◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ว่าด้วยเรื่องการเข้ามาหาเรื่องของคุณ 'คนไร้สภาพ'

  จากกระทู้

  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4573874/Y4573874.html
  [  ชาวพุทธ ช่วยวิเคราะห์ ความมั่ว ของนายคนนี้ด้วย  ]

  และได้ตามกัดผมต่อในกระทู้  

  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4588031/Y4588031.html#2
  [ ธ ร ร ม ะ น อ ก ธ ร ร ม ม า ส น์ ( ม ห า นิ ท า น สู ต ร “ ปฏิจจสมุปบาททางสังคม ” ) ]


         คุณคนไร้สภาพได้ตาม "หาเรื่อง"  ผมมาสองกระทู้ โดยกระทู้หลังนี้เป็นกระทู้ที่ผมพิมพ์เพื่อเผยแผ่ธรรมะ  โดยผมได้ประกาศไปว่า  ผมจะไม่แสดง คห.อะไรเกี่ยวกับเนื้อหาในกระทู้ แต่จะเป็น "ผู้พิมพ์" เฉย ๆ

         แต่คุณคนไร้สภาพไม่เข้าใจได้เข้ามา "จองเวร"  ผมต่อ  (ซึ่งถ้าดูตอนท้ายของกระทู้แรกจะพบว่า เขาบอกจะไม่อ่าน ไม่ยุ่งแล้ว และจะทำพฤติกรรม "หาเรื่อง" ครั้งเดียว แต่การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น  ยังคงตามมาหาเรื่องต่อในกระทู้หลัง)  และคุณคนไร้สภาพไม่รู้จุดยืนของกระทู้นี้  ผมได้บอกไป  แต่เขาไม่ทันเนื่องจากได้พิมพ์ตอบในเวลาใกล้กัน  และคุณคนไร้สภาพได้ขออภัยแล้ว  ผมจึงจำต้องตอบคุณคนไร้สภาพโดยการตั้งกระทู้ใหม่  ก็คือกระทู้นี้

  และต่อไปนี้คือคำตอบโต้ต่อจากกระทู้ลิงค์อันที่สองนะครับ  ถ้าคุณคนไร้สภาพอยากคุยต่อก็เชิญได้  ...

  ผมขอยก คห.ของคุณ "คนไร้สภาพ"  จากกระทู้ที่สองมาดังนี้ครับ

  .                    
  [  เริ่มต้น คห.จาก กระทู้ที่สองที่ลิงค์มา  ]

  ความคิดเห็นที่ 3  

  อันเนื่องมาจากกระทู้นี้
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y4573874/Y4573874.html
            และการพูดคุยในกระทู้นั้น จึงนำพาให้คุณสุธี คั้งกระทู้นี้
  ผมเองถูกคุณสุธีกล่าวหาต่างๆนาๆ ในกระทู่ที่ผมลิงค์มา ผมไม่ปฏิเสธว่าเป็นเช่นที่คุณสุธีว่าหรือไม่ เพราะการว่าของคุณสุธี ไม่ได้เกิดผลอะใรแก่ผม
            ที่มาคุยต่อในกระทู้นี้ ก็เพราะว่า คุณสุธี ตั้งกระทู้นี้ต่อเนื่องจากกระทู้ที่ผมลิงค์มา จึงเข้ามาคุย  เอาเป็นว่าหากคุณสุธี หลุดพ้นแล้วไม่เป็นคนธรรมดาแบบผมแล้ว ก็ไม่ต้องคุยกัน หากว่าคุณสุธี ยังเป็นคนเหมือนๆผม  จะคุยต่อ ก็ขอถามว่า กระทู้นี้คุณเชื่อทั้งหมดไหม และเพราะอะใรคุณสุธี จึงเชื่อในคำสอนนี้  ตุณสุธี ได้ทำความรู้จักกับสิ่งที่คุณสุธี ยกมาเป็นกระทู้นี้ ทั้งหมดแล้วหรือ โปรดได้นำมาให้กระผมได้ดูเป็นหลักฐานด้วย  หลักฐานจากการคิดเองเข้าใจเองไม่เอานะครับ  เพราะคุณสุธี  ไม่ยอมรับการพิสูจน์ด้วยสติปัญญา  คุณสุธี เน้นบ่อยๆว่า  ให้ผมนำพระเจ้ามาแสดง  ผมจนปัญญาครับ การพิสูจน์การมีพระเจ้าของคนมุสลิม พิสูจน์ด้วยการตรึกตรองด้วยสติและปัญญา โดยพิจารณาจากสิ่งที่ถูกสร้าง(จักรวาลทั้งหมด) เพื่อยอมรับในผู้สร้าง ซึ่งคุณสุธี ไม่ยอมรับการพิสูจน์แบบนี้(หมายถึงแค่วิธีการพิสูจน์) และในกระทู้นี้  ผมมาแค่พิสูจน์ว่า คุณสุธี มีความเชื่อในคำสอนนี้  ก็ด้วยสติปัญญาของคุณสุธีเอง  เชื่อด้วยความคิดของคุณสุธี ที่เชื่อคำสอนตามคัมภีร์บอกกล่าวเช่นกัน  เพราะสิ่งที่คุณ สุธียกมานั้น  จะพิสูจน์ได้ก็ด้วยสติปัญญาเท่านั้น ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีใครจับต้องหรือเอามาแสดงให้คนอื่นสัมผัสได้  ดังที่คุณสุธีเรียกร้องต่อผม  
        ผมย้ำและยืนยันตลอดเวลาว่า  ใน 3 ศาสนา คือ อิสลาม คริส พุทธ  มีศรัทธาต่อศาสนาของตนเองด้วยความเชื่อที่ไตร่ตรองด้วยสติและปัญญาด้วยกันทั้ง 3 ศาสนา  นบีมูฮัมหมัด เยซู พระพุทธเจ้า
         เป็นบุคคลที่อยู่ในยุค 1000กว่าปีขึ้นไปทั้งนั้น  คนสมัยนี้ไม่มีใครเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังคำพูดของท่านทั้ง3เลย  และทั้ง3ศาสนิกที่ศรัทธามนคำสอนของท่านทั้ง3 ก็ด้วย สติปัญญาของแต่ละศาสนิกเท่านั้น ที่ไตร่ตรองและเชื่อฟังจากการบอกต่อๆกันมาทั้งนั้น
           การจะอ้างอย่างใรแบบใหนก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะอ้าง
  แต่ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริง ดังเช่นที่ผมกล่าวมาแล้ว
          และหากว่าจะมีใครสักคนที่ไม่ฟังใครทำตามใครที่บอกเล่าต่อๆกันมา  โดยเขาคิดเองเห็นเองรู้เอง  เขาก็คือเจ้าของลัทธิใหม่หรือศาสนาใหม่เท่านั้น  หาใช่สาวกของ3ศาสนานี้ไม่
         ด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้  คุณสุธี ได้กล่าวหาผมมากมาย  ว่าผมมิได้อ่านของคุณสุธี  ทั้งๆที่ผมอ่าน และเข้าใจความคิดของคุณสุธีและวอธีคิดของคุณสุธี  แต่ทว่า คุณสุธี  ติดตามความคิดของผมไม่ทันเอง เพราะไม่หยุดพิจารณา ว่า ผมต้องการสื่ออะใรบอกอะใร ทั้งๆที่ไมใช่เรื่องลึกล้ำอะใรเลย  แค่ประโยคที่ว่า  ทั้ง3 ศาสนามีความเชื่อที่จับหยิบลาก มาแสดงเช่นวัตถุ ทั้งหลายไม่ได้ด้วยกัน ทั้ง 3 ศาสนา
         หากจะคุยกันต้องยอมรับในสิ่งนี้ก่อน  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับ  ก็ต้องจับหยิบลาก ของตนออกมาให้คนอื่น หยิบจับต้องได้เสียก่อน จึงจะปฏิเสธได้ว่าความเชื่อความศรัทธาของตน พิสูจน์ได้ด้วยตัวตนจริงๆ
        เพราะฉนั้นการที่คุณสุธี ย้ำบ่อยๆให้ผมนำพระเจ้าของผมมาให้คุณสุธีดูนั้น  เป็นการกล่าวแบบคนที่ไม่คิด ถึงคำพูดของคนอื่น(ผม)ที่ว่าการพิสจน์ ว่ามีพระเจ้าของคนมุสลิม พิสูจน์ ด้วยสติและปัญญา จากการไตร่ตรองในสิ่งที่พระเจ้าสร้าง  ผมมิได้อ้างว่ารู้จริงสัมผัสจริงด้วยสัมผัสของกาย  ผมจึงมิจำเป็นต้องกระทำในสิ่งที่คุณสุธีเรียกร้อง  แต่หน่าที่ ที่จะต้องนำมาให้ผมสัมผัสด้วยกาย  เป็นหน้าที่ของคุณสุธี ที่จะต้องนำเสนอ เพราะคุณ สุธี ไม่ยอมรับวิธีการพิสูจน์ด้วยปัญญา  (วิธีการนะครับไม่ใช่ผลพิสจน์)
           และก็พอเสียทีเถิดครับ  วิธีการกล่าวหาคนกล่าวหาผม เมื่อตอบคำถามไม่ได้นั้น  ผมไม่ถือสาหรอกครับ  และไม่มีความจำเป็นอะใรต้องปฏิเสธด้วย เพราะคำกล่าวหาของคุณสุธี ไม่มีอิทธิพลใดๆต่อชีวิตของผม  ผมอยู่ในโลกนี้มากว่า 50 ปี ด้วยความมั่นใจในตนเอง ยืนหยัดด้วยความมีสติ  ไม่คล้อยตาม ลาภยศและชื่อเสียง  ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้ว  ผมเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ในแนวทางสละโลกมาตั้งแต่เริ่มหัดเรียน  แต่การสละโลกในแนวทางของอิสลาม มีข้อแตกต่างกับชาวพุทธ ในรายละเอียด  ผมจึงเข้าใจมนคำสอนของชาวพุทธ พอสมควร  เพราะมีการสอนเรื่องการสละโลกในอิสลาม  ในศาสนาอิสลาม มีศาสตร์ต่างๆอีกมากมายที่คนต่างศาสนิกไม่ได้รับรู้ จึงเข้าใจอิสลามผิดๆตลอดมา  จุดที่ทำให้คนไม่เข้าใจในอิสลาม ก็มีเพราะว่า  คนมุสลิมส่วนมากที่ความรู้ของเขาเพียงพอในตนเอง แต่ไม่อาจนำมาบอกคนอื่นได้ มุสลิมคนนั้นจะไม่เอามาพูดเลย
  เพราะเขากลัวในการกล่าวผิดพลาด คนที่จะพูดได้โดยมั่นใจ เขาก็มีหน้าที่ให้ความเข้าใจแก่คนมุสลิม จนไม่มีเวลาไปอธิบายให้ต่างศาสนิกฟัง  จึงเป็นเสมือนจุดบอดในการประชาสัมพันธ์  จนทำให้ต่างศาสนิกเข้าใจผิดๆว่า มุสลิมนั้นเชื่ออะใร งมงาย เชื่อตามๆกันมาเท่านั้น  หวังจาก คห.นี้แล้ว  คุณสุธี จะเข้าใจ จุดมุ่งหมายที่ผมคุยด้วย  ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อคุณ สุธี  ย้ำอีกครั้งในจุดมุ่งหมายว่า
        ทุกศาสนามีศรัทธา ด้วยการเชื่อจากสติปัญญาของตนเองทั้งนั้นครับ

  จากคุณ : คนไร้สภาพ   - [ 2 ส.ค. 49 09:53:17
  [ จบ คห.ของคุณคนไร้สภาพ ]


  .

  แก้ไขเมื่อ 02 ส.ค. 49 11:32:28

  จากคุณ : สุธี - [ 2 ส.ค. 49 11:27:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม