◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  "สามใบเถา"

  โสภี  โสภาและโสภิณ เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน เธอทั้งสามได้เสียคุณพ่อ
  ไปแล้วเหลือแต่คุณแม่  คุณแม่ของเธอทั้งสามรักท่าน (ผู้ตอบกระทู้)มาก
  และอยากได้ท่านไว้เป็นบุตรเขย  ท่านรู้สึกหนักใจมาก เพราะต้องตัดสินใจ
  ลงไปว่า โสภี  โสภาหรือโสภิณ คนใดคนหนึ่งจึงจะดีและเหมาะที่จะเป็นคู่
  ชีวิตของท่าน เพราะเธอทั้งสามมีความแตกต่างกันดังข้างล่างนี้

  โสภี :  รูปสมบัติ  สวยมาก
            ทรัพย์สมบัติ  เนื่องจากเรียนมามากและทำงานได้แล้ว คุณแม่จึงให้ที่ดิน
            แปลงเล็กๆ ไว้ 1 แปลง
           คุณสมบัติ  สมัยเรียนอยู่ เคยเป็นดารา จึงค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง
           บ่อยครั้ง

  โสภา : รูปสมบัติ  ค่อยข้างสวย
             ทรัพย์สมบัติ  ได้รับสมบัติพอใช้ คือมากกว่าพี่ แต่น้อยกว่าน้อง
             คุณสมบัติ  เป็นคนโอบอ้อมอารีย์ เอาใจคนเก่งไม่มากไม่น้อย

  โสภิณ : รูปสมบัติ  พอใช้
              ทรัพย์สมบัติ  เนื่องจากเป็นน้องคนสุดท้อง ทั้งคุณแม่และคุณยายยกสมบัติ
              ให้มากที่สุด จัดว่าเป็นคนร่ำรวย
              คุณสมบัติ  เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง พูดจาไม่ค่อยมีเหตุผล

  คุณแม่ให้เวลาท่าน (ผู้ตอบกระทู้) เพียง 2 อาทิตย์ ในการตัดสินใจครั้งนี้ และขณะนี้
  ก็เป็นเวลาสุดท้ายที่ท่านจะต้องบอกหรือเลือกว่าคนใดจะเป็นคู่ครองของท่าน โปรด
  พิจารณาด่วนและตอบให้ทราบพร้อมทั้งเหตุผล

  หมายเหตุ :  ผู้หญิงก็สามารถแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ได้

  จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 18 ก.ย. 47 12:39:59 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม