◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถามผู้รู้เรื่องภาษีในการเปิดกิจการ โดยที่ตัวเองก็ทำงานประจำด้วย

    ตอนนี้ เราทำงานประจำอยู่แต่ก็มีโครงการจะร่วมลงทุนกับเพื่อนเปิดกิจการเป็นแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด ก็เลยอยากจะถามจากเพื่อนๆ ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีว่า ตอนที่ยื่นเสียภาษีจะมีปัญหามั้ยคะ หากว่า เราไม่ได้มีเงินเดือนประจำในกิจการที่ตั้งใหม่นี้ แต่จะได้เพียงแค่ส่วนแบ่งจากผลประกอบการ และเวลายื่นเสียภาษี จะต้องเสียแบบไหน รวมกับเงินเดือนประจำหรือว่าแยกคะ ช่วยให้ความรู้ด้วยค่ะ

    จากคุณ : บานไม่รู้โรย - [ 19 ต.ค. 48 10:41:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม