◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอความรู้ จากมุสลิมเรื่องพันธสัญญาเดิมของคริสเตียน

  เคยรับรู้มาว่า พระคัมภีร์ส่วนหนึ่งของคริสเตียนและมุสลิมนั้นใช้ร่วมกัน
  แต่บางท่านก้อว่าพระคัมภีร์ของมุสลิมมีเล่มเดียว
  เรียงจากบทที่ยาวที่สุดไปหาบทที่สั้นที่สุด
  บางครั้ง ผมเห็นพี่น้องมุสลิมยกพระคัมภีร์ที่เป็นเพลงสดุดีมาใช้ด้วย
  -จึงสงสัยว่าส่วนที่คล้ายกันนั้น พี่น้องมุสลิมบันทึกคล้ายกันอย่างไร หรือมีส่วนต่างกันอย่างไร(ขอแค่พอรู้น่ะครับ)
  -เช่น พระคัมภีร์ของอิสลาม มีหนังสือปฐมกาลไหมครับ มีเพลงคร่ำครวญของเยเรมีย์ไหมครับ มีหนังสือเพลงสดุดีไหมครับ
  -เวลาคริสเตียนอ้างข้อพระคัมภีร์ จะเอาชื่อหนังสือขึ้นก่อน
  ตามด้วยบท และข้อ เช่น อิสยาห์ 40:31
  หนังสืออิสยาห์ บทที่40 ข้อ 31
  เวลามุสลิมจะยกข้อพระคัมภีร์มีใช้ มุสลิมมีวิธีเรียกข้อพระคัมภีร์นั้นว่าอย่างไร

  จะตอบก้อได้ หรือ จะทำlinkไว้ให้ผมไปหาอ่านต่อก้อได้ครับ
  ขอบพระคุณครับ

  แก้ไขเมื่อ 01 ส.ค. 49 10:55:07

  จากคุณ : ลุงตุ่น - [ 1 ส.ค. 49 10:54:11 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม