◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง : "คิดให้นอกกรอบและอยู่ให้รอด"

  เมื่อตอนที่ดิฉันเรียน MBA ทางด้าน Entrepreneurship สิ่งที่ถือเป็นพื้นฐาน

        เบื้องต้นของพวกเราเหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่นั่นคือการ คิดนอกกรอบ หรือ "Think
       
  out of the box" นั่นเอง
       

  จำได้ว่า ทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้ ดิฉันมักนึกเสมออยู่ในใจว่า "เอาอีกแล้ว มันมาอีก
       
  แล้ว"
       

  ใครๆก็บอกให้คิดนอกกรอบ แต่จริงๆ แล้วคิดนอกกรอบนี่ทำอย่างไรกัน? วัน
       
  นี้ดิฉันมีแนวทางง่ายๆ ที่จะนำคุณไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ของสินค้าหรือบริการของ
       
  คุณค่ะ
       

  มองให้ต่าง (See things in a different way) อย่างโออิชิบุฟเฟ่ต์ของคุณตัน
       
  ภาสกรนที ที่ฉีกแนว
       

  * ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยทั่วไปมาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟต์ เล่นเอาคุณ
       
  ตันเป็นที่รู้จักไปทั้งเมืองในนาม
       

  "เจ้าพ่อโออิชิ" ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาจจะลองปรับเปลี่ยนของที่มีอยู่
       
  แล้ว อาจจะเป็นวิธีคิดหรือวิธีการนำเสนอหรือสำหรับสินค้าอาจจะเป็น ชิ้นส่วน สี
       
  หรือรูปร่างเป็นต้นให้ได้สิ่งใหม่ๆ ออกมา ผสมผสาน(Making Creative

        Combinations) เช่นการเอาสิ่งที่มีใน 2 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมารวมกันเพื่อทำให้
       
  เกิดสิ่งใหม่ เช่น สปาสุนัขIndoThai Dog Resort ซึ่งคุณจเร จันทรศรีสุริยวงศ์ ได้ริ
       
  เริ่มทำเนื่องจากเห็นว่าช่วงนั้น กระแสสปามาแรงเหลือเกิน แต่จะให้ไปทำสปาสู้กับ
       
  คนอื่นคงจะไม่ไหว ดังนั้นคุณจเรจึงนำเอาความรู้ที่คุณจเรมีนั่นคือการดูแลรักษา
       
  สุนัขมารวมเข้ากับสปาจนได้เป็น Dog Resort เจ้าแรกของประเทศไทยค่ะ
       

  มองในทางตรงกันข้าม (Reversed Things) เป็นการมองในทางสลับกันโดยใช้
       
  จินตนาการให้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ทำให้คนได้ ใช้ความคิด ที่อาจจะนำไปสู่ความ
       
  คิดใหม่ เช่นเราอาจจะมองคอมพิวเตอร์ Mainframe เล็กเท่านาฬิกาหรือร้านอาหาร
       
  ที่คนเข้าไปกินแล้วต้องทำตัวดีๆ เหมือนอยู่ในโรงเรียนประจำที่น่าอึดอัดเป็นต้น
       

  การระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมอง เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มาก
       
  ในการรวบรวมความคิดเห็น โดยเน้นให้มีการพิจารณา ตัดสินใจและวิจารณ์กัน

        อย่างเสรี หาไอเดีย แปลกๆ ต่อๆ กันไปในวงใหญ่ๆ ที่มีคนหลายๆ ความคิด หลายๆ
       
  มุมมอง
       

  พิจารณาเปรียบเทียบ (Compare and Contrast) เปรียบเทียบ พิจารณาดู
       
  ความเหมือนกันเพื่อสรุปเป็นความคิดเห็นที่แจ่มชัดขึ้น หรือ เทียบเคียงเพื่อหาความ
       
  สัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ 2 อย่างเพื่อหาลักษณะร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรร
       
  รค์งานใหม่
       

  การใช้สมมุติ (What...if...) เช่นเราอาจจะสมมุติว่าถ้า....เป็นอย่างนี้แล้วจะทำ

        อย่างไร เช่นถ้าหากแปรงสีฟันห้ามมีรูปร่างเป็นด้าม จะมีทางออกไหนที่ทำให้คนเรา

        สามารถที่จะแปรงฟันได้
       

  ใช้จินตนาการเกินจริง (Imagine) เช่นโดยปกติ 7-11 จะมีเพียงแค่หนึ่งหรือ 2
       
  คูหาเท่านั้น แต่หากเรามีเงินและบ้าระห่ำพอ เราอาจจะลองทำ 7-11 สัก 10 คูหา
       
  หรือทำให้เป็น 7-11 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ไม่เลว หรือการเปิดปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่
       
  สุดในโลกที่มีโรงแรม ร้านอาหารใหญ่โตที่มีในเมืองไทยก็เกิดขึ้นเพราะเราคิดนอก
       
  กรอบและใช้จินตนาการเกินจริงเหมือนกัน
       

  ถามเด็กๆดู (Ask the Kids) เด็กๆ มีจินตนาการที่กว้างไกลและไม่ติดอยู่ใน
       
  กรอบอย่างพวกเรา ดังนั้นลองถามพวกเขาดูเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆ แปลกๆ ของสิ่ง
       
  รอบตัว อาจจะลองให้พวกเขาวาดรูปดูก็ได้ สิ่งที่คุณจะได้คือไอเดีย สด แปลก ใหม่
       
  ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
       

  พูดกันจริงๆ แล้ว คิดนอกกรอบ จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เนื่องจากว่า
       
  แค่ "คิด" มันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ แต่การที่จะ "ฉีก" แหวกแนวให้น่าสนใจ และให้อยู่
       
  รอดด้วยนี่สิน่าคิด
       

  ดังนั้นแม้ว่าเราจะอยากคิดนอกกรอบและทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆ แต่
       
  ท้ายที่สุดแล้ว "ปัจจัยหลัก" นั้นคือการหาธุรกิจที่ยั่งยืน ไม่เป็น Fade หรือธุรกิจ

        แฟชั่น
       

  มากไปกว่านั้น ตัวผู้ประกอบการเองก็จะต้องมีความสามารถทางด้านการ

        บริหารการจัดการการเงิน รวมทั้งศาสตร์แห่งการดูแลทรัพยากรบุคคล ซึ่งนับว่า "หิน" ที่
       
  สุด สำหรับทั้งธุรกิจขนาดจิ๋วและธุรกิจยักษ์ใหญ่
       

  จุดที่น่าสนใจก็คือ ใครๆ ก็คิดนอกกรอบและเริ่มทำธุรกิจที่แหวกแนวได้ แต่
       
  ปัญหาจริงๆอยู่ตรงที่ว่า หากมันเป็นธุรกิจที่ไม่ดี ไม่มีความต้องการของผู้บริโภค
       
  อย่างแท้จริง คุณคงอยู่ได้ไม่นาน แต่ในทางกลับกัน หากมันเป็นธุรกิจที่ดีลูกค้าอุ่น
       
  หนาฝาคั่ง ไม่เกินหนึ่งเดือนหรอกค่ะ คู่แข่งผู้ลอกเลียนจะเต็มถนน
       

  ดังนั้น การคิดนอกกรอบ จึงไม่ใช่แค่คิดนอกกรอบ หากแต่ว่าเมื่อมีไอเดียที่ดี
       
  และบรรเจิดแล้ว คุณต้องทำการสร้าง Brand สร้าง Posotioning ให้ทุกคนโดย

        เฉพาะสื่อรับรู้ว่าคุณเป็นเจ้าตลาด เป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ หากโออิชิ
       
  บุฟเฟ่ต์ ไม่รีบทำการตลาด สร้าง Brand ว่าตนเองเป็นผู้นำและเป็น Original ของ
       
  อาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น ป่านนี้ โออิชิก็คงจะเป็นเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วๆ ไป และ
       
  ชื่อก็คงจะถูกกลบด้วยร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในเวลานั้น
       

  มากไปกว่านั้น ไม่ใช่แค่คิดนอกกรอบรอบเดียว ได้ไอเดียเจ๋งๆ เปิดร้านแล้วจบ
       
  คิดนอกกรอบต้องกระทำตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาไอเดีย แนวสินค้าใหม่ๆ มาเพิ่มเติม
       
  ในธุรกิจของคุณอยู่เสมอ
       

  ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ "คิดนอกกรอบ" นะคะ แต่จะต้องคิดนอก
       
  กรอบให้เป็นและให้อยู่รอดด้วย
       
  "Think out of the box, smartly"

  โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์

  จากคุณ : สะเต๊ะ - [ 12 ก.ค. 47 02:54:09 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม