◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ผลกรรมจะเพิ่มพูนเหมือนกันมั้ย???...เมื่อจิตระลึกถึง(บุญ)กุศล และจิตระลึกถึง(บาป)อกุศล

  เรียนถามท่านผู้รู้ 2 คำถามค่ะ

     1. ขณะที่จิตเราเป็นกุศลจะระลึกถึงความดีที่เราได้กระทำไปแล้วในครั้งก่อนๆ ได้บ่อยๆ เกิดความปิติ และยิ้มได้ทุกครั้ง สุขใจตลอดเวลา ดังนั้นกุศลที่เกิดขึ้นในใจนั้นจะได้บุญเพิ่มขึ้นตลอดทุกเวลาที่จิตระลึกได้มั้บค่ะ??

  และในทางตรงกันข้ามหากจิตระลึกถึง(บาป)อกุศลเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติตน

     2. ขณะที่จิตเรา จงใจที่จะระลึกถึงความไม่ดี ที่เราได้กระทำไปแล้วในครั้งก่อนๆ ปรากฎว่าจิตกลับเฉยๆ ไม่วิตกกังวลใจ หรือสลดใดๆ ไม่ใยดีกับมัน วางจิตกลางๆ เพื่อรับรู้ (ซึ่งจะใช้วิธีนี้ในการระลึกถึงบ่อยๆ เพื่อความไม่ประมาท เพราะไม่ต้องการทำแบบนั้นอีกเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติตนเอง)ในเมื่อไม่คิดจะล่วงละเมิดหรือทำอีก

  ดังนั้นกรรมที่ได้กระทำไปแล้วในอดีต จะทบซ้ำอีกหรือเปล่าค่ะในทุกครั้งที่ระลึกถึงจะได้รับผลของอกุศลนั้นมั้ยค่ะ?

  ว่าแต่ใจการระลึกถึงสิ่งไม่ดีเพื่อเตือนตนเองนี่มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่า สงสัยค่ะ?

  ขอบพระคุณค่ะ

  จากคุณ : monamy - [ 28 พ.ค. 49 15:24:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม