◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เป็นไปได้หรือคะ คือมีคนเขียนมาว่า พระเจ้าปเสนธิโกศลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในอนาคตวงศ์ลาพุทธภูมิแล้วเข้านิพพาน

    เพราะคิดว่า พระดำรัสของพระองค์ย่อมเป็นจริงเสมอ  พุทธพยากรณ์ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้  เลยอยากรบกวนถามทุกท่านค่ะว่าเป็นไปได้จริงๆหรือ  ใจจริงไม่อยากลังเลสงสัยแบบนี้เลยค่ะ แต่งงจริงๆ และไม่ได้ตั้งใจจะคิดว่าท่านที่บอกมาโกหกค่ะ แค่อยากรู้ว่าอันไหนน่าจะถูก

    จากคุณ : จาจาบิงส์ - [ วันอาสาฬหบูชา 00:08:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม