◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เส้นทางสู่การประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ จัดสัมมนา
  เรื่อง "เส้นทางสู่การประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT" ในวันที่ 8 เมษายน 2547
  เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 10
  มีหัวข้อสัมมนาดังนี้
  1. แนวทางและทิศทางสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ IT กับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
  2. หนทางทำเงินกับโปรแกรม 3D และ Animation สำหรับการประกอบอาชีพอิสระ
  กับ อ.ชยพล สดุดี
  3. การสร้างงาน Mulitmedia อย่างไรให้ทำเงินได้
  อ.สราวุธ พูนธนะสาร
  4. การทำอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
  อ.ไพลิน เพ็ชรประดับ
  5. การหารายได้การพัฒนา Application
  อ.กมล สุมหิรัณ และอ.ศิรเวฐน์ สังข์สร

  จากคุณ : สัมมนา - [ 24 มี.ค. 47 15:37:15 A:203.156.42.162 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม