ทำผิดศีลข้อใด ร้ายแรงที่สุด

อยากทราบว่าใน ศีล 5 ข้อ ทำผิดศีลข้อใดถือว่ารุนแรงที่สุด แล้วจะได้รับผลกรรมอย่างไรค่ะ

จากคุณ : เกียรติภูมิ - [ 20 มิ.ย. 49 13:14:34 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ข้อ 1 ปาณาฯ ห้ามฆ่าสัตว์
กับข้อ 5 สุราฯ ห้ามเสพของมึนเมา

ที่ต้องยกมา 2 ข้อ เพราะรุนแรงในสองด้านครับ

ข้อแรกนั้น เนื่องจาก อนันตริยกรรม
ซึ่งเป็นกรรมหนักที่ตัดทางมรรคผลนิพพานในชาตินี้
ก่อได้จาก การฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์
(ส่วนข้อสังฆเภท คือทำให้สงฆ์แตกกันนั้น ปุถุชนทำได้ลำบากอยู่แล้วครับ)

ส่วนข้อ 5 เนื่องจากว่า หากผิดข้อนี้ข้อเดียว
ก็ทำให้มีโอกาสจะทำผิดได้ทุกข้อครับ
(ไม่เว้นแม้แต่การทำอนันตริยกรรม)


จากคุณ : He-Who-Must-Not-Be-Named - [ 20 มิ.ย. 49 13:53:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ผมว่า ข้อ 1 นะ ปาณาติบาต
ผิดศีลข้อ 1 ( ฆ่าสัตว์,เบียดเบียนทำร้ายสัตว์,กักขังทรมานสัตว์)
ผลกรรมคือ
1.มักมีปัญหาสุขภาพ ขี้โรค มีโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย รักษายุ่งยาก

2.มีอุบัติเหตุบ่อยๆ อาจมีอุปฆาตกรรม คือกรรมตัดรอน ทำให้ตายก่อนอายุขัย

3.อาจพิกลพิการ มีปัญหาร่างกายไม่สมส่วน ไม่สมประกอบ

4.กำพร้าพ่อแม่ คนใกล้ตัวโดนฆ่า

5.อายุสั้น ตายทรมาณ ตายแบบเดียวกับที่ไปฆ่าไปทรมาณสัตว์ไว้

6.อัปลักษณ์ มีปมด้อยด้านสังขาร
http://www.geocities.com/luangpoputh/


จากคุณ : พิมายเพ้นท์ - [ 20 มิ.ย. 49 14:34:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

5

จากคุณ : ธัชกร - [ 20 มิ.ย. 49 14:42:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ข้อ 5 สุราทำให้ขาดสติ ก่อให้เกิดกรรมที่เกิดจากการผิดศีลอีก 4 ข้อที่เหลือได้โดยง่ายครับ..

จากคุณ : วิทยา-พล - [ 20 มิ.ย. 49 14:47:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

เห็นด้วยกับ คห. 1 ครับ
ผิดศีลข้อที่ 1 ถ้าพลาดไปฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ หรือทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ก็ต้องโทษหนักถึงอเวจีมหานรกครับ

ผิดศีลข้อที่ 4 ถ้าพลาดทำสังฆเภท ชอบแบ่งนิกาย ชอบทำให้ชาวพุทธมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ตั้งตนเป็นศาดาซะเองกล่าวอ้างนิพพานตามคติของตน กล่าวตู่พุทธวจนะ ถ้าเป็นดังนี้ก็อเวจีมหานรกเช่นกันครับ

ผิดศีลข้อที่ 5 เป็นการเปิดประตูไปสู่การผิดศีลข้ออื่นๆ ครับ ผมมองว่าข้อนี้ถ้าใครเมาแล้วหลับก็ยังไม่ส่งผลเสียถึงขั้นอเวจีมหานรกครับ ยกเว้นเมาแล้วไปฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ หรือทำร้ายพระพุทธเจ้านั่นแหละครับถึงจะต้องโทษร้ายแรงครับ

ส่วนโทษที่หนักที่สุดจริงๆ ไม่ผิดศีล 5 แต่ลงลึกถึงโลกันตมหานรกก็คือ "บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิ"  คือ ไม่เชื่อผลบุญผลบาป ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้า เชื่อว่าตายแล้วสุญ ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นิพพาน ไม่เชื่อการบรรลุมรรคผลของพระอริยเจ้า  เป็นต้น


จากคุณ : XLmen - [ 20 มิ.ย. 49 14:51:56 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ข้อไหนจะร้ายแรงกว่ากัน น่าจะขึ้นอยู่กับเจตนามากหรือน้อย
แล้วก็ เราได้ทำกรรมนั้นๆกับใคร เช่นทำกับคนดีหรือ
คนชั่ว กรรมก็หนักเบาต่างกันค่ะ

แต่จริงๆ ก็คิดว่าเป็นข้อหนึ่ง ถ้าทำทั้ง 5 ข้อโดย
ความหนักเบาของเจตนา และคุณของผู้ที่เรากระทำต่อเขา
มีพอๆกัน

แก้ไขเมื่อ 20 มิ.ย. 49 19:06:55

จากคุณ : นิลกาฬ - [ 20 มิ.ย. 49 19:03:56 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ข้อ  1  นั่นแหละ  ร้ายแรงที่สุด

จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 20 มิ.ย. 49 19:26:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ทุกข้อมีความสำคัญทั้งนั้น  เป็นเบื้องต้นที่มนุษย์จะต้อง
ปฏิบัติ   หาไม่แล้วอบายภูมิจะรองรับเราเมื่อละโลกไป
ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก จึงควรใช้เวลาให้มีค่าคือทำความ
ดี ทำในสิ่งที่เป็นบุญกุศล บาปอันใดอย่าได้กระทำเลย
แม้น้อยนิดก็ไม่ทำ

เราเกิดมาไม่ใช่เพื่อเก็บเกี่ยวความสุขครับ เราแสวงหา
คิดว่าใช่   แต่เรายิ่งหามาเติมแต่เรากลับยิ่งขาดทุกที
เพราะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับ ความทุกข์จะตามติด
มาทุกที เหมือนหมาเกาขี้เรื้อน จะมันตอนเกา แต่ภาย
หลังเป็นแผลแมลงวันตอม ความสุขที่เราคิดว่าใช่แต่
ความจริงมันเป็นขี้เรื้อนครับ

ให้นึกถึงความตายตลอดเวลา เราจะได้ไม่ประมาท เรา
จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำความดี เราจะได้ฝึกฝืน
เอาชนะกิเลสเราได้ เราจะได้ง้างวัฎฎที่เป็นวงกลมที่เราติด
ในภพสาม ให้เป็นเส้นตรง เป็นมรรค สู่พระนิพพานให้ได้
ครับ

ผิดศีลข้อไหนหนักกว่ากัน ให้ดูอายุของสัตว์นรกที่เสวย
กรรมในมหานรก เมื่อผิดศีลในแต่ละข้อ ศีลข้อไหนทำ
ให้เกิดเป็นสัตว์ยาวนานกว่าข้อนั้นก็หนักกว่าครับ


จากคุณ : วรกร - [ 21 มิ.ย. 49 06:17:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ผิดข้อ 5 ทำให้ผิดิก 4 ข้อที่เหลือได้

ขาดสติ ก็ประมาท ประมาท ก็เป็นหนทางแห่งความหายนะ


จากคุณ : เอก (webdeejung) - [ 21 มิ.ย. 49 13:26:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

พวกมุสลิม  ถือเคร่งครัดเรื่องไม่ดื่มน้ำเมา  แต่ชอบฆ่าคน

การทำลายชีวิต  ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุด  ท่านจึงจัดไว้ลำดับหนึ่งเลย (ผิดข้ออื่นๆ  แต่ยังมีชีวิตอยู่ ยังแก้ไขได้)


จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 21 มิ.ย. 49 16:28:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ข้อ 3

การคบชู้ ผิดลูกเมีย ทำให้สังคมเละเทะ ลูกเมีย,คู่สมรสพลอยเดือดร้อนไปด้วย


จากคุณ : ชะลอ - [ 22 มิ.ย. 49 23:52:01 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com