◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไทยออยล์ ประกาศราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 32 บ.พร้อมจัดสรรหุ้นให้รายย่อยเพิ่ม 60 ล้านหุ้น

  ไทยออยล์ เผยได้ข้อสรุปราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 32 บาท ระบุเป็นการขายหุ้นไอพีโอที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ผู้บริหารมั่นใจเป็นราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุนและสภาวะตลาดในปัจจุบัน พร้อมจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีก 107.8 ล้านหุ้น แบ่งให้รายย่อย  60 ล้านหุ้น รวมเป็นขายหุ้น IPO ทั้งหมด  1,017.7 ล้านหุ้น คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ตุลาคมนี้

  นายสมเกียรติ หัตถโกศล รองกรรมการอำนวยการด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมัน ปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่าการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายนั้น บริษัทฯได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ ทำให้ได้ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลจากการทำ บุ๊ค บิวดิ้ง (Bookbuilding) กับนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศ

  ทั้งนี้ไทยออยล์เชื่อว่าราคาเสนอขายดังกล่าวได้ถูกประเมินอย่างถูกต้องและเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบันประกอบกับเมื่อพิจารณาผลตอบรับจากนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศซึ่งให้ความสนใจลงทุนกว่า 29 เท่า และผลตอบรับจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศซึ่งให้ความสนใจหุ้นไทยออยล์เป็น อย่างดีโดยนักลงทุนสถาบันที่บริษัทฯ ได้ไปชี้แจงข้อมูลระหว่าง Roadshow ได้ตอบ รับและจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าพบจำนวนกว่า 400 รายทั่วโลกซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก

  เขากล่าวต่อว่า ผู้บริหารของบริษัทฯและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้ใช้ดุลยพินิจจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชูออฟชั่น) จำนวนประมาณ 107.8  ล้านหุ้นเพื่อจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่นักลงทุน โดยได้แบ่งสัดส่วนการจัดสรร ดังนี้

  .....* จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศจำนวน 60.0 ล้านหุ้น
  .....* จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันในประเทศ รวม 7.3 ล้านหุ้น
  .....* นักลงทุนสถาบันต่างประเทศประมาณ 40.5 ล้านหุ้น

  ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 60ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อยจะดำเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างใบจองซื้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 60,000 ใบจอง โดยจะเป็นการจัดสรรหุ้นให้ใบจองละ 1,000 หุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนความสนใจในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ของผู้จองซื้อรายย่อยและให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสร่วมลงทุนและถือหุ้นของบริษัทฯ มากขึ้น

  “ทำให้การเสนอขายหุ้นของไทยออยล์ครั้งนี้รวมแล้วมีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ1,017.7 ล้านหุ้นรวมหุ้นจัดสรรส่วนเกิน คิดเป็นมูลค่ารวม 32,566 ล้านบาทซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นไอพีโอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

  เขากล่าวต่อว่าการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านทางธนาคารกสิกรไทยและทหารไทยนั้น บริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม จำกัดจะดำเนินการสุ่มคัดเลือกใบจองด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Random) ทั้งในส่วน 60ล้านหุ้นและส่วนเพิ่มอีก 60 ล้านหุ้นโดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งหมดได้ไม่เกินเที่ยงของวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.settrade.com  หรือผ่านทางธนาคารที่ท่านจองซื้อรวมถึงศูนย์ประชาสัมพันธ์การขายหุ้นไทยออยล์ ที่หมายเลข 1142 เรียกหุ้นไทยออยล์และหากในกรณีที่ผู้จองซื้อ
  ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้นตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายก็จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตนตามวิธีที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ปิดการจอง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะนำหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประมาณวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ ในหมวดพลังงาน ภายใต้ชื่อ “TOP”

  จากคุณ : ธงผา - [ 13 ต.ค. 47 14:27:24 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม