รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าศาสนาใดเกิดมาก่อน

เข้ามาขอความรู้หน่อยค่ะ
มีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกมาว่าศาสนาฮินดูกำเนิดมาก่อนเพื่อน
ต่อมาเป็นศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธกำเนิดสุดท้ายเลย
เท็จจริงประการใดค่ะโปรดแนะนำด้วยค่ะ.........
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

จากคุณ : 12ปันนา - [ 2 ก.ย. 49 19:14:10 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ตามที่ผมได้ศึกษามาคร่าวๆ นะครับ

ฮินดู
็ยิว(อับราฮัม โมเสส) แต่ชาวคริสต์และมุสลิมก็ถือเป็นศาสดาด้วย
พุทธ-เต๋า ใกล้เคียงกัน
คริสต์ (นับพระเยซูนะครับ)
อิสลาม


จากคุณ : ปลงให้ทุกข์อันตรธาน - [ 2 ก.ย. 49 19:59:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

พระเยซูคริสต์มุสลิมก็ถือเป็นศาสดาด้วยครับ

จากคุณ : Daffie - [ 3 ก.ย. 49 00:32:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

http://en.wikipedia.org/wiki/World_religions

ลองไปอ่านดูครับ


จากคุณ : My EyeS ArE OpeNeD. - [ 3 ก.ย. 49 07:45:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ศาสนาแรกคือศาสนามั่วครับ
ไหว้ฟ้าดิน สัตว์น่ากลัว เวทย์มนต์คาถาเรื่อยเปื่อย
อะไรก็ได้ให้มีจุดยึดในชีวิต

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็แถวอียิปต์แต่ก็ยังเพ้อเจ้อครับ

เริ่มเข้าที่ก็ฮินดูครับมีตั้งแต่คัมภีร์บูชาทวยเทพ
จนถึงปรัชญาล้ำลึกแต่ก็ไม่มีลายเซ็นต์ครับ

ศาสนาเชนเป็นศาสนาแรกครับที่ต่อต้านพระเจ้า
พร้อมลายเซ็นต์มหาวีระชัดเจน
ปรัชญาคำสอนดีมาก มาพลาดตรงนุ่งลมห่มฟ้าครับ
(ทางจีนมีเต๋าแล้วครับคล้ายพุทธโดยบังเอิญ)

ศาสนาพุทธคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดครับ
คือทางสายกลาง หลักการปกครองพระพุทธองค์ก็ดีมาก
เครื่องแบบก็งดงาม เคยอ่านหนังสือที่ฝรั่งแปล
หลักการสอนดีมากครับ ไม่เน้นอภินิหารหรือชาติภพมากมายนัก มรรคมีองค์แปดก็ไม่มี แต่อริยสัจสี่มีครับ
ลักษณะการอธิบายคล้ายท่านพระพุทธทาส

นอกนั้นก็ตามกันมา(ให้เทียบที่ปีครับ)

ศาสนาฮินดูนั้นประมาทไม่ได้นะครับ
คำว่าพระเจ้า(พระพรหมสภาวะสูงสุด)
มาจากฮินดูและยุครุ่งเรืองพราหมณ์ก็เผยแผ่ความรู้
ไปไกลมากๆ

 
 


จากคุณ : ธนะรัตน์ เอ็กโซติก - [ 3 ก.ย. 49 19:04:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ถ้าว่ากันตามประวัติศาตร์นะครับ

       ศาสนาที่มีอายุมากว่าเพื่อน ที่มีหลักฐานสมบูรณที่สุดคือ  เมสโสโปเตเมีย 3500 BCE ( การบันทึกเริ่มในเมโสโปเตเมีย )  ตั้งแต่ปี 3500 BCE - ค.ศ. 100

ศาสนาที่มีอายุรองลงมาคือ
- อิยิปต์ 3000 BCE  - 20 BCE
- พรามหมณ์ 2500 BCE - ปัจจุบัน
- ยิว 2300 BCE - ปัจจุบัน
- ศาสนา โซโรอัสเตรียน 1500 BCE - ปัจจุบัน
- ศาสนากรีซโบราณ 600 BCE - 70 BCE
- 604 BCE เล่าจื้อเกิด
- 599 BCE มหาวีระเกิด
- 563 BCE พระพุทธเจ้าประสูติ
- ศาสนาพุทธ 563 BCE - ปัจจุบัน
- ลัทธิเต๋า 604BCE - ปัจจุบัน
- ลัทธิ ขงจื๊อ 551 BCE - ปัจจุบัน
- ศาสนาคริสต์กำเนิด 4 BCE - ปัจจุบัน
- ศาสนา มายัน ค.ศ. 250 - ค.ศ.850
- ศาสนาอิสลาม ค.ศ.622 ( เริ่มปฏิทินมุสลิม ) - ปัจจุบัน
- ค.ศ. 1469 คุรุนานัคเกิด  1500 CE ศาสนา สิกซ์ ถือกำเนิด - ปัจจุบัน

      ศาสนาฮินดูคือศาสนาที่เกิดหลังศาสนาพุทธครับทุกๆท่าน เกิดบนรากฐานของปรัชญาเวทานตะที่เชื่อในอาตมัน ซึ่งปรับปรุงจากคัมภีร์พระเวทอีกที ซึ่งสมัยฮินดูเก่า (ฮินดูแท้) และอุปนิษัท จะอยู่ประมาณประมาณ 57 ปีก่อนพุทธกาล-ต้นพุทธกาล


จากคุณ : mr.cozy - [ 4 ก.ย. 49 12:45:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ศาสนาพราหมณ์ไม่มีครับ
เป็นแค่ผู้ทำพิธี ไม่เคยได้ยินครับ
หรือครูผมสอนผิด


จากคุณ : ธนะรัตน์ เอ็กโซติก - [ 4 ก.ย. 49 18:28:01 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ตอบคุณ ธนะรัตน์ เอ็กโซติก

                  แล้วแต่ว่าครูคุณเอาตำราเฉพาะที่กระทรวงกำหนดมาให้มาสอนคุณเพียงแค่นั้นหรือไม่ เพราะถ้าแค่นั้นคุณก็ต้องเชื่อในอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่น่าเชื่อลงไปร้อยเปอร์เซ็นต์ (เช่น ศิลาของพ่อขุนรามคำแหง  เป็นต้น)และขึ้นอยู่ว่าเราไปศึกษาอย่างอื่นๆนอกตำราหรือไม่

        เรื่องศาสนาพราหมณ์นี้เรียงลำดับได้ว่า เดิมทีพวกอริยกะและพวกมิลักขะต่างมีศาสนาเดิมของตนอยู่ก่อนแล้ว คือ พวกมิลักขะนับถือธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เชื่อว่าธรรมชาติทั้ง 4 เป็นเทพเจ้า  มีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยไฟ

          ศาสนาเดิมที่พวกอริยกะนับถืออยู่ก่อนอพยพเข้าอินเดีย ได้แก่การนับถือธรรมชาติและวิญญาณบรรพบุรุษ ธรรมชาติที่พวกอริยกะนับถือว่าเป็นเทพเจ้าจะคล้ายๆแนวทางศาสนาของชาวสุเมเรียน ได้แก่ เทพผู้บันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก

        ต่อมาพวกอริยกะทำสงครามชนะพวกพื้นเมืองและขณะมีอำนาจในการปกครอง ได้ปรับเทพเจ้าที่ตนนับถือเข้ากับเทพเจ้าของพวกมิลักขะ

         ต่อมาสังคมของพวกอารยันขยายตัวกว้างขวางใหญ่ขึ้น มีการแบ่งชนชั้นเป็น 3 สถานภาพ คือ นักบวช นักรบ และเกษตรกร ในชนชั้นทั้ง 3 สถานภาพนี้ นักบวชได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด เพราะเป็นผู้มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

       ศาสนาพราหมณ์ถือกำเนิดตอนนี้เรียกว่า "พรหมา" เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบพิธีกรรม ทำหน้าที่ควบคุมการบูชายัญให้ถูกต้องตามคัมภีร์

       ยุคนี้ได้ชื่อว่า "สมัยพระเวท" เพราะปลายยุคนี้พวกพราหมณ์ได้ประมวลบทสวดขับต่างๆขึ้นเป็นหมวดหมู่ ทำให้เกิดตำรา(คัมภีร์)ทางศาสนาฉบับแรกขึ้น คัมภีร์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า "ฤคเวท" ประกอบด้วยคำฉันท์ สำหรับอ้อนวอนและสรรเสริญพระเจ้า คำสวดขับกล่อม สำหรับพิธีถวายน้ำโสม และโศลกผสมร้อยแก้ว อธิบายวิธีประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพระเจ้า

       พอเห็นภาพไหมครับพวกนี้ไม่มีหรอกในตำราเรียน


จากคุณ : mr.cozy - [ 5 ก.ย. 49 11:32:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

เยี่ยมครับผมเห็นด้วย

จากคุณ : ธนะรัตน์ เอ็กโซติก - [ 5 ก.ย. 49 18:10:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

.........


ถ้าว่างๆ  ลองไปตอบคำถามนี้หน่อยก็ดีนะ


http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4681953/Y4681953.html..........


จากคุณ : คนไทยรักกัน (Thai_DeSeReT) - [ 6 ก.ย. 49 11:56:06 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com