พระพุทธเจ้ามี 3 ประเภท อยากทราบว่าท่านเรียงลำดับการลงมาตรัสรู้อย่างไร

พระพุทธเจ้ามี 3 ประเภท พระสมณโคดมของเรา เป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญบารมี 4 อสงไขย กับอีก 1 แสนมหากัลปป์ แต่ถ้าเป็นพระสัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีนานกว่านั้น คือ 8 อสงไขย กับ 1 แสนมหากัลปป์ ส่วนองค์ที่จะมาตรัสรู้ในกาลข้างหน้าต่อไปนั้นเป็นพระวิริยาธิกะ บำเพ็ญบารมี 16 อสงไขย กับ 1 แสนมหากัลปป์ ซึ่งนับว่าบำเพ็ญบารมียาวนานที่สุด

คำถาม คือ ข้างต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า แล้วทำไม ลำดับต่อมาถึงไม่เป็น พระสัทธาธิกะพุทธเจ้า ล่ะค่ะ รบกวนผู้รู้หน่อยค่ะ (อ่านจากหนังสือ ทางเอก ของ ดร.สนอง วรอุไร)

จากคุณ : ตุ๊ดตู่ โอ้เย - [ 17 ก.ค. 49 20:27:59 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

เพิ่มเติม

ตามอรรถกถาจารย์ ท่านบอกไว้ว่า  1 อสงไขยนั้น เท่ากับ 1 แล้วตามด้วย 0 อีก 140 ตัว นับเป็นปี

   แต่ในพระไตรปิฏกนั้น พระพุทธเจ้า ท่านทรงตอบว่า 1 อสงไขยยอดเขาสุเนรุที่สูง 84000 โยชน์ ( 1 โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร ) ทุก 100 ปี ให้นางฟ้านำผ้าแพรเนื้อดีอย่างบางเบามาลูบยอดเขาสิเนรุหนึ่งครั้ง นางฟ้าจะทำอย่างนี้ทุก 100 ปี ระยะเวลาที่เขาสิเนรุจากความสูง 1,344,000 กิโลเมตร นั้นราบเสมอแผ่นดิน นั้นยังน้อยนักเทียบไม่ได้กับ 1 อสงไขยเลย

กัปป์คือหน่วยวัดระยะเวลา โดยถือเอาอายุจักรวาล นับจากเกิดบิ๊กแบงก์ครั้งก่อนจนถึงบิ๊กแบงก์ครั้งถัดไป (นับจากไฟล้างจักรวาล หรือไฟบรรลัยกัลป์ (กัปป์เป็นภาษาบาลี ส่วนกัลป์เป็นภาษาสันสกฤต) จนถึงไฟล้างจักรวาลอีกครั้ง)

แต่บางแห่งแปลความหมายของกัปป์คือ 10 ปี บางแห่งก็แปลความหมายของกัปป์คือ 120 ปี แต่ผมสมัครใจชอบความหมายที่เท่ากับอายุของจักรวาลมากกว่าครับ


จากคุณ : ตุ๊ดตู่ โอ้เย - [ 17 ก.ค. 49 20:35:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

แหง่ววว........................
ทำไมนานจัง

นานกว่าอายุของโลกเราหรือปล่าวนะ......???


จากคุณ : daryl_jr - [ 17 ก.ค. 49 20:53:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

งง เหมือนกันค่ะ หรือมันเหนือกว่าโลกที่เรามีอยู่นี้ เพราะตามประวัติ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนับเป็นลำดับ 4 ของกัปป์ปัจจุบันเรียกภัทรกัปป์มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์กว่าจะสิ้นพุทธศาสนาประมาณว่า 5000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอาริยเมตไตรย์ เริ่มต้นศาสนาใหม่จนสิ้น นี่แค่1 กัปป์

จากคุณ : ตุ๊ดตู่ โอ้เย - [ 17 ก.ค. 49 21:10:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ตามที่ศึกษามา น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ เริ่มนับการบำเพ็ญบารมีโดยการตั้งจิตอธิฐานครั้งแรกจะเป็น
20อสงไขย
40อสงไขย
80อสงไขย
นะครับ
เดียวยังไงถ้ามีเวลาจะไปค้นมาดูอีกทีครับ


จากคุณ : กรรไกรรัตนะ (กรรไกรรัตนะ) - [ 18 ก.ค. 49 00:58:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ที่ว่ามาคือประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งตามระยะเวลาในการสร้างบารมีครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นตามลำดับนั้น แต่หมายความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นประเภทปัญญาธิกะ ก็แสดงว่าพระองค์สร้างบารมีมา 20 อสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัป เป็นต้นครับ

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละกัปไม่แน่นอนครับ โดยมากจะเป็นสุญกัปคือไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น โลกมืดมนอนธการ ไม่มีใครมาชี้แนะทางสว่าง มั่วกันอุตลุดครับ เพราะการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นของยาก เพราะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมียาวนานมากกว่าจะได้ตรัสรู้

ฉะนั้น กัปไหนจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดกี่พระองค์ แล้วจะเรียงลำดับกันยังไง ไม่ใช่เรื่องตายตัวครับ พระโพธิสัตว์องค์ไหนบารมีเต็มเปี่ยมก่อน ก็ตรัสรู้ก่อน ประกาศพระศาสนาก่อนครับ


จากคุณ : พักผ่อน - [ 18 ก.ค. 49 02:38:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เวลาตั้งแต่ก่อนพุทธพยากรณ์ กับหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์แล้วคือตั้งแต่เป็น อนิยต และนิยต โพธิสัตว์ ครับ
เวลาที่เริ่มจากชาติแรกที่ตั้งปรารถนาพุทธภูมิจนกระทั่งได้รับพุทธพยากรณ์กับพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน เช่นสุเมธดาบส ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่า ท่านดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกใน 4 อสงไขย กับอีกแสนกัป ข้างหน้านี้อย่างแน่นอนซึ่งก่อนนั้น คิด พูด ทำมาก่อน 16 กัป ก็ยังไม่แน่นอนจนกระทั่ง บารมีเต็มที่ แน่นอนแล้ว ตัวเลขจึงเป็น 16 + 4= 20 อสงไขย เป็นต้น
ก๊อปมาฝากครับ
๑ ) พระปัญญาธิกะพุทธเจ้า
ใช้เวลาในการสร้างบารมีอยู่ ๒๐ อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากัป
เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่มีปัญญาแก่กล้าแต่มีศรัทธาน้อย

๒ ) พระสัทธาธิกะพุทธเจ้า
ใช้เวลาในการสร้างบารมีอยู่ ๔๐ อสงไขยอีกหนึ่งแสนมหากัป
เป้นพระพุทธเจ้าประเภทที่มีศรัทธาแก่กล้าและมีปัญญาปานกลาง

๓ ) พระวิริยาธิกะพุทธเจ้า
ใช้เวลาในการสร้างบารมีอยู่ ๘๐ อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากัป
เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่มีความเพียรแก่กล้าแต่มีปัญญาน้อย

แก้ไขเมื่อ 18 ก.ค. 49 02:57:29

แก้ไขเมื่อ 18 ก.ค. 49 02:55:48

จากคุณ : เพื่อนกันเอง - [ 18 ก.ค. 49 02:54:03 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ขอบคุณค่ะ กระจ่างขึ้นมาก ว่าจะไม่มีอันดับที่แน่นอนและที่ยกมาตั้งกระทู้ขั้นต้นยังไม่ได้รวมอีกหลายสิบอสงไขยที่ท่านได้ตั้งจิตไว้ก่อนหน้า เช่น ปัญญาธิกะพุทธเจ้า คือ 16+4 อสงไขย กับอีก 1 แสนมหากัปป์

แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจรื่องการนับอสงไขยอยู่ดี มันนานมากขนาดนั้นโลกเรามีอายุไม่น่าถึงจะให้ท่านลงมาตรัสรู้ถึง 4 องค์ได้ ขอผู้ชี้แนะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ


จากคุณ : ตุ๊ดตู่ โอ้เย - [ 18 ก.ค. 49 06:29:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

เรื่องความยายนานของอสงไขย
    เรื่องของอสงไขย จากหนังสือสัมภาระโพธิญาณ (จำไม่ค่อยได้) เป็นหนังสือเก่ามากแล้ว เรียบเรียงก่อนที่ผมเกิดเสียอีก เสียดายไม่ได้จดชื่อผู้เรียบเรียง แต่ค่าที่ได้ก็ตรงกับผู้ที่คำนวณไว้ก่อน สามารถนับ 1 อสงไขย และเทียบกับหน่วยนับปัจจุบันได้ดังนี้
  สิบ สิบหน เป็น ร้อย 10**2
  สิบร้อย เป็น พัน 10**3
  สิบพัน เป็น หมื่น 10**4
  สิบหมื่น เป็น แสน 10**5
  ร้อยแสน เป็น โกฏิ 10**7
  ร้อยแสนโกฏิ เป็น ปโกฏิ 10**7 X 10**7 = 10**14
  ร้อยแสนปโกฏิ เป็น โกฏิปโกฏิ 10**7 X 10**14 = 10**21
  ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น นนุตหนึ่ง 10**7 X 10**21 = 10**28
  ร้อยแสนนนุต เป็น นินนนุตหนึ่ง 10**7 X 10**28 = 10**35
  ร้อยแสนนินนุต เป็น อักโขภินีหนึ่ง 10**7 X 10**35 = 10**42
  ร้อยแสนอักโขภินี เป็น พินทะหนึ่ง 10**7 X 10**42 = 10**49
  ร้อยแสนพินทะ เป็น อัพภูทะหนึ่ง 10**7 X 10**49 = 10**56
  ร้อยแสนอัพภูทะ เป็น นิรพุทะหนึ่ง 10**7 X 10**56 = 10**63
  ร้อยแสนนิรพุทะ เป็น อหนะหนึ่ง 10**7 X 10**63 = 10**70
  ร้อยแสนอหนะ เป็น อพพะหนึ่ง 10**7 X 10**70 = 10**77
  ร้อยแสนอพพะ เป็น อฏฏะหนึ่ง 10**7 X 10**77 = 10**84
  ร้อยแสนอฏฏะ เป็น โสคันธิกะหนึ่ง 10**7 X 10**84 = 10**91
  ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น อุปละหนึ่ง 10**7 X 10**91 = 10**98
  ร้อยแสนอุปละ เป็น กมุมะหนึ่ง 10**7 X 10**98= 10**105
  ร้อยแสนกมุมะ เป็น ปทุมะหนึ่ง 10**7 X 10**105= 10**112
  ร้อยแสนปทุมะเป็น ปุณฑริกะหนึ่ง 10**7 X 10**112= 10**119
  ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็น อกถานหนึ่ง 10**7 X 10**119= 10**126
  ร้อยแสนอกถาน เป็น มหากถานหนึ่ง 10**7 X 10**126= 10**133
  ร้อยแสนมหากถาน เป็น อสงไขยหนึ่ง10**7 X 10**133= 10**140
        ดังนั้น 1 อสงไขย = สิบยกกำลัง หนึ่งร้อยสีสิบ หรือ 1 ตามด้วย 0 จำนวน 140 มหากัป
ข้อสังเกต จำนวนปีของมนุษย์โลกเทียบกับ 1 กัปนั้นยังมีความคลาดเคลื่อนอีกมากมาย จึงไห้ถือกำหนดเอา โลกจักรวาลรวมทั้งเทพเทวดาและพรหมบางส่วน ในอาณาบริเวณพุทธเขต เมื่อก่อกำเนิดขึ้นจนกระทั้งพังทลายศูนย์หายไป 1 ครั้ง เป็น 1 กัป แต่จำนวน 1 อสงไขยมีกี่กัปนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 1 X 10**140

ถ้าจะอ่านข้อมูลโดยละเอียด เรื่องเวลา อ่านที่นี่ครับ

http://www.vichadham.com/kup.html

และ ถ้าอ่านเรื่องการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์อ่านตรงนี้ครับ

http://www.vichadham.com/POTI/index.html


จากคุณ : P_vicha - [ 18 ก.ค. 49 09:39:29 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ระยะเวลาของกับล์หนึ่งๆ  มีจำนวนปีหลายแสนอสงไขยปี

จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 18 ก.ค. 49 19:16:31 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ตอบ คห7.ครับ
พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรน์แล้วนั้นมีมากมายครับกำลังรอเวลาและบารมีให้เต็มเปรี่ยมอยู่มากมายบนสวรรค์ชั้นดุสิต ครับ ยังมีพระโพธิสัตว์ที่แค่รอการลงมาตรัสรู้อยู่บนสวรรค์ จึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ครับ


จากคุณ : กรรไกรรัตนะ (กรรไกรรัตนะ) - [ 18 ก.ค. 49 22:12:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ระยะเวลาที่โลกเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ จนกระทั่งแตกสลายเหลือแต่ฝุ่นผงในอวกาศอยู่ยาวนาน แล้วจึงเกิดการก่อตัวขึ้นเป็นโลกอีกครั้งจนโลกเย็นตัวลงและมีมนุษย์เกิดขึ้นจนวนกลับมาอยู่ ณ ที่แห่งเดิม เรียกว่า 1 มหากัปครับ นานพอหรือเปล่าครับ

อสงไขยมหากัป เทียบโดยประมาณก็คือ เวลา 1 มหากัปตามด้วยเลขศูนย์อีก 140 ตัว


จากคุณ : พักผ่อน - [ 19 ก.ค. 49 00:30:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

อ้อ โลกตั้งอยู่เป็นระยะเวลา 1/4 มหากัป
แตกสลาย 1/4 มหากัป
เหลือแต่ความว่างเปล่า 1/4 มหากัป
และก่อตัวขึ้นจนเย็นลงอีก 1/4 มหากัปครับ


จากคุณ : พักผ่อน - [ 19 ก.ค. 49 00:34:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

การเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งอย่ในภัทรกัลป์นี้ผ้ที่เป็นพระโพธิสัตว์อาจจะมาตรัสร้ได้แต่จะเป้นพระปัจเจกพุทธเจ้าขนย้ายเวนัยสัตว์ได้บางส่วน ซึ่งโดยมากจะเป็นบรรดาญาติหรือผ้ที่ปรารถนานิพานเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องการตรัสร้ต่อหน้าพระพักตร์พระปัจเจกพุทธเจ้า ดังนั้นในโลกปัจจุบันถ้ามีพระโพธิสัตว์อย่ย่อมเป็นพระปัจเจกะพุทธเจ้าได้ไม่จำเป็นต้องรอยาวนานถึงขนาดนั้น นั่นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าครับส่วนผ้ที่ปรารถนาในพุทธภูมิมีมากมายเพราะไม่ได้รื้อสรรพสัตว์เป็นส่วนใหญ่ที่จะต้องรอเพื่อดำรงพระศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น ๆ ด้วยการประชุมพระบรมสารีริก ธาตุเมื่อสิ้นอายุพระศาสนาด้วยว่าจะรอผ้นิพพานสุดท้ายในอายุศาสนานั้น ๆ

แก้ไขเมื่อ 20 ก.ค. 49 11:20:08

จากคุณ : ตะแบกริมกรุง (natdavooti) - [ 20 ก.ค. 49 11:17:38 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com