◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    กามแม้น้อย ก็ไม่พอแก่มหาชน มหาชนย่อมไม่อิ่มในกามแม้มาก

    กามแม้น้อย ก็ไม่พอแก่มหาชน มหาชนย่อมไม่อิ่มในกามแม้มาก น่าสลดใจที่พวกคนพาลพากันบ่นว่า รูป เสียง เหล่านี้ จงมีแก่เรา กุลบุตรผู้ประกอบด้วยความเพียร พึงเว้นให้ขาดเถิด (จาก คังคมาลชาดก)

    ธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น แต่ผู้มีปัญญาทรามเมื่อยังไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ย่อมหลงผิดถือเอาความสุขจากกามคุณทั้ง ๕ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ว่าเป็นความสุขที่แท้จริง

    จากคุณ : ละอ่อนการเมือง - [ 29 พ.ค. 49 13:30:29 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม