◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ร่างแนวทางการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (กรมสรรพากร)

  มีร่างแนวทางการปฏิบัติงงานออกมาถึง 3 ฉบับ  TA  ไหนที่รับงานถูกๆ  อ่านแล้วคงหนาว  โดนสรรพากรเรียกกระดาษทำการตรวจสอบ คงไม่มีให้ดูแน่นอน

  ตัวอย่างบางส่วน

           1. กรณีที่เป็นรายการบัญชีรับ – จ่าย  บัญชีซื้อ – ขาย  และเรื่องอื่น ๆ ที่มีรายการเป็นจำนวนมาก  ให้เลือกรายการเพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 20 รายการของแต่ละบัญชี
           2. กรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ การขอข้อมูลธนาคาร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องดำเนินการทุกรายการ
           3. การยืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ให้ยืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้รวมมูลค่าหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหนี้ทั้งหมด
           4. การยืนยันการออกใบกำกับภาษี ให้ยืนยันการออกใบกำกับภาษีซื้อฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด     20 ลำดับแรกของรายงานภาษีซื้อ และจะต้องไม่เป็นใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการรายเดียวกัน
           5. กรณีเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ  ต้องสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือรวมมูลค่าไม่น้อยว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด

           อย่างไรก็ตามหากจำนวนรายการของกิจการในเรื่องนั้น ๆ มีจำนวนรายการน้อย และมีสาระสำคัญค่อนข้างมาก ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำการตรวจสอบทุกรายการ

  บรรดา CPA  ทั้งหลายที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก เท่าที่อ่านแนวปฏิบัติแล้ว  กลับไปตรวจเฉพาะห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่กับบริษัทดีกว่า  เพราะมันต้องปฏิบัติงานตรวจสอบค่อนข้างมากกว่าเยอะเลย

  ร่างแนวปฏิบัติทั้ง 3 ฉบับ
  http://cpa-ta.pantown.com/

  จากคุณ : เด็กจอมแก่น - [ 20 มี.ค. 48 20:48:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม