◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กำลังสับสนเกี่ยวกับการนำเสนอเงินเบิกเกินบัญชี (ที่ติด Reconcile) ในงบการเงินครับ รบกวนผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีด้วยครับ

  กำลังสับสนเกี่ยวกับการนำเสนอเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินครับ?

  คือว่าถ้าเกิดเรามี บัญชีกระแสรายวันที่เราจ่ายเช็คออกไปแล้ว (เพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้) แล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงิน
  แล้วยอดเงินมันก็เลยเป็นบวก หรือเป็นศูนย์
  แต่ในบัญชีที่เราบันทึก เราบันทึกตัด Bank ไปแล้ว ทำให้มียอดอยู่ด้านเครดิต (หรือติด OD ในบัญชีของเรา)
  (สรุปก็คือยอดตาม Book และตาม Bank มันไม่ตรงกัน และติดอยู่ใน Bank Reconciliation)

  กรณีเช่นนี้ควรจะ present ไว้ในงบการเงินยังไงครับ
  สมมติเรามีบัญชีเงินฝาก 3 บัญชีด้วยกัน

  1. ธนาคาร a มียอด 200,000
  2. ธนาคาร b มียอด 100,000
  3. ธนาคาร c มียอดเป็นศูนย์ (แต่เราบันทึกจ่ายเช็คชำระหนี้โดยตัด bank ไปแล้ว ทำให้มียอดติดลบ 50,000)

  เราควร present อย่างไรครับ? ทางที่จะเป็นไปได้มี 3 ทางด้วยกัน
  1. ไม่สนใจยอดจริงตาม Bank Statement โดยยึดเอาใน GL ของเราเป็นหลัก ดังนั้น นำเสนอในงบการเงิน โดย net กับเงินสดไปเลย โดยเสนอ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 250,000 บาท
  2. แยกนำเสนอ โดยเสนอ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300,000 บาท” ในสินทรัพย์หมุนเวียน และนำเสนอ “เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน” ในหนี้สินหมุนเวียน
  3. ถือว่ายอดตาม Bank C เป็นศูนย์ ดังนั้น นำเสนอ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300,000 บาท” โดยไม่เอา OD มาเกี่ยวข้อง และถือว่ารายการหนี้เรายังเป็นหนี้เจ้าหนี้นั้นอยู่ เนื่องจากเขายังไม่ได้ไปขึ้นเงิน และนำเสนอ “เจ้าหนี้การค้า 50,000 บาท” ใน หนี้สินหมุนเวียน

  ตอนนี้สับสนครับ ไม่รู้จะเอาแบบไหนดี
  จะเอาแบบแรก ก็เหมือนกับว่าเงินสดเรามีน้อยเกินไป เนื่องจากเอา OD (ซึ่งยังไม่ติด OD อย่างแท้จริงตาม Bank Statement) มาหักกัน
  จะเอาแบบที่สอง เสนอเงินเบิกเกินบัญชีในหนี้สินหมุนเวียน มันก็ดูแปลก ๆ เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเรายังไม่ได้เป็นหนี้ Bank แต่อย่างใด แล้วผมลองคิดดูว่า ถ้าไม่มีรายการเงินกู้อื่น ๆ เลย ในงบดุลก็จะปรากฎ “เงินเบิกเกินบัญชี” โดยไม่มี “ดอกเบี้ยจ่าย” ในงบกำไรขาดทุน มันก็ดูแปลก ๆ ใช่มั้ยครับ
  แต่ถ้าจะเอาแบบสุดท้าย ผมว่าก็ยุ่งยากที่สุด ต้องมานั่งคอยดูว่า Bank ไหนติด OD จริง ๆ Bank ไหนที่ติดเพราะรายการ Reconcile ที่เราจ่ายแล้วแต่เค้ายังไม่ขึ้นเงิน?

  แล้วที่ถูกควรเป็นแบบไหนครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีตัดสินให้ทีสิครับ?

  จากคุณ : S.C.P. - [ 19 ต.ค. 48 21:43:22 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม