อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการแปลงสภาพ warrant คะ

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ warrant ยิ่งละเอียดยิ่งดี เป็นวิทยาทานด้วยคะ
จาก โมกุล

จากคุณ : โมกุล - [ 29 ธ.ค. 47 13:14:03 A:203.150.104.69 X: TicketID:083769 ]


 
 

*** Advertisement ***

ความคิดเห็นที่ 1

Warrant ถือว่าเป็น Call Option (สิทธิ์ที่จะซื้อ) ชนิดหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อผู้ที่ซื้อ Warrant ก็เปรียบเสมือนผู้ที่ทำ long call option (ซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อ) กับตราสารที่อ้างอิงถึง ในที่นี้คือหุ้นแม่ที่ออก Warrant นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น หุ้นแม่ราคา 20 บาท, Warrant ราคา 2 บาท, Strike price 17 บาท, expire date วันที่ 18/4/06, อัตราส่วน 1:1

หากในวันที่ 18/4/06 ราคาเป็นดังนี้ ผู้ถือ Warrant จะเลือกใช้สิทธิ์ Warrant นี้เพราะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าซื้อในตลาด คือซื้อได้ในราคา 19 บาท (17+2) แต่หากราคา Warrant เป็น 3.5 ณ วันหมดอายุ ผู้ถือจะไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเพราะต้องซื้อในราคา 20.5 บาท (17+3.5) ซึ่งแพงกว่าราคาในตลาด


จากคุณ : หมากเขียว - [ 29 ธ.ค. 47 13:54:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

w มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่เข้าใจใน w อย่าไปยุ่งกับมันดีที่ซู๊ดๆๆๆๆ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กอปป์จาก กิมเอง)

วันหมดอายุ (Expired Date) บอกถึงระยะเวลาที่เหลือในการใช้สิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีวันหมดอายุเหลืออยู่มาก ก็จะมีมูลค่าสูงกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอายุเหลืออยู่น้อย เมื่อตัวแปรอื่นมีค่าเหมือนกัน เนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออยู่มาก ก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะเข้าแปลงสภาพให้เป็นหุ้นสามัญมีมากขึ้น

ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) คือ ราคาที่ผู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง 1 หุ้นสามัญ โดยยกตัวอย่าง ใบสำคัญแสดงสิทธิ X-W1 มีราคาใช้สิทธิที่ 12 บาท โดยมีอัตราส่วนแปลงสภาพ 1 : 2 หมายความว่า ถ้าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะต้องจ่ายค่าแปลงสภาพ 12 บาทต่อหุ้นสามัญ นั่นคือต้องใช้เงินทั้งหมด 24 บาท เพื่อแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบเป็นหุ้นสามัญ 2 หุ้น โดยถ้าราคาในสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นแม่ เราเรียกว่า In the Money ถ้าราคาใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาหุ้นแม่ เราเรียกว่า Out of the Money
อัตราส่วน (Conversion Ratio) คือ จำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับหลังจากใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ตัวอย่าง อัตราส่วน 1 : 1.22 ถ้าแปลง 10 ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องได้หุ้นสามัญ 12 หุ้น

หุ้นแม่ (Underlying Stock) คือ หุ้นที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอ้างอิงอยู่ โดยถ้าหุ้นแม่มีราคาสูงขึ้น ก็จะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิมีค่าสูงตาม โดยหุ้นแม่ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) จะเพิ่มมูลค่าให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากความผันผวนสูงทำให้โอกาสในการที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะอยู่ In the Money และเพิ่มโอกาสในการแปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) คือ สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิที่จะเลือกแปลงสภาพ หรือไม่แปลงสภาพ เมื่อถึงกำหนดเวลา โดยผู้ถือสิทธิสามารถขายสิทธิในตลาดซื้อขายใบแสดงสิทธิ

พรีเมี่ยม (All in Premium %) แสดงถึงความยากในการใช้สิทธิ เมื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นแม่ ราคาแปลงสภาพและราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยถ้าค่า % พรีเมี่ยมสูงก็แสดงถึงความยากในการใช้สิทธิ

ราคาตามทฤษฎี แบล็คโชว์โมเดล (Black Schole Model) เป็นสูตรการคำนวณทางทฤษฎีโดยอาศัยตัวแปรสำคัญ 5 อย่าง ได้แก่ ราคาหุ้นแม่ (S), ราคาแปลงสภาพ (X), อัตราดอกเบี้ย (r), ระยะเวลาที่เหลือของสิทธิ (T), ความผันแปรของราคาหุ้นแม่ (d ) โดยใช้ความผันแปรเฉลี่ยที่ 250 วัน

เกียร์ริ่ง (Gearing Ratio) คือ อัตราส่วนของมูลค่าหุ้นแม่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงให้เห็นถึงความแรงของตัวลูกวอร์แรนท์ โดยถ้า Gearing สูงจะแสดงให้เห็นถึงการที่ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูง ตามราคาหุ้นแม่

เดลต้า (Delta) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหุ้นวอร์แรนท์ เมื่อราคาหุ้นแม่เปลี่ยนแปลง 1% ยกตัวอย่างถ้า เดลต้า 0.49 หมายความว่าถ้าหุ้นแม่มีราคาเพิ่ม 1% ราคาหุ้นวอแรนท์จะเพิ่ม 0.49% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแรงของหุ้นวอร์แรนท์ เช่นเดียวกับ Gearing

คำแนะนำ
วอร์แรนท์ที่แนะนำ จะคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแม่เป็นสำคัญ หลังจากนั้น จะพิจารณา ราคาหุ้นวอร์แรนท์ เปรียบเทียบกับ ราคาตามทฤษฎี ซึ่งเราใช้สูตร Black Schole Model, ค่า All in premium หรือ ความยากในการใช้สิทธิ, ค่า Gearing Ratio โดยวอร์แรนท์ที่น่าสนใจ ควรจะเป็น (1) ค่า Black Schole Model สูงกว่า ราคาตลาดของวอร์แรนท์ (2) ค่า All in premium ต่ำ และ ค่า Gearing Ratio สูง


จากคุณ : luck me - [ 29 ธ.ค. 47 18:51:11 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

 • PANTIP.COM : Q5660651 อยากฟื้นฟูผิวให้กลับมาแข็งแรงค่ะ เนื่องจากหาหมอสิวมานานร่วม 10 ปี [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : B2955693 คำ C/O และ O/B ที่ใช้เวลาส่งออกมีคำเต็มว่ายังไงค่ะ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : D5500581 อยากทราบวิธีทำผักดองแบบฝรั่งครับ [การทำอาหาร] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : X3024867 ตำแหน่งผู้การนี่เป็นทหารหรือตำรวจครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : B3755746 ซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ไหนบ้าง [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : N6889013 **เด็ก 4 เดือนกว่า กินซีลีแลค ได้มั้ยคะ*** [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : L5159460 รบกวนช่วยหน่อยนะคะ T__T เกี่ยวกับชุดนักศึกษา [โภชนาการและความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : F5056814 ))) ภาษาเหนือ วันละคำ วันนี้เสนอคำว่า.......(((( [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : Q5663131 อยากทราบว่าส่วนมากใช้อะไรเช็ดหน้าหลังล้างหน้าเสร็จอ่ะคะ ระหว่างผ้าขนหนูเช็หน้ากับกระดาษทิชชู [ความงาม] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : I5670386 ประกันสุขภาพที่ไหน ดีสุดครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}

 • คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
  คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
  ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
  ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
  ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
  ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
  (gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
  (เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
  ยินดี ไม่ยินดี
    : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
   
  (ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
   
   

  ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป