◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สคส.ในหลวงปี 2546 ให้ดียิ่งขึ้น มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

  ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เถลิงศกพุทธศักราช 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ กรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.2546 แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยทรงออกแบบด้วย คอมพิวเตอร์ มีข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2546 บรรทัดต่อมามีคำว่า สวัสดีปีใหม่

  บรรทัดต่อมา สรุปปี 2545 : ดีที่สุดคือ จตุรบาทใต้ข้อความมีตารางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นับแนวตั้งได้ 8 แถว และแนวนอน 8 แถว รวม 64 ช่อง แต่ละแถวมีรูปสุนัข ตั้งแต่ อยู่ในท่าหมอบ ชูคอ ค่อยๆ ยืดขาลุกขึ้นยืน จนยืนเต็มที่ทั้ง 4 ขา บางตัวมีปลอกคอ บางตัวไม่มีปลอกคอ

  ใต้ตารางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงมา มีข้อความว่า ให้ดียิ่งขึ้น ขอจงมีความสุข ความเจริญ บรรทัดต่อมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Happy New Year บรรทัดสุดท้ายของ ส.ค.ส.มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 312009 ธ.ค. 2545 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิลา 2545 และที่มุมขวาบรรทัด เดียวกันนี้ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กๆ ว่า HNY 46

  ส.ค.ส.ทั้งแผ่นนี้อยู่ในกรอบรูปสุนัขตัวเล็กๆ

  นอกจากนั้น ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพรปีใหม่ 2546 แก่พสกนิกรชาวไทย ความว่า

  ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุน ข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา ในขวบปีที่แล้ว มีเหตุการณ์หลายอย่าง เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา แต่มีเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ ก็คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ ที่คนไทยทุกคน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือร่วมใจกันโดยพร้อมพรัก

  ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็น แม้เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา ก็พากันชื่นชมยกย่อง ข้าพเจ้าเองก็มีความปีติเต็มตื้นใจ ที่ได้เห็นน้ำใจของทุกคนเช่นนี้ เพราะเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่าง บริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย ก็คือ การให้ การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรี อย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามัคคีธรรม

  นอกจากนั้น การให้ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ สังคมส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น

  ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ

  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่ความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

  จากคุณ : บัณฑิตฉอเลาะ - [ 1 ม.ค. 46 21:45:08 A:203.107.142.215 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม