◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระค่าบัตรเครดิต

    คือสงสัยครับว่า เงินที่เราจ่ายค่าบัตรเครดิตให้ธนาคารสมมุติว่าถ้าเราไม่จ่ายเต็มจำนวน ก็จะมียอดค้างชำระ และระหว่างรอบบิลใหม่เราก็มีการใช้บัตรอีก พอถึงครบกำหนดจ่ายรอบหน้า(ถ้าไม่จ่ายเต็มยอดอีก) อยากรู้ว่ามันคิดเงินที่ชำระไปใหม่นี้ไปหักยอดคางชำระเก่า หรือหักออกจากยอดใช้จ่ายใหม่ก่อนครับ ...ขอบคุณครับ (ไม่รู้ว่างงกับคำถรมกันหรือปล่า)

    จากคุณ : MyLoveMyBabe - [ 10 ก.พ. 49 15:51:52 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม