ถ้าถูกปลดออกจากงานตอนนี้ จะได้เงินทดแทนจากประกันสังคมอย่าไร

ขอถาม ตามหัวข้อค่ะ  และจะได้จากเงินค่าจ้างสุดท้ายหรือส่งที่ส่งสมทบ
ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : สูสีเองจ้า - [ 3 ส.ค. 47 09:41:51 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

รู้สึกว่ามี limit ของเงินเดือนด้วยน่ะครับ
เค้าจะคิดว่าคนเราที่ส่งเงินไป นั้น เงินเดือนถ้าเกินที่กำหนด
ให้ถือว่าได้เท่าที่กำหนด
ไม่แน่ใจว่าหมื่นห้าหรือเปล่าน่ะครับ
แต่เรื่องเปอร์เซ็นต์ของการได้คืน ต้องไปหามาก่อนครับ


จากคุณ : บ้านนอก - [ 3 ส.ค. 47 12:47:47 A:203.151.137.28 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

เงื่อนไขสลับซับซ้อนมากเลยครับ หากมีเวลาลองเข้าไปดูเวบของ สปส. ที่www sso.go.th สิครับ แต่รู้สึกว่าเราจะกินเงินเค้ายากนะ

จากคุณ : พลิ้ว ลมพัดฉ่ำ (cutter007) - [ 3 ส.ค. 47 16:05:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานร้อยละ ห้าสิบ ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องส่งเงินประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย หกเดือน ภายในรอบระยะเวลา 15 เดือน
โดยคุณจะได้รับประโยชน์ทดแทนในวันที่ 8 ของการว่างงาน และคุณจะต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ก.ต้องขึ้นทะเบียนหางานไว้ที่สำนักงานหางานของทางราชการ
ข.ต้องเป็นผู้มีความสามารถทำงาน และพร้อมที่จะทำงาน ตามที่รัฐจัดให้ พร้อมที่จะไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
ค. กรณีไม่มีตำแหน่งงานว่างต้องรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง
อันนี้สำคัญ คุณต้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากการทุจริตต่อหน้าที่ หรือทำผิดอาญาต่อนายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝีนข้อบังคับ ระเบียบการทำงาน หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฏหมาย หรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกิน 7 วันทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือประมาททำให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด
หวังว่าคุณคงจะได้รับเงินตามที่คุณตั้งใจไว้นะครับ


จากคุณ : ่ีjune - [ 3 ส.ค. 47 16:18:36 A:203.113.67.38 X:203.150.217.115 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

สงสัยค่ะ ขอถามต่ออีกนิด ยังไม่ตกงานแต่อยากรู้...
กรณีที่กำลังรับเงินชดเชยว่างงาน
เรายังต้องส่งเงินสมทบต่อ (อย่างน้อยขั้นต่ำสุด...ไม่รู้เท่าไร?)
เพื่อรักษาสภาพไปด้วยหรือไม่
คือจำได้คุ้นๆ ว่าเมื่อก่อนที่จะมีการชดเชยว่างงาน
เคยอ่านเจอว่า ถ้าอยู่ระหว่างเปลี่ยนงาน (ไม่มีนายจ้างจ่ายสมทบให้)
เราสามารถรักษาสภาพ+สิทธิประโยชน์ไว้โดยการจ่ายสมทบเองทั้งหมด
ซึ่งถ้ายังมีระเบียบนี้อยู่จริง เงินชดเชยที่ได้รับก็คงต้องถูกหักไปจ่ายสมทบอันนั้นด้วย จริงหรือไม่?
นอกเหนือจากหักค่าโอนเข้าบัญชี?
ใครทราบข้อมูลที่ถูกต้องบ้างคะ?


จากคุณ : nampun - [ 3 ส.ค. 47 17:06:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

เวลาคุณตกงานสภาพประกันจะคุ้มครองคุณต่ออีก6เดือน โดยไม่ต้องจ่าย แต่เขาจ่ายชดเชยตกงานแค่6เดือนเหมือนกัน และใน6เดือนกรมแรงงานจะหางานให้คุณด้วยโดยคุณจะต้องไปขึ้นทะเบียนไว้ แต่ถ้าคุณเลือกงานมากพอพ้น6เดือนเขาก็ไม่จ่ายคุณแล้ว แถมคุณต้องรีบติดต่อประกันสังคม ขอส่งตนเองตามมาตรา39 เพือสิทธิประกันสังคมคุณยังอยู่

จากคุณ : แป๊ะตี๋ - [ 3 ส.ค. 47 20:28:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เจ้าของกระทู้ลองมาอ่านที่นี่ดู
คัดมาฝากอ่านแล้วละเอียดเข้าใจง่าย

ตกงาน..อย่าตกใจ! ประกันไว้ใช้สิทธิได้แล้ว

หลังประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามกฎหมายประกันสังคม เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2547 จนถึงขณะนี้ มีผู้ไปใช้สิทธิขอรับเงิน ประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมแล้ว เกือบ 3,000 ราย

ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับ ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน พ.ศ.2547 ซึ่งระบุว่า

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน และมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นมิได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่าง งานตั้งแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้ไปขึ้นทะเบียน ไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ

ศศิวรรณ อนันตกูล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า ประโยชน์ทดแทนและสิทธิที่ลูกจ้างผู้ประกันตนซึ่งว่างงานจะได้รับ ประกอบด้วย เงินทดแทนการขาดรายได้ และ สิทธิประโยชน์บางอย่าง

กล่าวคือ กรณีว่างงาน เหตุเพราะถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 180 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน

หรือกรณีว่างงาน เหตุเพราะลูกจ้างลาออกเอง จะได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวัน ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ภายใน 1 ปีปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ลูกจ้างยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพราะถูกเลิกจ้าง หรือลาออก เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ลูกจ้างผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานทุกครั้ง รวมแล้วต้องไม่เกิน 180 วัน

รองเลขาฯ สปส. บอกว่า สูตรค่าจ้างซึ่งนำมาคำนวณเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามที่กฎหมายกำหนด คือ ค่าจ้าง 3 เดือนสูงสุด ใน 9 เดือน เว้นแต่ลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบ ยังไม่ครบ 9 เดือน ให้ใช้สูตรค่าจ้าง 3 เดือน สุดท้าย หารด้วย 90 แต่ต้องมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

นอกจากเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงาน ลูกจ้างผู้ประกันตนยังได้รับ สิทธิประโยชน์อื่น เช่น บริการจัดหางานจากภาครัฐ หรือเข้า รับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความจำเป็น โดยมีขั้นตอนการใช้สิทธิดังนี้

ขั้นตอนแรก เมื่อผู้ประกันตนว่างงาน ให้ไปขอรับสำเนาแบบแจ้งการ สิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตน (สปส.6-09) หรือหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้าง ที่ให้ออกจากงาน เพื่อไปยื่นขึ้นทะเบียนหางาน กับสำนักจัดหางานของรัฐ ใน กทม.ขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักจัดหางานทั้ง 10 สาขา ต่างจังหวัด ให้ติดต่อกับสำนักจัดหางานจังหวัด

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, บัตรประจำตัว ประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหน้าแรกมีชื่อ ผู้ประกันตนและเลขที่บัญชี (เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชี)

ขั้นตอนที่สอง สำนักจัดหางานของรัฐจะรับขึ้นทะเบียนไว้ โดยให้ ผู้ประกันตนกรอกแบบ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขั้นตอนที่สาม สำนักจัดหางานของรัฐ จะให้บริการ จัดหางาน โดยการ จับคู่งาน (Matching) ให้ หากพบว่า ผู้ว่างงานมีคุณสมบัติตรงตามความ ต้องการของนายจ้างรายใหม่ จะส่งตัวผู้ประกันตนไปพบกับนายจ้างรายนั้น

ศศิวรรณ ย้ำว่า ขั้นตอนนี้ หากผู้ว่างงานได้งานทำ ก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ แต่ถ้ายังไม่ได้ จะต้องไปรายงานตัวตามกำหนดนัด และ ทำการจับคู่งานซ้ำอีก ระหว่างนี้ผู้ตกงานจะต้อง มีความกระตือรือร้นในการ หางานเองด้วย

กรณีที่ผู้ว่างงานต้องเพิ่มทักษะบางอย่างให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง สำนักจัดหางานจะแนะนำให้ไปรับการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางกรมพัฒนาฝีมือฯ จะจัดทดสอบฝีมือ เพื่อ พิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม

แต่เมื่อผ่านขั้นตอนจัดหางาน และฝึกอบรมฝีมือแรงงานแล้ว ยังหางานทำไม่ได้ สำนักจัดหางาน จะส่งข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณา เพื่อเตรียมจ่าย ประโยชน์ทดแทน ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็น ใช้เวลารอเฉลี่ย 1 เดือน นับจากวันขึ้นทะเบียน

ให้หลัง 1 เดือนไปแล้ว หากการหางานยังล้มเหลว สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินผ่าน ทางบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) สำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ 3 เดือน (90 วัน) สำหรับลูกจ้างผู้ลาออก

กรณีนี้ รองเลขาฯ สปส. ตั้งข้อสังเกตว่า “ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันการว่างงาน ต้องการให้ ผู้ว่างงานมีหลักประกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ภายในช่วงเวลาแค่ 3 หรือ 6 เดือนเท่านั้น เงินทดแทนการขาดรายได้ที่จะได้รับจึงไม่มาก หรือถึงกับทำให้ผู้รับ อยู่อย่างสุขสบาย”

“กฎหมายมองว่า หากผู้ว่างงานได้รับประโยชน์ทดแทนมาก อาจทำ ให้กองทุนประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานมีปัญหาเหมือนหลายประเทศ ซึ่งผู้ประกันตนไม่ยอมไปหางานทำ คอยจ้องแต่จะแบมือขอรับประโยชน์ ทดแทน ผลสุดท้ายกองทุนเจ๊ง”

ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดว่า หากผู้ว่างงานได้งานใหม่ทำในสถานประกอบการตามกฎหมาย ประกันสังคม ซึ่งทำให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกลายเป็นผู้ประกัน ตนตามกฎหมายได้อีกครั้ง

กรณีนี้ หาก สปส.ตรวจพบว่า ผู้ได้งานใหม่ยังคงขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณี ว่างงานด้วย สปส.จะทวงเงินซึ่งได้มาโดยมิชอบ เพื่อนำคืนเข้าสู่กองทุน และดำเนินคดีอาญา ฐานแจ้งเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แต่รองเลขาฯ สปส. ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างว่า

“กรณีผู้ขอรับเงินทดแทนระหว่างว่างงาน มีรายได้พิเศษจากอาชีพอิสระ ซึ่งไม่ถือเป็นลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม เช่น ลาออกจาก งานบริษัท ระหว่างที่ยื่นเรื่องขอรับสิทธิประกัน การว่างงาน ไปประกอบอาชีพค้าขาย แบบนี้ไม่ถือว่าเข้าข่ายต้องคืนเงิน หรือมีความผิดอาญา”

ล่าสุด ทั่วประเทศมีผู้ประกันตน ซึ่งสามารถใช้สิทธิกรณีประกันการว่างงานได้ทั้งสิ้นประมาณ 7.8 ล้านคน

แต่ขณะนี้มีผู้ประกันตนที่ว่างงาน ไปยื่นความจำนงขอใช้สิทธิเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้ จนถึงวันที่ 21 ก.ค. 2547 จำนวนทั้งสิ้น เพียง 2,000 กว่าราย

แบ่งเป็น การว่างงานโดยสมัครใจ (ลาออกจากงาน) ประมาณ 57% และว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง ประมาณ 43%

เทียบกับที่ สปส.เคยประมาณการตัวเลขไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเริ่มใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย อาจมีผู้ไปใช้สิทธิเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 160,000 ราย

รองเลขาฯศศิวรรณตั้งข้อสังเกตว่า เหตุที่ยังมีผู้ไปใช้สิทธิไม่มาก อาจเป็นเพราะยังไม่ทราบว่า กฎหมายเริ่มเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิได้แล้ว

หรืออีกกรณี อาจเป็นเพราะผู้ที่ออกจากงานทั่วประเทศโดยเฉลี่ยเดือนละ 3 แสนกว่าราย ส่วนใหญ่หางานใหม่ทำได้เอง

และกลุ่มสุดท้าย เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายประกันสังคม เช่น ส่งเงินสมทบกรณีว่างงานยังไม่ครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน

“จากการสำรวจ เราพบว่า ผู้ว่างงานส่วนใหญ่สามารถหางานใหม่ ได้ภายในระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน และผู้ที่ลาออกจากงาน โดยทั่วไป สามารถหางานใหม่ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลาออก จึงเป็นไปได้ ขณะนี้ ยังมีผู้ไปใช้สิทธิประกันการว่างงานน้อย”

รองเลขาฯ สปส. ฝากทิ้งท้าย


http://www.thairath.co.th/thairath1/2547/column/scooper/aug/4_8_47.php


จากคุณ : ่ีjune - [ 4 ส.ค. 47 14:17:26 A:203.113.67.38 X:203.150.217.27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : สูสี (สูสีเองจ้า) - [ 6 ส.ค. 47 13:43:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

คุณสูสี.. ทิ้งเมล์ให้ผมด้วย..

จากคุณ : wbj - [ 16 ส.ค. 47 10:12:18 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys