◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  แซงคิวหรือล็อคคิว กรมที่ดินบางกะปิ

  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร เพื่อทำการโอนคอนโดฯที่ ชั้น2 ส่วนทะเบียนโรงเรือนและอาคาร โดยมีการรับบัตรคิว โดยการล็อคคิวให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารการโอนแทนผู้ที่จะทำการโอนโดยการเก็บเงินค่าดำเนินการแทนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินก็เอื้อประโยชน์ให้กับทางบริษัทโดยการ ล็อคคิว ,ให้สิทธิพิเศษโดยเข้าไปพิมพ์เอกสารการโอนเองและหยิบตราประทับต่างๆ พิมพ์เองประหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมที่ดินโดยเมื่อกระผมสังเกตดูตั้งแต่ต้นก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เมื่อรอดูต่อก็รู้ว่าไม่ใช่และเมื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินว่าการรับคิว รับคิวการตรวจสอบเอกสารอย่างไรทางเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเรียงตามหมายเลขคิวเมื่อผมขอดูเอกสารที่เจ้าหน้าที่รับมาจากพนักงานบริษัทส่งให้ก็รู้ว่าเอกสารที่ทางพนักงานบริษัทยื่นให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีเลขที่ลำดับคิวก่อนหน้ากระผมซึ่งกระผมก็สงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อกระผมมาก่อนแต่เลขที่คิวที่ผมได้เป็นเลขที่ รันต่อจากเลขคิวที่ล็อคไว้แล้ว ผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินว่าทำไมถึงล็อคคิวให้กับทางบริษัทไว้ล่วงหน้าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ผมไปอ่านประกาศชั้นล่างดู ทางกรมที่ดินบอกว่าถ้าแจ้งเอกสารครบถ้วนตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ล็อคคิวไว้ก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอ้างว่าเอกสารของทางพนักงานบริษัทยื่นให้นั้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งกระผมคิดว่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารของคนที่ยื่นตามคิวยังไม่ครบและรอไว้หลังแต่ที่กระผมเห็นนั้นพนักงานของทางบริษัทยังพิมพ์เอกสารใหม่อยู่เลยและแทรกเอกสารเข้าไป แต่เจ้าหน้าที่กรมกลับบอกว่าเอกสารของเขาครบแล้ว
  แต่ที่จริงแล้วผมรู้มาว่าทางบริษัทรับทำเอกสารนั้นเก็บค่าดำเนินการให้กับลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต่างมารอคิวนานทางบริษัทดำเนินการล็อคคิวให้เรียบร้อย ซึ่งกระผมคิดว่าทำไม่ถูกคนที่มารอแต่เช้าเอกสารยังไม่ครบก็ยังไม่ได้คิว ส่วนคนที่ยอมเสียเงินเอกสารครบหรือไม่ ไม่เป็นไรทำเอกสารตามก็ได้รับคิวเรียบร้อยแล้ว

  จากคุณ : ชาวบางกะปิ - [ 6 ต.ค. 47 13:10:12 A:203.118.117.213 X: TicketID:075146 ]

 
 


เขียนกระทู้อย่างไร.. จึงไม่เผลอละเมิดกฎหมาย !!!

 1. บรรยายข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนโดยสุจริต(คำอธิบายเพิ่มเติม)
 2. ถ้าเป็นข้อร้องเรียนที่มีคู่กรณี ผู้เขียนต้องมีส่วนได้เสียโดยตรงต่อกรณีขัดแย้งนั้น
 3. งดเว้นถ้อยคำรุนแรง เสียดสี หยาบคาย จาบจ้วงเกินกว่าเหตุ

กระทู้ยอดนิยม