือเปล่า อยากรู้ว่าเค้าตรวจแบบไหนครับ ได้ยินว่า การประปาใช้ลมอัดเข้าไปในท่อ แล้วจะรู้ได้ยังไงครับ ว่าท่อรั่ว
  1 ถ้าแก๊สรั่ว เราจะได้กลิ่น
  2 ถ้าสายยางรดน้ำต้นไม้รั่ว จะมีน้ำไหล
  3 เคยอ่านมาว่า ในโรงงานในอเมริกา ตรวจท่อรั่วโดยใช้สารไอโซโทป โดยใช้เครื่องวัดรังสี
  แล้วท่อประปาที่วางในใต้ดินฝังกลบเรียบร้อย แล้วใช้ลมดันเข้าไปจะรู้ว่ารั่วได้ยังไงครับ

  จากคุณ : ยุทธ (ดวงตาตะวัน) - [ 28 พ.ย. 46 18:47:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม