◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ไม่มีเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ว่าพระพุทธเจ้าชุบชีวิตใครเลย แต่มีเรื่องเล่าว่าพระเยซูชุบชีวิตคน และเป็นขึ้นมาจากความตาย

    พุทธ---> ชีวิตเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน เป็นสิ่งปฏิกูล ไม่น่าภิรมย์ ไม่น่าอาลัยอาวรณ์


    คริสต์ ---> ชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐจากพระเจ้า พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์


    มีสักกี่คนที่จะเข้าใจคำตอบของชีวิตอย่างแท้จริงได้บ้าง???

    จากคุณ : งงทุกสถานการณ์ - [ 29 พ.ค. 49 03:14:51 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม