พุธโธ และ ยุบหนอพองหนอ ต่างกันอย่างไรค่ะ

เริ่มหัดนั่งสมาธิเองมาได้พักนึง แต่เริ่มรู้สึกสับสน และอยากมีอาจารย์มาช่วยแนะนำวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ เผอิญได้พบพี่คนนึง เค้าทักว่า เราเหมาะกับแบบกสิณ (สะกดถูกไหมค่ะ)

ตอนนี้เราไม่เข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ จึงขอรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆและเพื่อนๆในห้องนี้ด้วยน่ะค่ะ

1. การนั่งแบบกสิณเป็นอย่างไร ปกติมีหลายแบบเหรอค่ะ
2. การนั่งแบบ พุธโธ และ ยุบหนอพองหนอ ต่างกันอย่างไร เราจะพิจารณาว่าเราควรนั่งแบบไหนด้วยวิธีใดค่ะ
3. มีวัดไหนที่พระอาจารย์ให้คำแนะนำการนั่งสมาธิอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มขั้นแรกบ้างไหมค่ะ

รบกวนขอคำแนะนำด้วยน่ะค่ะ มีความตั้งใจอยากปฎิบัติอย่างจริงจังอย่างถูกต้องจริงๆค่ะ ถ้ามีการใช้คำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสม ต้องขอโทษและยินดีรับคำตักเตือนค่ะ

ขอบคุณทุกๆท่านใน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จากคุณ : จ้าว..จอม - [ 20 มิ.ย. 49 08:15:17 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ขอตอบคุณจ้าวจอมแบบโดยย่อๆ เอาพอเข้าใจแล้วกันนะครับ

1.การนั่งแบบกสิณนั่ง ถ้าที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจะใช้แบบการนั่งตั่ง หรือการนั่งแบบห้อยขาเหมือนนั่งเก้าอี้ทั่วไป หรือนั่งบนที่สูงสักหน่อยให้มองเห็นวงกสิณได้พอดีกับระดับสายตาครับ  ส่วนถ้าไม่เฉพาะกสิณ แต่พูดถึงการนั่งฝึกกรรมฐานหรือสมาธิทั่วไป ก็จะนั่งได้หลายแบบครับ ได้แก่ นั่งแบบดอกบัว (นั่งชั้นเดียว - ขาขวาทับขาซ้าย), นั่งแบบสมาธิเพชร (นั่งสองชั้น - เอาขาซ้ายมาทับขาขวาแล้วเอาขาขวาทับขาซ้ายอีกชั้นหนึ่ง), นั่งแบบนั่งตั่ง หรือนั่งบนที่สูง (นิยมใช้กับกสิณ) แต่แท้จริงแล้วการฝึกสมาธิไม่ได้สำคัญอยู่ที่ท่านั่ง แต่สำคัญอยู่ที่จิตครับ ท่านั่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น เอาเป็นว่าเอาท่าที่เราฝึกได้สะดวกเหมาะกับตัวเรา ก็พอครับ

2. พุท-โธ จะดูลมหายใจเข้า-ออกเป็นหลัก โดยทั่วไปจะจดจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของเส้นทางลมหายใจเคลื่อนผ่าน เช่น ปลายจมูก, กลางหน้าอก, สะดือ เป็นต้นครับ จุดมุ่งหมายเน้นไปทางด้าน สมถะ(ความสงบ)

ส่วน "ยุบ-หนอ พอง-หนอ" จะเน้นดูการขยับพอง-ยุบของท้องน้อย/หน้าท้องเป็นสำคัญ จุดมุ่งหมายเน้นไปทางด้านวิปัสสนา

3. ถ้าวัดที่เน้นสอน "พุท-โธ" สำหรับตัวผมเอง ขอแนะนำวัดที่เป็นสายของหลวงปู่มั่น-หลวงศิษย์ของหลวงปู่มั่นครับ เช่น วัดธรรมมงคล, วัดหนองป่าพง เป็นต้น สำหรับวัดธรรมมงคลนั้นจะมีเป็นหลักสูตรเลยตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง ส่วนวัดหนองป่าพงนั้น สถานที่สงบร่มรื่น และเหมาะแก่การปฏิบัติครับ

แต่ถ้าสายที่เน้น "ยุบหนอ-พองหนอ" แนะนำให้ไปที่ วัดอัมพวัน, วิเวกอาศรม เป็นต้นครับ แต่ขอเน้นอย่างหนึ่งครับ วัดที่มีสอนเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับผมแล้วที่วิเวกอาศรมครับ เพราะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานทุกครั้ง และจะดูจิตของเราว่าไปถึงขั้นไหน ส่วนวัดอัมพวัน เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึก และความเพียรฝึกด้วยตนเองมีน้อยครับ

ขอให้เจริญในสมาธิยิ่งๆ ขึ้นดังที่ตั้งใจนะครับ


จากคุณ : ศิรัสพล (ศิรัสพล) - [ 20 มิ.ย. 49 09:22:16 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

...........

ถ้าความจริงจะมี ก็มีอยู่ีนี่แหละ

..........


จากคุณ : Oasis (DeSeReT) - [ 20 มิ.ย. 49 09:44:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ผลการค้นหา

กสิณ วัตถุอันจูงใจคือ จูงใจให้เข้าไปผูกอยู่ เป็นชื่อของกัมมัฏฐานที่ใช้วัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิมี๑๐
อย่าง คือ ภูตกสิณ ๔ :
๑) ปฐวี ดิน
๒) อาโป น้ำ
๓) เตโช ไฟ
๔) วาโย ลม
วรรณกสิณ ๔ :
๕) นีลํสีเขียว
๖) ปีตํ สีเหลือง
๗) โลหิตํ สีแดง
๘) โอทาตํ สีขาว และ
๙) อาโลโกแสงสว่าง
๑๐) อากาโส ที่ว่าง
------------------------------------------
1ภูตกสิณ กสิณคือ ภูตรูป, กสิณคือธาตุ ๔ ได้แก่ ปฐวี ดิน, อาโป น้ำ, เตโชไฟ, วาโย ลม
2.วัณณกสิณ ๔ กสิณที่เพ่งวัตถุมีสีต่างๆ๔ อย่างคือ นีลํ สีเขียว, ปิตํ สีเหลือง, โลหิตํ สีแดง, โอทาตํ สีขาว ดู กสิณ
3.อาโลกกสิณ กสิณคือแสงสว่าง,การเจริญสมถกรรมฐานตั้งใจเพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์ (ข้อ ๙ ในกสิณ ๑๐)
--------------------------------

ภาวนา การทำให้มีขึ้นเป็นขึ้น,การทำให้เกิดขึ้น, การเจริญ, การบำเพ็ญ 1. การฝึกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนามี ๒ อย่างคือ
๑. สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ
๒. วิปัสสนาภาวนาฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตาม
เป็นจริง, อีกนัยหนึ่ง
จัดเป็น ๒ เหมือนกันคือ
๑. จิตตภาวนาการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม มีความเข้มแข็งมั่นคง เบิกบาน สงบสุขผ่องใสพร้อมด้วยความเพียร สติ และสมาธิ
๒. ปัญญาภาวนา การฝึกอบรมเจริญปัญญา ให้รู้เท่าทันเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง จนมีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์
การเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิมี ๓ ขั้น คือ
๑.บริกรรมภาวนา ภาวนาขั้นตระเตรียม คือ กำหนดอารมณ์กรรมฐาน
๒. อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือ เกิดอุปจารสมาธิ
๓. อัปปนาภาวนา ภาวนาขั้นแน่วแน่ คือ เกิดอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌาณ


จากคุณ : นะยะ - [ 20 มิ.ย. 49 12:49:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ครับ การนั่งสมาธิให้ใจสงบเป็นเบื้องต้น เพื่อพ้นทุกข์เป็นเบื้องปลาย ถ้าเปรียบง่ายๆ ก็เหมือนการเดินทางไปต่างประเทศน่ะครับ สามารถไปได้หลายวิธี เช่น

ขึ้นเครื่องบินไปก็มีหลายสายการบินให้เลือก เช่น การบินไทย สิงค์โปร์แอร์ไลน์ เป็นต้น หรือจะนั่งเรือไป หรือจะนั่งรถไฟไป หรือจะนั่งรถยนต์ไป หรือ จะเดินไปก็ยังไหวนะครับ เขามีทำสถิติ เดินรอบโลกกันมาแล้ว

การนั่งสมาธิแบบกสิน ก็เปรียบเสมือน การเลือกนั่งสายการบินนั้น สายการบินนี้ หรือ เลือกรถยนต์ยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้น่ะครับ กสิน หมายถึง เครื่องหมายที่เรานำมายึดไว้ให้ใจสงบ มีได้ทุกแบบน่ะครับ เช่น ดิน ต้นไป ดอกไม้ ผลไม้ นำมาให้ใจนึกได้หมด น้ำ ลม ไฟ แสงสว่าง เป็นต้น แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไร ชอบอะไร

ส่วนยุบหนอ พองหนอ พุทโธ ก็เหมือนสายการบินอีกสายหนึ่งไปต่างประเทศไงล่ะครับ ซึ่งคุณคิรัสพล ให้ข้อมูลไว้ละเอียดแล้วน่ะครับ


จากคุณ : หัดฝัน - [ 20 มิ.ย. 49 12:56:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

การฝึกสมาธิด้วยการกำหนดนึกคำบริกรรม "พุทโธ"  คือการกำหนดเพ่งที่อาการของจิตที่ปรุงแต่งคำพุทโธออกมา หรือบางคนกำหนดพร้อมกับลมหายใจเข้าออก  แบบนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบกับการฝึกอานาปานสติ(สติกำหนดลมหายใจ)

การฝึกแบบกำหนดยุบหนอพองหนอ  เป็นการกำหนดสติที่อิริยาบถของร่างกาย  หรือที่การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

แล้วแต่ใครชอบแบบไหน  ได้ทั้งนั้น


จากคุณ : Ck (Clarke) - [ 20 มิ.ย. 49 19:30:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

สอบถามนิดนึงค่ะ ^^

การสวดมนต์ถือเป็นการทำสมาธิ ได้ไหมค่ะ


จากคุณ : ตาลสด - [ 20 มิ.ย. 49 23:38:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ขอตอบคุณตาลสดครับ ในความเห็นที่ 6 ครับ การสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งได้เหมือนกันครับ คือ เวลาที่สวดมนต์นั้นก็พยายามไม่ให้สวดผิด แล้วก็พยายามที่จะไม่คิดวอกแวกไปเรื่องอื่น จดจ่อแน่วแน่อยู่กบการสวดมนต์เท่านั้น เรียกว่าพยายามกำจัดนิวรณ์ และถ้าจะให้ดีก็พยายามรู้ความหมาย พิจารณาความหมายของคำสวดด้วยจะยิ่งดีครับ

จากคุณ : ศิรัสพล (ศิรัสพล) - [ 21 มิ.ย. 49 13:42:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

หนทางแห่งปัญญามีหลายทาง ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกทางใด
 จริตของเราเป็นผู้เลือก   ทางใด ต้องกับจริต ทางนั้นถือว่าถูก เหมือนดั่งปลาถูกน้ำ ย่อมคงชีพอยู่ได้
   บทความดีๆที่อยากให้เพื่อนๆได้อ่าน  เข้ามาที่นี่สิครับ
  http://club.truelife.com/sakthi   เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาศาสนาฮินดูเป็นอย่างยิ่งครับ   เพื่อนๆท่านอื่นก็เข้าได้นะครับผม  ยินดีต้อนรับปัญญาชนทุกท่าน


จากคุณ : kenny (kenchi0252) - [ 22 มิ.ย. 49 14:32:37 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | PanTown.com | BlogGang.com