◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เถ้าคืออะไร ใครตอบได้บ้าง

  ไม่รู้ว่าใครพอจะตอบผมได้บ้าง ว่าเวลาผมอ่านตารางแสดงคุณค่าทางอาหรมักจะ
  ว่าอาหารนั้นๆประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์ ดบ"ฮเดรต
  ไขมัน เยื่อใย แล้วก็ เถ้า ไอ้เถ้าที่ว่านี้มันมีคุณค่าตรงไหน แล้วมนุษย์และสัตว์ กินเข้าไปจะมีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างไร
  หรือว่าไม่มีเลย แล้วเวลาเขียนให้อ่านโดยทั่วไปจะแสดงให้เห้นถึงอะไร?

  จากคุณ : อยากรู้ - [ วันลอยกระทง 23:47:35 A:203.155.91.76 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม