ช่วยนู๋แปลนี่หน่อยจิคะ..จาเปงพรคุณอย่างสูงๆๆๆๆๆๆ..ปล.ครายเก่งbio(ภาษาอังกิดโด้ย) ช่วยด้วยค่ะ

CHAPTER 10
PHOTOSYNTHESIS

Plants and other autotrophs are the producers of the biosphere. In a process called photosynthesis, a plant captures the energy of sunlight and uses it to make food molecules. This occurs in two main steps: the light reactions convert solar energy to the chemical energy of ATP and NADPH, and the Calvin cycle uses ATP and NADPH to convert carbon dioxide to sugar.

10.1 Overview of Photosynthesis
In plants, photosynthesis occurs in chloroplasts, mainly in leaf cells. The light reactions occur along the thylakoid membranes within the chloroplasts, where pigments capture light energy. The sugar-making reactions of the Calvin cycle occur in the stroma, the fluid between the inner membrane of the chloroplast and the thylakoids.
In the light reactions, light is absorbed by chlorophyll and other pigment molecules, exciting their electrons. The energy of excited electrons is then used by electron carriers to produce NADPH molecules and generate a concentration gradient that powers the synthesis of ATP. This process splits water and releases oxygen.
In the Calvin cycle, energy from ATP, electrons from NADPH, and carbon from carbon dioxide are combined to produce sugar molecules.


10.2 Light Reactions
Two photosystems, the electron transport chain, and ATP synthase are the key components of the light reactions of photosynthesis. These parts are embedded in the thylakoid membranes of a chloroplast. Select the correct label for each part from each pull-down menu
The photosystems consist of arrays of chlorophyll molecules. Chlorophyll-- the green pigment of leaves-- absorbs light energy. The absorbed energy excites electrons to a higher energy level. Energized electrons from photosystem I are added to NADP+ to form NADPH, while energized electrons from photosystem II are passed through the electron transport chain. Their energy is used to pump hydrogen ions from the stroma into the thylakoid space, creating a concentration gradient. Electrons leaving the electron transport chain enter photosystem I, replenishing its lost electrons. Photosystem II replenishes its electrons by splitting water. Hydrogen ions and oxygen are released into the thylakoid space. This is where the oxygen gas generated by photosynthesis comes from.
The buildup of hydrogen ions inside the thylakoid space stores potential energy. This energy is harvested by an enzyme called ATP synthase. As hydrogen ions diffuse through the membrane, down their concentration gradient, ATP synthase uses the energy of the moving ions to make ATP. ATP and NADPH are used in the sugar-making process of the Calvin cycle.


10.3 Calvin Cycle
So far, energy from light has been stored in the chemical bonds of ATP and NADPH. In the Calvin cycle, this stored energy is used to produce sugar molecules.<BR
The Calvin cycle is a complex series of chemical reactions carried out in the stroma. The Calvin cycle begins with carbon fixation. Three molecules of carbon dioxide are added to three molecules of a 5-carbon sugar abbreviated RuBP. These molecules then split up to form six 3-carbon molecules
In the next two reactions, products from the light reactions are used to boost the energy of these three-carbon molecules.First, high-energy phosphate groups are added. Click on the molecule from the light reactions that provides them.
One of the G3P molecules represents the three carbon dioxide molecules fixed so far. The other five G3Ps are reshuffled to regenerate the original RuBP molecules. To summarize, so far the Calvin cycle has used the energy of the light reactions to reduce three molecules of carbon dioxide and produce one molecule of G3P.
Three more carbon dioxide molecules are fixed to form G3P in this same complicated way. To make each G3P, the Calvin Cycle consumes 9 ATP molecules and 6 NADPH molecules. These are regenerated in the light reactions. G3P is the actual final product of the Calvin cycle. The cell can combine two G3Ps to make glucose, which stores the energy that chlorophyll originally captured from the sun.

จากคุณ : pOrN - [ 26 ก.ย. 46 22:45:27 A:203.113.50.140 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1


 
 


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 26 ก.ย. 46 23:06:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

 
 


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 26 ก.ย. 46 23:06:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

Calvin Cycle Figure

 
 


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 26 ก.ย. 46 23:10:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

อยากห้ายแปลๆๆๆๆๆๆๆๆๆอาค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จากคุณ : pOrN^^...โปรดเหงแก่เด็กตาดำๆๆๆ - [ 26 ก.ย. 46 23:10:24 A:203.113.50.140 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

CHAPTER 10
PHOTOSYNTHESIS
บทที่ 10 กระบวนการสังเคราะห์แสง

Plants and other autotrophs are the producers of the biosphere. In a process called photosynthesis, a plant captures the energy of sunlight and uses it to make food molecules. This occurs in two main steps: the light reactions convert solar energy to the chemical energy of ATP and NADPH, and the Calvin cycle uses ATP and NADPH to convert carbon dioxide to sugar.

พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ (เช่น สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิด) จัดว่าเป็นผู้ผลิตในโลกของสิ่งมีชีวิต ในกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสง พืชจะจับพลังงานแสงอาทิตย์และนำพลังงานนั้นมาใช้สร้างโมเลกุลอาหาร ซึ่งในกระบวนการหลักๆจะมีอยู่สองขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาแสงจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ไปเป็นพลังงานทางเคมีอยู่ในรูปของ ATP และ NADPH และ ในวงจรของคาลวิน (Calvin cycle) จะใช้พลังงาน ATP และ NADPH เพื่อเปลี่ยนกาซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาล


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 26 ก.ย. 46 23:19:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

#4 ใจร้อนจริงๆ .... รู้แร้วววววว กะลังแปลให้อยู่ นังนู๋นี่ เด๋ว ป. ป้า พัดดดด จับ โบ๊กกะโหลกซะเลย
เย็นดิ...!!


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 26 ก.ย. 46 23:21:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

อิๆๆๆ ก็วัยรุ่นก็จายร้อนสิคะะะะะะะะะะ

จากคุณ : pOrN^^...โปรดเหงแก่เด็กตาดำๆๆๆ (pOrN^^) - [ 26 ก.ย. 46 23:28:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ตาแหง่วววววววววววววววววววววว
มะมีครายช่วยนู่เร้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


จากคุณ : pOrN^^ - [ 26 ก.ย. 46 23:39:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

หนูน่าไปฝึกภาษาไทยใหม่ด้วยนะจ๊ะ

F จ้า


จากคุณ : ช่อม่วง (ช่อม่วง) - [ 26 ก.ย. 46 23:45:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ช่วยด้วยนะคะ เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ.....................................

จากคุณ : pOrN^^ - [ 26 ก.ย. 46 23:52:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

10.1 Overview of Photosynthesis
In plants, photosynthesis occurs in chloroplasts, mainly in leaf cells. The light reactions occur along the thylakoid membranes within the chloroplasts, where pigments capture light energy. The sugar-making reactions of the Calvin cycle occur in the stroma, the fluid between the inner membrane of the chloroplast and the thylakoids. In the light reactions, light is absorbed by chlorophyll and other pigment molecules, exciting their electrons. The energy of excited electrons is then used by electron carriers to produce NADPH molecules and generate a concentration gradient that powers the synthesis of ATP. This process splits water and releases oxygen. In the Calvin cycle, energy from ATP, electrons from NADPH, and carbon from carbon dioxide are combined to produce sugar molecules.


10.1 กระบวนการสังเคราะห์แสงโดยสังเขป
การสังเคราะห์แสงในพืชจะเกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเซลของส่วนใบ ปฏิกิริยาแสงจะเกิดตามเยื่อไทลาคอยด์ (thylakoid membranes) ภายในคลอโรพลาสต์ที่ซึ่งมีรงควัตถุจับพลังงานแสง ปฏิกิริยาการสร้างน้ำตาลในวงจรคาลวิลจะเกิดในส่วนที่เรียกว่าสโตรม่า(stroma) ซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มภายในของคลอโรพลาสต์และไทลาคอยด์ ในปฎิกิริยาแสง แสงจะถูกดูดซับโดยคลอโรฟิลล์และโมเลกุลของรงควัตถุอื่นๆ โดยแสงจะไปกระตุ้นอิเล็คตรอนของโมเลกุลเหล่านั้น พลังงานของอิเลคตรอนที่ถูกกระตุ้นจะถูกใช้โดยพาหะของอิเล็คตรอนเพื่อผลิตโมเลกุล NADPH ซึ่งจะนำไปใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ ATP ต่อไป กระบวนการนี้จะแยกโมเลกุลของน้ำและปลดปล่อยกาซออกซิเจนออกมา ในวงจรคาลวิน พลังงานจาก ATP อิเล็คตรอนจาก NADPH และคาร์บอนจากกาซคาร์บอนไดออกไซด์ จะถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างโมเลกุลของน้ำตาล

แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 46 00:10:07

แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 46 00:07:41

จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 00:05:40 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 12

แหะๆๆ โง่อังกฤษ

จากคุณ : cvo - [ 27 ก.ย. 46 00:34:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

10.2 Light Reactions
Two photosystems, the electron transport chain, and ATP synthase are the key components of the light reactions of photosynthesis. These parts are embedded in the thylakoid membranes of a chloroplast. The photosystems consist of arrays of chlorophyll molecules. Chlorophyll-- the green pigment of leaves-- absorbs light energy. The absorbed energy excites electrons to a higher energy level. Energized electrons from photosystem I are added to NADP+ to form NADPH, while energized electrons from photosystem II are passed through the electron transport chain. Their energy is used to pump hydrogen ions from the stroma into the thylakoid space, creating a concentration gradient. Electrons leaving the electron transport chain enter photosystem I, replenishing its lost electrons. Photosystem II replenishes its electrons by splitting water. Hydrogen ions and oxygen are released into the thylakoid space. This is where the oxygen gas generated by photosynthesis comes from. The buildup of hydrogen ions inside the thylakoid space stores potential energy. This energy is harvested by an enzyme called ATP synthase. As hydrogen ions diffuse through the membrane, down their concentration gradient, ATP synthase uses the energy of the moving ions to make ATP. ATP and NADPH are used in the sugar-making process of the Calvin cycle.


10.2 ปฏิกิริยาแสง
ระบบสังเคราะห์แสงหลักๆมีอยู่สองระบบคือ ระบบการขนส่งอิเล็คตรอน(electron transport chain) และระบบเอนไซม์ ATP synthase ซึ่งเป็นหัวใจของปฏิกิริยาแสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทั้งสองระบบนี้จะอยู่ในเยื่อหุ้มไทลาคอย์ของคลอโรพลาสต์ทั้งหมด ระบบสังเคราะห์แสงจะประกอบไปด้วยโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ที่เรียงตัวอยู่เป็นชั้นๆ คลอโรฟิลล์คือรงควัตถุสีเขียวที่อยู่ในใบ ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานแสง พลังงานแสงที่ถูกดูดซับจะไปกระตุ้นอิเล็คตรอนให้มีพลังงานสูงขึ้น อิเล็คตรอนที่ถูกกระตุ้นจากระบบสังเคราะห์แสง I จะถูกนำไปรวมกับ NADP+ เพื่อสร้าง NADPH ในขณะที่อิเล็คตรอนจากระบบสังเคราะห์แสง II จะถูกส่งผ่านไประบบขนส่งอิเลคตรอน พลังงานเหล่านี้จะถูกใช้ในการขับเคลื่อนอนุมูล(ion)ของไฮโดรเจนจากสโตรม่าให้ไปรวมกันอยู่ยังบริเวณไทลาคอยด์ทำให้เกิดรอยต่อความเข้มข้นที่ต่างกัน อิเลคตรอนที่หลุดมาจากระบบขนส่งอิเล็คตรอนจะวิ่งเข้าสู่ระบบสังเคราะห์แสง I เพื่อชดเชยอิเลคตรอนที่ขาดหายไปให้เต็ม การชดเชยอิเล็คตรอนในระบบสังเคราะห์แสง IIจะถูกดำเนินการโดยกระบวนการแยกน้ำ อนุมูลไฮโดรเจนและออกซิเจนจะถูกปลดปล่อยเข้าสู่บริเวณไทลาคอยด์ นี่เองซึ่งเป็นที่มาของกาซออกซิเจนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหแสง อนุมูลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นภายในไทลาคอยด์จะเป็นตัวเก็บกักพลังงาน พลังงานนี้จะถูกใช้โดยเอนไซม์ที่เรียกว่า ATP synthase เนื่องจากอนุมูลไฮโดรเจนได้แพร่ผ่านเยื่อหุ้มไปยังรอยต่อความเข้มข้นที่ต่างกัน เอนไซม์ ATP synthase จึงใช้พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุมูลในการสร้าง ATP ATP และ NADPH จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการสร้างน้ำตาลในวงจรคาลวิน

แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 46 00:57:34

จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 00:56:37 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 14

เห็นคุณ Gay E Cha ใจดี ก็ไม่อยากจะมาขัดแข้งขัดขาหรอกนะครับ

แต่ผมอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึง
เพื่อประโยชน์แก่ตัวน้องๆนักเรียนที่มาถามเป็นหลักนั่นแหละครับ

ก็อบปี้มาจาก #ห้องสมุด
---------------------------------------------

เนื่องจากไวรัส "ถามการบ้าน" กำลังระบาดหนัก
และยังไม่มีแอนติไวรัสตัวใดในท้องตลาด ที่สามารถตรวจจับทำลายได้เลย

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากไวรัสเหล่านี้ ทางเราจึงขอแนะนำให้ผู้ที่เป็นพาหะ
และผู้ที่กำลังจะเป็นผู้รับการแพร่ระบาด ดำเนินการตามขั้นตอนป้องกันเบื้องต้นด้านล่าง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ส่วนแรก สำหรับผู้เป็นพาหะ
1. ให้ผู้ที่มาถาม พยายามแปลมาเองก่อน ได้มากได้น้อย ผิดๆถูกๆ ก็ช่างหัวมัน
แสดงให้เห็นว่าได้พยายามแล้ว มิใช่เห็นแก่สะดวก จะมาถามเอาท่าเดียว

2. การแปลนั้น ต้องไม่ใช่การแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษา
ประเภท แปลมาแล้วคนอ่าน อยากเอาหัวโขกขี้ไก่ตาย
แล้วรีบไปอ่านต้นฉบับทันทีโดยไม่อยากอ่านข้อความที่แปลมาแม้แต่น้อย
เพราะอ่านแล้วแปลไทยเป็นไทย ยากกว่าเก่าอีก

ส่วนที่สองสำหรับผู้มีโอกาสถูกแพร่เชื้อ
1. พยายามอย่าใจอ่อน แปลให้ ถ้าหากเจ้าของกระทู้ไม่ได้พยายามมาก่อน
มิฉะนั้นแล้ว จะกลายเป็นว่า เมื่อคนนึงเห็นว่าถามได้
คนต่อๆไป ก็จะเอาอย่างบ้าง ถ้าเลือกแปลให้บ้างไม่แปลให้บ้าง
ก็จะกลายเป็นไม่ยุติธรรม double standard ไป

2. กรุณาอย่ามองผู้ที่ไม่ยอมแปลให้ ว่าเป็นคนใจไม้ไส้ระกำ
เพราะทุกท่านที่ปัจจุบัน ยืนยันว่าจะไม่แปลให้ ถ้าไม่ลองพยายามมาก่อนนั้น
ต่างก็ได้เคยช่วยเหลือ ช่วยแปล ช่วยทำการบ้าน ให้คนที่เข้ามาถามมาแล้วทั้งนั้น
แต่เนื่องจาก สำนวน "ได้คืบ จะเอาศอก" ยังใช้ได้เสมอ
ดังนั้นจะพบกระทู้ประมาณว่า
"ด่วนๆๆๆๆ ช่วยแปลให้หน่อย ต้องการด่วนมาก"
หรือ พอมีคนไปบอกให้ทำก่อน ก็จะเจอประเภท
"ไม่ตอบก็เงียบๆไป ไม่มีใครว่าเป็นใบ้ ทำไมต้องมาด่า"
อะไรแบบนี้อยู่เสมอ

ดังนั้น ขอความร่วมมือเถอะครับ พี่น้องแม้ว...
เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาถามเอง และต่อตัวเราจะได้ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
เพราะความใจดีของเราเอง

"ร่วมกันรณรงค์ ไม่ทำการบ้านแทนเด็ก(หรือผู้ใหญ่)" กันเถอะครับ


จากคุณ : ดอส - [ 27 ก.ย. 46 01:09:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

คุณหนูดอสเจ้าขา...ที่ ป. ป้า ช่วยแปลให้เนี่ย เพราะดูแล้วว่ามันเหลือรับจริงๆ
ขนาด ป. ป้า ยังแทบกระอัก
ถ้าไม่เห็นว่ายากจริงๆ ก็ไม่ช่วยเหมือนกัน ให้แปลก่อนอยู่แล้วเจ้าค่ะ
ศัพท์ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางเทคนิก... คุณน้องเค้าคงต้องการความช่วยเหลือจริงๆน่ะ

แต่ก็จะทิ้งท้ายไว้นิดนึง ให้หัดแปลเอง...


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 01:46:10 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

10.3 Calvin Cycle
So far, energy from light has been stored in the chemical bonds of ATP and NADPH. In the Calvin cycle, this stored energy is used to produce sugar molecules. The Calvin cycle is a complex series of chemical reactions carried out in the stroma. The Calvin cycle begins with carbon fixation. Three molecules of carbon dioxide are added to three molecules of a 5-carbon sugar abbreviated RuBP. These molecules then split up to form six 3-carbon molecules.In the next two reactions, products from the light reactions are used to boost the energy of these three-carbon molecules.First, high-energy phosphate groups are added.10.3 วงจรคาลวิน (Calvin Cycle)
ในกระบวนการ พลังงานจากแสงจะถูกเก็บอยู่ในรูปของพันธะทางเคมีของ ATP และ NADPH ในวงจรคาลวิน พลังงานที่ถูกกักเก็บไว้จะถูกนำไปใช้ในการสร้างโมเลกุลน้ำตาล วงจรคาลวินเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนเป็นลำดับขั้นซึ่งเกิดภายในสโตรม่า วงจรคาลวินเริ่มต้นด้วยการจับคาร์บอน (carbon fixation) คือการที่โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ 3 โมเลกุลจะถูกนำไปรวมกับน้ำตาล 5-carbon ที่เรียกย่อๆว่า RuBP โมเลกุลเหล่านี้จะถูกนำไปแยกเพื่อสร้างโมเลกุลของ 3-carbon จำนวน 6 โมเลกุล ...ผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาแสงจะถูกนำไปใช้ในการเพิ่มพลังงานให้กับโมเลกุลของ 3-carbon เหล่านี้ ในอีกสองปฏิกิริยาถัดจากนี้ไป ปฏิกิริยาแรกคือ การเพิ่มกลุ่มฟอสเฟตที่มีพลังงานสูง


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 01:48:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

One of the G3P molecules represents the three carbon dioxide molecules fixed so far. The other five G3Ps are reshuffled to regenerate the original RuBP molecules. To summarize, so far the Calvin cycle has used the energy of the light reactions to reduce three molecules of carbon dioxide and produce one molecule of G3P. Three more carbon dioxide molecules are fixed to form G3P in this same complicated way. To make each G3P, the Calvin Cycle consumes 9 ATP molecules and 6 NADPH molecules. These are regenerated in the light reactions. G3P is the actual final product of the Calvin cycle. The cell can combine two G3Ps to make glucose, which stores the energy that chlorophyll originally captured from the sun.


<=== แปลเองแล้วกันนะ ป. ป้า โดนเด็กท้วงมาแล้ว ไม่อยากให้เด็กมาถอนหงอก
เดี๋ยวจะมาว่าได้ว่า ป. ป้า ไม่มีวิจารณญาณ

ช่วยขนาดนี้แล้ว ลองใช้ความพยายามนิดนึงในส่วนที่เหลือแล้วกันคับ


ปล. เหนื่อยแฮ่ก...แปลงานชิ้นเนี้ยยย


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 01:53:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ลืมไป ... ที่แปลไปน่ะ ถูกหรือผิด มิอาจทราบได้ เพราะเรียนจบมานานแล้วเหลือเกิน
คืนความรู้ทางชีววิทยากับท่านอาจารย์ไปหมดแล้ว
อีกอย่าง ภาษาอังกฤษของ ป. ป้า มิได้แข็งแรงอะไร ตรงไหนแปลผิด ก็อย่ามาว่ากันเน้อออ

ก็แค่เห็นใจที่มันยากเหลือเกิน เท่านั้นแหละ ... ถึงช่วย!!


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 02:09:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

ป.ป้า ใจดีจัง...เก่งอีกต่างหาก

จากคุณ : อาวจิ - [ 27 ก.ย. 46 11:23:19 A:202.133.161.157 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ ขอให้ป.ป้า รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จากคุณ : pOrN^^ - [ 27 ก.ย. 46 11:37:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

คือง่า นู๋ม่ายไม่มาถามบ่อยนะค่ะ... แต่นี่มันยากจิงๆ.. ถ้าไม่ยากก็ไม่อยากรบกวนหรอกค่ะ

จากคุณ : pOrN^^ - [ 27 ก.ย. 46 12:32:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

ถึง -=.Gay-E-Cha.=- ก็ไม่รู้เป็นใครนะคะ
แต่ว่าขอขอบคุณมาก เพราะว่าได้ความรู้ด้านภาษาจากคุณเยอะมาก จากหลายๆกระทู้


จากคุณ : P - [ 27 ก.ย. 46 15:06:36 A:4.40.99.139 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

คุณ Gay E Cha ช่วยด้วย ครับบบบบบบ
คำว่า "ประกวดคัดลายมือ" คือคำอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
เปิด dictionary แล้วก็ไม่มีครับ แต่เคยทราบว่ามันมีศัพท์เฉพาะช่วยผมด้วยนะครับ
(ขอแจมนิดนึงครับ)


จากคุณ : FlyingTomato - [ 27 ก.ย. 46 19:31:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

One of the G3P molecules represents the three carbon dioxide molecules fixed so far. The other five G3Ps are reshuffled to regenerate the original RuBP molecules. To summarize, so far the Calvin cycle has used the energy of the light reactions to reduce three molecules of carbon dioxide and produce one molecule of G3P. Three more carbon dioxide molecules are fixed to form G3P in this same complicated way. To make each G3P, the Calvin Cycle consumes 9 ATP molecules and 6 NADPH molecules. These are regenerated in the light reactions. G3P is the actual final product of the Calvin cycle. The cell can combine two G3Ps to make glucose, which stores the energy that chlorophyll originally captured from the sun.

แล้วอันนี้แปลว่าอารายอ่าาาาาา อิๆๆๆๆๆ


จากคุณ : pOrN^^ - [ 27 ก.ย. 46 19:49:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

โหๆๆๆๆๆป้าแมนเก่งมั่กๆๆยกนิ้วให้เลยค่ะ

จากคุณ : Minna No Tabo - [ 27 ก.ย. 46 19:50:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 26

Hand-Written Contest = การประกวดคัดลายมือ  <== มั่วนะ ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่ามีศัพท์เฉพาะหรือเปล่า
แต่ฝรั่งน่าจะเข้าใจ

Hand-Written = เขียนหนังสือด้วยลายมือ
Contest = การประกวดแข่งขัน

#24 น้องพรลองแปลดูก่อนนะครับ ถ้ายังไงจะช่วยแก้ไขให้เจ้าค่ะ

แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 46 20:09:32

จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 20:05:34 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 27


หนึ่งในโมเลกุลG3Pแสดงโมเลกุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์3อันที่กำลังถูกติดแน่นปานใด. G3Ps 5อื่นถูกการสับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อทำให้เกิดใหม่โมเลกุลRuBPที่แรกเริ่ม. เพื่อบรรยายสรุปปานใดวงจรคาลวินใช้สอยพลังงานของปฏิกิริยาอ่อนเพื่อทำให้น้อยลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณน้อยนิด3อันและทำให้เกิดGปริมาณน้อยนิด1อัน 3P.
โมเลกุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาก3กำลังถูกติดแน่นเพื่อสร้างGในแนวทางที่ซับซ้อนนี้ที่เดียวกัน3P. เพื่อได้รับG3Pแต่ละวงจรคาลวินบริโภคโมเลกุลATP 9อันและโมเลกุลNADPH 6อัน. เหล่านี้ถูกทำให้เกิดใหม่ในปฏิกิริยาอ่อน. G3Pคือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ของวงจรคาลวิน. เซลล์สามารถรวมG3Ps 2เพื่อทำกลูโคสที่เก็บพลังงานที่ธาตุสีเขียวในใบไม้จับจากดวงอาทิตย์โดยดั้งเดิม.


จากคุณ : อย่างงี้อ๊ะป่าวววววว (pOrN^^) - [ 27 ก.ย. 46 20:20:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

ขอเมล์-=.Gay-E-Cha.=- หน่อยจิคะ... เก่งมากเรยอ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
เล่นmsn อ๊ะป่าวคะ

แก้ไขเมื่อ 27 ก.ย. 46 20:24:57

จากคุณ : pOrN^^ - [ 27 ก.ย. 46 20:21:47 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 29

One of the G3P molecules represents the three carbon dioxide molecules fixed so far. The other five G3Ps are reshuffled to regenerate the original RuBP molecules. To summarize, so far the Calvin

cycle has used the energy of the light reactions to reduce three molecules of carbon dioxide and produce one molecule of G3P.
Three more carbon dioxide molecules are fixed to form G3P in this same complicated way. To make each G3P, the Calvin Cycle consumes 9 ATP molecules and 6 NADPH molecules. These are

regenerated in the light reactions. G3P is the actual final product of the Calvin cycle. The cell can combine two G3Ps to make glucose, which stores the energy that chlorophyll originally captured

from the sun.โมเลกุล G3P หนึ่งโมเลกุลในนั้นจะยังคงอยู่ในรูปของโมเลกุล 3-carbon ต่อไป ส่วนโมเลกุล G3P อีก 5 โมเลกุลที่เหลือจะถูกนำไปจัดเรียงตัวใหม่ให้กลับไปอยู่ในรูปโมเลกุลของ RuBP อย่างเดิม
โดยสรุปก็คือวงจรคาลวินได้ใช้พลังงานจากปฏิกิริยาแสงในการกำจัดกาซคาร์บอนไดออกไซด์ 3 โมเลกุล เพื่อนำไปผลิตโมเลกุลของ G3P จำนวนหนึ่งโมเลกุล
แล้วกาซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกจำนวน 3 โมเลกุล ก็จะถูกนำไปสร้างโมเลกุล G3P ด้วยกระบวนการอันซับซ้อนอย่างเดียวกันต่อไป ในการสร้าง G3P แต่ละโมเลกุล วงจรคาลวินจะใช้ ATP 9 โมเลกุลและ NADPH 6 โมเลกุล ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกซ้ำๆในช่วงปฏิกิริยาแสง ในวงจรคาลวินถือว่า G3P เป็นผลผลิตลัพธ์สุดท้าย เซลจะสามารถรวมโมเลกุล G3P สองโมเลกุลเพื่อสร้างน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นตัวเก็บกักพลังงานที่ได้จากการที่คลอโรฟิลด์ได้จับพลังงานมาจากดวงอาทิตย์ในแรกเริ่ม


จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 20:50:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

บอกเมวมาสิ เด๋ว แอ้ดไปคับ

จากคุณ : -=.Gay-E-Cha.=- - [ 27 ก.ย. 46 20:55:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

มาปรบมือ ให้ คนเก่งป.ป้า 3 ที แปะ แปะ แปะ

จากคุณ : แบคแฮนด์ท้ายคอร์ดคร๊าบ - [ 27 ก.ย. 46 23:50:08 A:203.113.39.8 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

hand-writing not hand written

จากคุณ : .. - [ 29 ก.ย. 46 20:06:25 A:195.92.67.75 X:217.134.123.223 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 33

ขอออกความเห็นส่วนตัวนะครับ คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ จริงๆ ก็ไม่เห็นด้วยกับการ "ขอให้แปลให้หน่อยค่ะ" เท่าไหร่ แต่ที่เห็นมันก็ยากจริงๆ ... พบกันครึ่งทางดีมั้ยครับ หนูลองแปลตามที่หนูเข้าใจก่อน ผิดถูกไม่สนใจ ได้ซัก 1 ใน 10 ส่วนก็ยังดี แล้วค่อยโพสต์มาให้ป้าๆ ช่วยตรวจแก้ให้ ... คือที่ใช้ที่โรงเรียนก็แบบนี้ล่ะ เวลานักเรียนมาถามก็ให้เค้าลองแปลเองก่อน แล้วก็ค่อยช่วยกันแก้ไขแล้วก็อธิบายให้เค้าฟัง ... น่าจะดีเนอะ

จากคุณ : ครูอังกฤษ - [ 3 ต.ค. 46 11:07:45 A:202.44.32.11 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys