◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ****ตวามห่_ยของ settrade.com...*** (เพิ่มเติมชี้แจงข้อเท็จจริง โดยทีมงานพันทิป เมื่อ 13:30 น.)

  ใครเป็นสมาชิก..เลิกเลยดีกว่าครับ ช้าก็ช้าแถมทำให้ระบบอื่นเสียไปด้วย...เห็นว่าจะปรับปรุงไม่เห็นดีขึ้นมาเลย.....

  ตลท.ยันสมาชิกส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นไม่ได้ ไม่ได้เกิดจากระบบซื้อขายของตลาดฯ

           รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า   การที่
  ที่ระบบรับส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกจำนวนหนึ่งขัดข้อง เป็นผลให้บริษัทสมาชิกจำนวนดังกล่าว
  ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ ในช่วงเวลา Pre-open และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเลื่อนเวลา
  เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ออกไปนั้น
       บริษัทสมาชิกดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามายัง
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ารายละเอียดปัญหาของบริษัทสมาชิกดังกล่าว
  มีมากกว่าที่พบในตอนต้น จึงยังไม่สามารถเปิดซื้อขายได้ตามเวลาที่คาด และต้องเลื่อนเวลา
  เปิดซื้อขายออกไปก่อน โดยจะแจ้งเวลาเปิดการซื้อขายที่แน่นอนให้ทราบโดยเร็ว
      ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอยืนยันว่าการเลื่อนเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มีสาเหตุ
  จากระบบรับส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกจำนวนหนึ่งขัดข้อง ทำให้บริษัทสมาชิกดังกล่าว
  ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากระบบซื้อขาย
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯแต่อย่างใด

  จากคุณ : dr.NT - [ 5 ต.ค. 47 11:34:49 ]

 
 

ขอชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านเจ้าของกระทู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ตามที่ระบบรับคำสั่งซื้อขายของสมาชิกจำนวนหนึ่งขัดข้อง เป็นผลให้บริษัทสมาชิกจำนวนดังกล่าวไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ ในช่วงเวลา Pre-open

ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเลื่อนเวลาเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ออกไป

เพื่อให้โบรกเกอร์สมาชิก มีเวลาแก้ไขระบบของตน ให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่มาจากระบบของ Settrade.com ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ในเครือของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด ทีมงานจึงขอชี้แจงท่านเจ้าของกระทู้มาเพื่อให้ทราบ

ทีมงาน Pantip.com
กระทู้ยอดนิยม