◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สุภาษิตจีบหญิง


  จีบผู้หญิงเปรี้ยวๆต้องเกี้ยวคล่อง

  จีบผู้หญิงจองหองต้องขยัน

  จีบผู้หญิงลวดลายต้องไล่ทัน

  จีบผู้หญิงกลัดมันต้องผันผ่อน

  จีบผู้หญิงสมัยใหม่ต้องใจกล้า

  จีบผู้หญิงมายาอย่าใจร้อน

  จีบผู้หญิงไก่แก่ต้องแง่งอน

  จีบผู้หญิงใจอ่อนต้องผ่อนตาม

  จีบผู้หญิงช่างพูดอย่าพูดมาก

  จีบผู้หญิงหุบปากต้องมั่นถาม

  จีบผู้หญิงนุ่มนิ่มอย่าลวนลาม

  จีบผู้หญิงรูปงามอย่าวางโต

  จีบผู้หญิงคนชั่วต้องสอนสั่ง

  จีบผู้หญิงรวยสตางค์ต้องวางโก้

  จีบผู้หญิงนักศึกษาอย่าคุยโม้

  จีบผู้หญิงยโสอย่าขัดใจ
  จีบผู้หญิงรูปชั่วต้องยกยอ

  จีบผู้หญิงของตกต้องเก็บให้

  จีบผู้หญิงใจร้อนอย่ามือไว

  จีบผู้หญิงบ้านไกลต้องหมั่นเยือน

  จีบผู้หญิงนักเดินทางต้องเงินหนัก

  จีบผู้หญิงอกหักต้องเป็นเพื่อน

  จีบผู้หญิงรุ่นน้องต้องคอยเตือน

  จีบผู้หญิงเป็นเพื่อนต้องใจเย็น

  ลอยกระทงเพิ่งมาจ้า เมาค้างเลย
  จริงๆไม่ได้ลอยหรอก หาคนลอยด้วยไม้ได้จ้า
  T_T

  จากคุณ : ying - [ 20 พ.ย. 45 04:10:42 A:202.183.228.67 X:203.170.191.236 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม