◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา [ตอนจบ] [ซีรี่ย์ธรรมะ]

  สวัสดีวันพฤหัสทุกท่านครับ

           วันนี้เสนอตอนผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เป็นตอนจบของซีรี่ย์ธรรมะชุดการให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกครับ

  ผู้มีขันติ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา

           “ผู้มีขันติ นับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดานและมนุษย์ทั้งหลาย” นี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิต

           ขันติ คือ ความอดทน เป็นต้นอดทนต่อหนาวร้อนหิวระหาย อดทนต่อถ้อยคำแรงร้าย และอดทนต่อทุกขเวทนาต่าง ๆ ไม่แสดงอาการผิดไปจากปกติ เมื่อพบความหนาวร้อนหิวระหาย เมื่อได้ยินถ้อยคำแรงร้าย และเมื่อเกิดทุกขเวทนาต่าง ๆ

   
   

  จากคุณ : ebusiness - [ 6 ก.ค. 49 01:33:36 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม