มีใครรู้จัก การสวดนัมเมียว โฮเร็ง เง็งเคียวบ้างคะ

พอดีแถวบ้าน มีคนมาชวนน้าๆไปสวด
ก็เลยอยากรู้ข้อมูลว่าเป็นศาสนาอะไร และคือเกี่ยวกับอะไร ข้อดี-ข้อเสียคืออะไรอะคะ

จากคุณ : ชนกานต์ - [ 29 ส.ค. 49 21:57:57 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ผมเคยได้ยินเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา
ประมาณว่า ท่องทุกวัน แล้วจะขออะไรก็ได้
แต่จะต้องสูญเสียบางสิ่งทดแทน
ประมาณนี้อะครับ ตอนนั้น ยังเด็กๆ จำไม่ค่อยได้


จากคุณ : Brawo - [ 29 ส.ค. 49 23:03:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ศาสนาพุทธ นิกายดอกบัวขาว (สัทธรรมปุณฑริกสูตร)เป็นของมหายานเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น

จากคุณ : tb - [ 30 ส.ค. 49 00:29:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ญาติห่างๆผมปฎิบัติแนวนี้มา30กว่าปีแล้วครับ
เขาโฆษณาว่าจะค้าขาย(สุจริต)ร่ำรวย ทรัพย์สินมากมี
สวดทุกวัน วันละหลายเวลาเลยครับ
เขาจะเน้นให้บริจาคมากๆ
เฉพาะตู้พระ เป็นตู้แบบญี่ปุ่นใช้สวดมนต์ก็หลายหมื่น.....

ตอนนี้ญาติผมเป็น......ชาวเกาะ................
คือขายดีจนหมดตัว ต้องอาศัยเกาะญาติอื่นกินครับ


จากคุณ : ทิคัมพร (sueki) - [ 30 ส.ค. 49 14:11:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เป็นคำสวดตามคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนินบนพื้นฐานของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งพระศากยมุนีพุทธะได้ประกาศคำสอนไว้8 ปีสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานและตรัสว่าเป็นคำสอนสูงสุดของพระองค์   สัทธรรมปุณฑริกสูตรเดินทางไปสู่ประเทศจีนตามเส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ และมีการแปลพระสูตรเป็นภาษาจีน จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นตามลำดับ   พระนิชิเร็นไดโชนินได้อ่านอักษรจีนชื่อพระสูตรนี้ว่า เมียว โฮ เร็ง เง เคียว  และถ้าจะบูชาพระสูตรนี้ก็จะเติม "นัม" ไว้ข้างหน้า

ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติสวดมนต์และศึกษาพุทธธรรมของพระสูตรนี้ และสวดมนต์มามากกว่า20 ปีแล้ว ไม่เคยได้ยินว่าจะต้องเสียอะไรบางอย่างทดแทน และถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมแนะนำให้สวดมนต์จะไม่มีการขอให้บริจาคอะไรหรอกครับ  ส่วนตู้พระก็แล้วแต่แต่ละคนนะ บางคนที่บ้านไม่มี ก็ยังสวดมนต์ได้


จากคุณ : คังโฮ - [ 30 ส.ค. 49 15:04:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เพิ่มเติมครับ  ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นหนึ่งในเครือข่ายของสมาคมโซคานานาชาติซึ่งมีอยู่ 190 ประเทศทั่วโลกนั้นปฏิบัติศรัทธาโดยการสวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวนี้เหมือนกัน   รวมถึงการศึกษาพุทธธรรม และเน้นในเรื่องของสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา

จากคุณ : คังโฮ - [ 30 ส.ค. 49 15:08:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

คคหที่1 และ คคหที่4 อาจทำให้ผู้ไม่รู้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง

ที่บ้านสวด นัมเมียวโฮเรงเงเคียว มากว่า 60 ปีคะ เป็นศาสนาพุทธ นิกายมหายาน การสวดนัมเมียวโฮเรงเงเคียวเป็นกลุสโลบายให้ เราสร้างสมาธิ หมั่นระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยภายใน เมื่อเราไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งไปกับทางโลกมากเกินไป เราจะสามารถยกระดับจิตใจขึ้น บุญกุศลเกิด

ส่วนเรื่องอธิฐาน ขอพร หากเราเป็นผู้บริสุทธิ์ประพฤติดี สร้างบุญกุศล ย่อมมีสิ่งดีเกิดขึ้น และหากบุญเรามี เมื่อเราอธิฐาน ย่อมสมหวัง

ตั้งแต่ปฏิบัติมารุ่นอาม่า อธิฐานแล้วต้องสูญเสียหรือแลกด้วยอะไรบางอย่างนั้น ไม่มีคะ และการบริจาค ก็ไม่ได้เน้นว่าต้องบริจาคมากอย่างที่วิจารณ์กัน มองอย่างไม่มีอคติ ธรรมะสอนให้เรารู้จักให้ ให้ในสิ่งที่ควร

สำหรับ ตัวเองคิดว่า การสวดนัมเมียวโฮเรงเงเคียวด้วยใจบริสุทธ์นั่นมีอานิจสงค์มากคะ จากประสบการณ์แต่ไม่ขอกล่าวถึงเพราะผู้ไม่รู้จะเข้าใจว่าเป็น การอวดอุดตริ

ที่บ้านปฏิบัตินับถือ ศาสนาพุทธมหายาน และหินนะยานคะ

ธรรมะจะเจริญอยู่ที่ความเพียร เปิดใจมองอย่างไม่อคตินะคะ

แก้ไขเมื่อ 31 ส.ค. 49 06:56:26

จากคุณ : อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ - [ 31 ส.ค. 49 06:49:12 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ดิฉันสวดมา 20 ปี ผลบุญมากมาย แต่ผลบุญของเรากับในสายตาพระพุทธะไม่เหมือนกัน ลูกสาวเรียนแพทย์อยู่ขอนแก่น บอกว่าถ้าสวดมนต์แล้วเขาสมาธิดีอ่านเข้าใจตอนนี้ก็เรียนดีและสวดมนต์ ศึกษาธรรมะ ตลอด พาไปสวดที่ญี่ปุ่น หลายครั้งแล้ว อยากและเปลี่ยนหลักธรรมกับเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณค่ะ ..นิด 01 - 6601399

แก้ไขเมื่อ 11 ก.ย. 49 09:13:20

จากคุณ : นิด (สังฆะ_2508) - [ 4 ก.ย. 49 11:24:12 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 9

เพิ่มเติมค่ะ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว มาจากคำว่านโมสัทธรรมปุณฑริกสูตร ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า การอุทิศตนให้กับคำสอนที่แท้จริงว่าด้วยเหตุและผล ในพระสูตรจะสอนว่าอยากรู้เหตุในอดีตให้ดูผลปัจจุบันหากอยากรู้อนาคตให้ดูเหตุที่สร้างปัจจุบัน เป็นคำสอนที่ยากจะเชื่อ ยากจะเข้าใจ และยากจะยึดถืออย่างต่อเนื่อง ต้องลองปฏิบัติด้วยชีวิต ประกอบด้วย 3 อย่าง คือ ศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา อย่างต่อเนื่อง ลองทดสอบความจริงของศาสนาพุทธนี้ ด้วยความเชื่อมั่น 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 90 วันและขอให้มองย้อนกลับมาดูจะเห็นความแตกต่างในชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ตอนนี้นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว แยกออกเป็นสิบสายการปฏิบัติ และวัตถุบูชาก็แตกต่าง รวมทั้งคำสอนที่หลายฝ่ายนำไปบิดเบือนผิดๆ เช่น ขออะไรก็ได้ ไม่ถูกต้อง ต้องบอกว่าบุญกุศลจากความศรัทธา การปฏิบัติและการศึกษา จะชำระล้างชดใช้บาปกรรมชั่วในอดีต และปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ วันหลังจะส่งรูปที่วัดมาให้ดูค่ะ... ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : นิด (สังฆะ_2508) - [ 4 ก.ย. 49 11:36:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ขอบคุณครับที่แนะนำ
ที่เจอมาส่วนมากมักไม่มีหลักการปฎิบัติ
มีแต่ให้สวดลูกเดียว และให้บริจาคมากๆ
ถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆก็นำมาเล่ากันบ้างนะครับ

ญาติผมอยู่ตรงข้ามสมาคมที่ปากเกร็ดนั่นแหละ
มองไปฝั่งตรงข้ามสมาคมคงทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไม่ต้องไปเป็นชาวเกาะ............................
ถ้ามีคำแปลก็กรุณานำมาโพสด้วยนะครับ.ขอบคุณครับ


จากคุณ : ทิคัมพร (sueki) - [ 4 ก.ย. 49 15:34:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

คำแปลเยอะมากค่ะ เพราะเป็นความหมายที่ลึกซึ้ง เช่น เมียว แปลว่า มหัศจรรย์ ที่ว่ามหัศจรรย์ ไม่ได้หมายความว่าอภินิหารแต่หมายความว่าถ้าเราทำตามหลักคำสอนที่แท้จริงว่าด้วยเหตุและผล เราสร้างเหตดีเราก็รับผลดี แต่ปัญหาคือมนุษย์จะสร้างเหตุที่ดียากมากจึงต้องอาศัยการสวดมนต์ฝึกฝน และปฏิบัติตามคำสอนจึงสามารถบรรลุพุทธภาวะได้ จุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้ หมายถึงการที่เรามีสภาพชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะดีใจเสียใจเราก็ยังสามารถสวดมนต์และปฏิบัติไปได้เรื่อยๆ แม้จะทุกข์จะสุขเราก็รับได้ หลักคำสอนที่สำคัญอีกอย่างคือ สมบัติร่างกายมีค่าเหนือกว่าสมบัติในคลังแต่สมบัติจิตใจมีค่าเหนือกว่าสมบัติของร่างกาย เพราะฉะนั้นควรสะสมสมบัติของจิตใจ พระคุณเจ้าท่านสอนว่าไม่เคยมีในคำสอนให้กิเลสเราสมหวังมีแต่เราทำดีได้ดี เช่น ท่านบอกชัดเจนว่าสาเหตุของความจนคือความโลภ เมื่อเรากินน้อยลงประหยัดเราก็จะรวยขึนเอง สาเหตุของความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้ง คือความโกรธ  คือขาดความเมตตาทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้ง หนักเข้าก็เป็นสงครามแก้ไขต้องมีความเมตตา สาเหตุความเจ็บป่วย คือ ความหลง เช่นติดเอดส์ ติดยาเสพติด แก้ไขโดยศึกษาธรรมะ ขัดเกลาตนเองเรียนรู้กฏของเหตุและผล ซึ่งเป็นกฏสากลของจักรวาลครอบงำแทรกซึมทุกหนแห่ง ไม่ว่าเราจะเดิน นั่งนอนกินทำงานเรียนทุกอย่างอยู่บนกฏของเหตุและผลทั้งสิ้น การปฏิบัติต้องอาศัย 4 พลัง คือ พลังศรัทธา พลังปฏิบัติ พลังพุทธะ พลังธรรมะ (ต้องอธิบายละเอียด) แยก 2 ประเภทคือพลังภายนอกและพลังภายใน

แก้ไขเมื่อ 11 ก.ย. 49 09:07:37

จากคุณ : สังฆะ_2508 - [ 5 ก.ย. 49 08:24:04 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 12

เราศรัทธาถูกต้องจะรู้แจ้งอดทนอดกลั้น ต้องเข้าใจศึกษาธรรมถ้าเราไม่เข้าใจ
เราจะโทษคนอื่นผิด เราศึกษาให้ลึกซึ้งจะรู้ว่าเราผิดมากที่สุด  ถ้าเราไม่ผิดคนอื่น
จะไม่ผิด ต้องเข้าใจตัวเองจะแก้ไขชตากรรมให้ดีขึ้นหมดสิ้นไปในชาตินี้ ต้องเรียนรู้ตัวเองให้เข้าใจไม่ใช่รวยอย่างไรดีอย่างไร   ต้องเรียนรู้ว่าเราจะทำตัวอย่างไร  เราดีเรารวยชีวิตเราเลวร้ายลงลำบากเพราะเราสร้างชตากรรมที่ไม่ดีมากกว่าเดิมมีเรื่องเกิดขึ้นให้ดูตัวเอง จับสิ่งไม่ดีให้มากต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งแวดล้อมจะตามเรา ไม่ใช่ให้เขาตามเราเราต้องทำให้ดีก่อน ธรรมะลึกซึ้งมากเข้าใจยากต้องเข้าใจตัวเราให้มากที่สุดถ้าเราไม่ผิดทำไมเขาต้องหาเรื่องเราไม่หาเรื่องคนอื่น   ต้องดูแลศรัทธาให้ดีกว่าเก่าเข้าใจมากขึ้น  ศรัทธาสำคัญที่สุดจะช่วยเราได้ รวยก็เอาไปไม่ได้ ชาติหน้าอาจโง่ที่สุด ต้องศรัทธาดีที่สุดเพื่อปฏิบัติธรรมมีความกล้าหาญยอมรับตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่ปุบปับต้องค่อยๆแก้ไขไม่ใช่ทีเดียวทันทีแต่ให้สำนึกก่อน

แก้ไขเมื่อ 11 ก.ย. 49 09:12:35

แก้ไขเมื่อ 11 ก.ย. 49 09:11:01

จากคุณ : นิด (สังฆะ_2508) - [ 11 ก.ย. 49 09:09:13 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 13

10 ภูมิในชีวิตคือ ความร้สึก สภาพจิตใจ 10 อย่าง
1. นรก ความทุกข์
2. เปรต ความโลภ
3. เดรัจฉาน ความหลง
4. อสุระ ความโกรธ
5. มนุษย์ ความสงบ
6. เทวะ ความสุข พอใจชั่วขณะ
7. สาวก การศึกษา
8. สมาธิ  การพิจารณา
9. โพธิ์สัตว์ การมีความเมตตา
10. พุทธะ การร้แจ้ง
จุดม่งหมายที่เราสวดมนต์ เพราะทุกคนมีพุทธะในตัวต้องเปิดภมิพุทธะในตัว คือสภาพชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวยกระดับภมิชีวิตให้สูงขึ้น และให้เป็นภมิพื้นฐานของเราไม่ใช้ชีวิตต่ำๆในแต่ละวัน


จากคุณ : นิด (สังฆะ_2508) - [ 12 ก.ย. 49 09:18:20 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

สวดมนต์แล้วต้องทำดีด้วยไม่ใช่สวดแล้ว ทำชั่วก็ได้บุญไม่ถูกต้อง เราดีมาจากเราสร้างเหตุที่ดี เราชั่วคือสร้างเหตุชั่ว
เป็นมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ 1.คำสวด 2.สถานที่บูชา 3.วัตถุบูชา ใครก็สวดได้นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว แต่ถามว่าถูกต้องหรือเปล่า มีสถานที่บูชา วัตถุบูชาที่ถูกต้องหรือไม่ ทุกวันนี้นำไปบิดเบือนโดยเฉพาะหลักคำสอนผิดๆ ทำให้เป็นการสร้างเหตุไม่ดี คนที่ทำต้องรับผลไม่ดีแน่นอน นี่คือปัญหาว่าทำไมคำอธิษฐานจึงไม่เป็นผลสำเร็จ


จากคุณ : นิด (สังฆะ_2508) - [ 18 ก.ย. 49 10:54:47 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com