◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผมรบกวนขอทราบประสบการณ์ความล้มเหลวในธุรกิจของท่านครับ

  ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะเอาประสบการณ์นี้ไปเผยแพร่เพื่อทำให้เสื่อมเสียแก่ท่านแต่อย่างใดนะครับ เพียงแต่อยากนำไปเพื่อประกอบการศึกษา ปริญญาโท เรื่องความล้มเหลวที่เป็นประสบการณ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจ ครับ อยากรบกวนท่านที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วล้มเหลว ช่วยกรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยครับ
  1. ชื่อ นามสกุล(จริงหรือแฝง กรุณาระบุ) ประวัติส่วนตัวพอสังเขป หรือ ชื่อกิจการ (ถ้าสามารถเปิดเผยได้) และ ประเภทธุรกิจรวมทั้งที่ตั้ง
  2. ประวัติความเป็นมา และแนวความคิด ในการก่อตั้งกิจการ
  3. อุปนิสัยส่วนตัว ความกล้าเสี่ยงมีมาน้อยเพียงใด การวางแผน เตรียมตัว เตรียมงานในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างไร ประสบปัญหาอย่างไร
  4. สาเหตุหลักของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากอะไร ทำไมจึงไม่สามารถแก้ไขได้
  5. จากประสบการณ์ของความล้มเหลวดังกล่าว มีส่วนช่วยให้ท่านปรับปรุงได้มากน้อยเพียงใด
  ผมรบกวนแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ให้มากที่สุดนะครับ ถือว่าเป็นวิทยาทานกับนักศึกษาและผู้สนใจประกอบธุรกิจด้วยนะครับ และถ้าจะเมล์เป็นไฟล์ไปให้ผมต่างหาก จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ส่งไปได้ที่ [email protected]
  ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  คุมพล ไชยพรหม

  จากคุณ : [email protected] - [ วันลอยกระทง 23:10:41 A:202.28.27.2 X:202.28.26.187 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม