◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เส้นทางคมนาคม

  หากกางแผนที่กรุงเทพออกดู ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีเส้นทางมากมาย หลายชนิด

  บางเส้นถูกเรียกว่า "ทางหลัก"
  บางเส้นถูกเรียกว่า "ทางย่อย หรือซอย"

  นอกจากนั้น ก็ยังมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจุดประสงค์พื้นฐานถ้าไม่ต้องไปคิดอะไรให้ซับซ้อน ว่ามีอะไรเบื้องหลังหรือไม่ ก็คือ
  "เพื่อการคมนาคม"

  ณ ตอนนี้ กรุงเทพมีรถไฟฟ้า ทั้งลอยฟ้า และ ใต้ดิน

  รถไฟฟ้า ใช้ในการ "ลัด" วงจรวุ่นวายของระบบถนน

  ส่วนบนถนน ก็ใช้ในการลัดเลาะ ไปตาจุดปลีกย่อย หรือใช้กณีที่การลัด จะเป็นการ "เลย" วัตถุประสงค์

  บนถนนเอง ก็ยังมีการคมนาคมโดยหลายรูปแบบ คือทั้งขนส่งมวลชน ทั้งขนส่งการค้าส่วนบุคคล ทั้งขนส่งตัวเอง
  หรือกระทั่งการ การ "เดินเท้า"


  นอกจากนี้ ก็ยังมีการคมนาคมรูปแบบอื่นๆอีก ทั้งทางเรือ ทั้งทางรถไฟดั้งเดิม
  ซึ่งทั้งสองกรณีนี้นั้น ก็คือ "การลัด" วงจรอันวุ่นวายของถนน....

  ...........


  เราท่านทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพ
  คงจะมี "เส้นทางประจำ" สำหรับ สถานที่ประจำ ที่เรามักต้องไปบ่อยๆ

  และเราก็มักจะเลือกทางที่ "ดีที่สุด" สำหรับเรา
  อาจจะคำนวนด้วย "สมการ" ของเรื่องเวลา หรือเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเรื่องอื่นๆ ที่แปลกๆหน่อยเช่น
  คนบางคนอาจจะเลือกการเดินทางในบางแบบ เพียงเพาะว่า ..."อะไรบางอย่าง" ซึ่งเป็นของแถมของการเดินทาง

  เช่น
  ชายคนหนึ่งอาจจะเลือกการเดินทางที่ดีน้อยกว่าแบบนึงที่เขารู้ อาจเพียงเพราะว่า เขาอาจเลือกการเดินทางแบบนั้นเพราะว่า เขาต้องการเดินบนเส้นทางเดียวกันกับผู้หญิงที่เขาแอบบชอบ

  หรือใครบางคน ก็เลือกเส้นทางบางสาย เพราะว่า เส้นทางนั้น จะได้ผ่านรานอาหาร อร่อยๆซึ่งตอนเวลาทั่ผ่านนั้น เป็นเวลาอาหารพอดี


  อื่นๆอีกมากมาย....


  .....

  ผู้คนที่เดินทาง
  ก็มีทั้งแบบที่เดินทาง เพื่อเดินทาง
  มีทั้งแบบที่เดินทาง เพื่อแวะทาง
  มีทั้งแบบที่เดินทาง เพื่อจุดประสงค์รายทาง

  และก็มีทั้งแบบ เดินทาง เพื่อจุดหมาย...


  ***


  เมื่อเรากาง "แผนที่" กรุงเทพออกดู
  มันก็จะมีการสมมุตขึ้นเพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า

  อันนี้เรียกว่าซอย อันนี้เรียกว่าสี่แยก อันนี้เรียกว่าทางหลวง
  อันนี้เรียกว่าทางส่วนบุคคล
  อันนั้นทางหลัก อันนั้นทางรอง... อันนั้นทางลัด


  ถ้าข้าพเจ้าจะถามว่า
  เส้นทางที่ท่านใช้ประจำนั้น เรียกว่าอะไร

  มันเป็น ทางหลัก หรือซอย...

  คำตอบจะมีทั้งสองแบบคือ ส่วนนึงเป็นซอย ส่วนนึงเป็นทางหลัก
  ซึ่งการใช้คำว่าซอย หรือทางหลัก
  ใช้เพราะเชื่อเอา ตามข้อตกลง"ในแผนที่"


  ....
  แต่

  ในความเป็นจริง

  ทางหลัก...แปลว่าอะไร
  ทางรอง ...แปลว่าอะไร
  ซอยเล็กซอยน้อย ..แปลว่าอะไร


  ถ้าซอย คือทางที่เราใช้เป็นหลัก.... มันเป็นทางหลักหรือเปล่า สำหรับเรา
  หรือถ้าทางหลักตามแผนที่ เรากลับใช้เป็นทางรองเพื่อมุ่งสู่ซอย .... ทางหลีกนั้น จะยังเป็นทางหลักหรือไม่?
  ..ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างและคำตอบที่หลากหลายก็คือ
  "จุดหมาย"


  ....

  ลองนึกถึงคน "ขับรถเล่น"
  เขาจะมี ทางหลัก ทางรองหรือไม่ ในหัวของเขา

  ถ้าจุดประสงค์ของเขาคือ "ขับเล่น" สนุกๆ
  สนุกที่ได้ขับ สนุกที่ "ได้ซิ่ง"
  สนุกที่"ได้อวดว่าเครื่องข้าแรง"


  คนเหล่านี้ก็จะไม่ได้มีทางหลักทางรองอะไร ในความหมายเดียวกับคนที่เดินทางอย่างมีจุดหมาย....  ............

  การเดินทาง
  การคมนาคม

  ....มีทั้งผู้ใช้อยู่กับมัน ทั้งเพื่อไปถึงจุดหมาย
  ...และมีทั้งผู้อยู่กับมันเพียงเพื่อ ..เดินทาง ไปวันๆ
  ทางหลัก ทางรอง ทางซอย ทางลัด
  ที่ปรากฏ "ในแผนที่" ก็เป็นสิ่งสมุติขึ้นมาเพื่อ้างอิง ให้เข้าใจตรงกัน

  แต่ในคามเป็นจริง
  คำว่า "ทางหลัก" ก็มีความหมายในแต่ละคนแตกต่างกัน ตาม "จุดหมาย"

  "ทางลัด" มีความหมายว่า
  ทางซึ่งไปได้โดยเร็วที่สุด

  แต่

  ทางลัด ของแต่ละคน ก็เป็นของแต่ละคน
  ตราบเท่าที่ "จุดหมาย"ของแต่ละคน อยู่กันคนละจุด

  ........

  เส้นทาง และการเดินทางมากมาย หลายรูปแบบ และจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบ ยังคงเป็นเรื่องปกติ
  และคงเป็นเรื่องตลก กับการจะมานั่งเถียงว่า
  "ทางลัด" ใครเร็วกว่า
  ภายใต้เงื่อนไขว่า .."คนละจุดหมาย"


  .............

  "เส้นทาง" มีได้หลายทางหลายทิศได้ไม่แปลก ถ้าจุดหมาย มีหลายจุดหมาย

  แต่
  ถ้าจุดหมาย มีเพียงจุดหมายเดียว
  ก็แปลว่า
  "เส้นทาง" ที่เร็วและดีที่สุด ..ก็จะเหลือ

  "ทางเดียว"

  ........

  ฉะนั้น ถ้าพูดถึงการคมนาคมที่ดีที่สุด
  ก็ต้องคุยกันภายใต้จุดหมายเดียวกัน

  และ

  ถ้าคนละจุดหมาย ก็เป็นการได้เรื่องได้ราวกว่า
  ในการที่จะถกกันด้วยเรื่องจุดหมาย มากกว่าเส้นทาง...

  การถกกันด้วยเส้นทาง จะเกิดขึ้นและดูไม่ตลก ...ก็ต่อเมื่อ "จุดหมาย" เดียวกัน

  .......
  ซอย สำหรับบางคน อาจเป็นทางหลัก ของบางคน
  ทางอ้อม ของบางคน กลับจะเป็นทางลัด ของบางคน
  เพราะว่า ..."จุดหมาย" ที่จะไปอยู่คนละที่  แต่
  ถ้า"จุดหมาย" เดียวกัน
  เส้นทางที่เร็วที่สุดซึ่งวัดได้หน่วยเมตร หรือหน่วยใดๆที่ใช้วัดความยาว ..ก็จะมีวิธีเดียว

  ....
  เส้นที่เร็วสุด....

  เส้นที่เร็วที่สุด ก็คือความยาวที่น้อยที่สุด
  "เส้นตรง" จุดสองจุด ถูกเชื่อมด้วยเส้นตรง นั้นคือเร็วที่สุด...


  ตรอก ซอก ซอย ถนน ทางเลี้ยว ทางแยก ขึ้นฟ้า มุดดิน..
  สิ่งเหล่านี้อาจถูกรวมอยู่ในเส้นทางที่เร็วที่สุด และมีผลทำให้มันเริ่มไม่เป็นเส้นตรง

  เหตผลก็เพราะว่า
  "อุปสรรค" ยกตัวอย่างเช่น บ้าน สิ่งปลูกสร้าง แม่น้ำ ภูเขา
  การปิดการจราจร ..หรืออื่นๆอีกมากมาย


  แต่

  ในทุกๆวินทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
  แม้ว่า "จะไม่มีใคร" บอกได้ว่าเส้นไหนเร็วที่สุด

  แต่

  "เส้นที่เร็วที่สุด" ก็มีอยู่เสมอ ทุกๆวินาที


  ***
  ------

  เราๆท่านๆ ที่ยังต้องอยู่กับการคมนาม ก็ยังคงสนใจ ถ้าจะมีเส้นที่เร็วที่สุด และบาล้านกับค่าใช้จ่ายได้

  เรายังคงชอบจะค้นพบ และเลือกทางเหล่านั้น ถ้าเราเดินทาง อย่างมี"จุดหมาย"

  .....
  อาจต้องเริ่มกลับมาสำรวจตัวเรา ว่าเราเป็นผู้คมนาคม ประเภทใด เรามีท่าทีอย่างไรต่อเส้นทางคมนาคมที่เราใช้อยู่ ..หรือเรารู้สึกอย่างไร ถ้ามีคนบอกว่า มี "เส้นทางอื่น" ที่ดีกว่าทีเราใช้อยู่

  ...
  การเดินทาง ยังคงจำเป็นอยู่สำหรับชีวิตคนมือง

  เส้นทางใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้น ตามการ้นพบของเรา หรือการรับรู้มาจากผู้อื่น

  เส้นทางใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้นสำหระบเรา ถ้าจุดหมายของเรายังคงเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นตามการติดต่อธุระของเรา ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
  เช่นอาจจะมีการย้ายที่ทำงาน ย้ายบ้าน ย้ายสนามบิน หรือย้ายฐานะ ย้ายตำแหน่ง ..เส้นทางก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไป

  ซอยที่เคยเป็นแค่ซอย อาจจะกลับมาเป็นทางหลักของเรา
  ทางหลักที่เราเคยใช้ อาจเป็นทางที่เราไม่จำเป็นต้องไปอีกเลย ..เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างข้างต้น


  เส้นทางยังคงเปลี่ยนแปลง หลักเป็นรอง รองเป็นหลัก
  ในผู้เดินทางอย่างมีจุดหมาย


  ประเด็นก็คือ จุด สองจุด

  1-บ้านเรา หรือที่ที่เราพัก
  2-จุดหมายของเรา


  การจะหาเส้นทางที่ดีที่สุด
  บางครั้งอาจไม่ได้เริ่มด้วยการหาเส้นทาง

  แต่กลับเป็นว่า

  เราต้องมานั่งหาว่าเรา อยู่ที่ไหน
  และเรา กำลังจะไปไหน.. หรือไม่ไปไหน รึเปล่า....

  จากคุณ : เดียวดาย9อักษร - [ 10 ต.ค. 49 09:35:14 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม