◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไม่จำเป็นแล้วตั้งแต่วันนี้ เมื่อคนๆนี้ไม่เป็นที่ต้องการ หมดหน้าที่แล้วตัวประกอบอย่างฉัน.......

  ใช่แล้ว......และตอนนี้ ผมก็เหมือนเพลงนี้เด๊ะๆเลย

  เฮ้อ......คิดซะว่า ชีวิตยังอีกยาวไกล หาคนที่ดีกว่านี้ได้

  ....ไม่จำเป็นแล้ว ตัวประกอบ อย่างฉัน เมื่อคนๆนี้ ไม่เป็นที่ต้องการ
  หมดหน้าที่แล้ว ตัวประกอบอย่างฉัน เมื่อเขากลับมารักกัน ฉันก็ไม่จำเป็น.....

  แก้ไขเมื่อ 22 ต.ค. 45 09:02:05

  จากคุณ : PSYCHO MADNESS - [ 22 ต.ค. 45 08:52:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม