บทสวดพุทธคุณ 9 คืออะไรครับ

คือผมได้รับงานอาจารย์สั่งมาอะครับ อย่างได้บทสวดพุทธคุณ 9 อะครับ พร้อมคำแปล พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ มีคัยพอรู้บ้างก็ช่วยตอบด้วยนะครับหรือส่งที่อยู่เว็บนันมาให้ทีหามาทั้ง 2วันแหละหาไม่ได้เลยอะครับ ขอบคุณครับ

 
 

จากคุณ : lovelyleeyoungae - [ 28 พ.ค. 49 12:41:09 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

คิดว่าคือบทที่สวดว่า

อิติปิโส ภควา อรหังสัมมา สัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโน ...
.... ฯลฯ ... พุทโธ ภควาติ

คงหาได้นะครับ

แก้ไขเมื่อ 28 พ.ค. 49 14:38:04

จากคุณ : collocalia - [ 28 พ.ค. 49 13:08:41 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 2

พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ
แล้ว3อันนี้มันคืออะไรครับขออย่างละเอียดหน่อยนะ


จากคุณ : ครับ (lovelyleeyoungae) - [ 28 พ.ค. 49 13:26:23 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า พุทธคุณ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=พุทธคุณ      
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=พุทธคุณ

                 คำว่า ธรรมคุณ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ธรรมคุณ
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ธรรมคุณ

                 คำว่า สังฆคุณ
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=สังฆคุณ
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=สังฆคุณ


แนะนำ :-
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
                 อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕
                 ทั้งหมด ๓๐๒ เรื่อง
http://84000.org/tipitaka/attha/index25b.php
http://84000.org/tipitaka/attha/index25b2.php

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?          

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 28 พ.ค. 49 13:27:57 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

คือ ขอบคุณมากครับ แต่อันพวกนี้เคยเหนแล้วอะ แต่ก็ไม่เข้าใจอาจารย์ว่า อาจารย์อยากได้เปงบทสวด พร้อมแปล อะจะหาได้ที่ไหนทั้ง 3อัน ในพุทธคุณอะครับ

จากคุณ : ครับ (lovelyleeyoungae) - [ 28 พ.ค. 49 13:41:22 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

สวัสดีครับ คุณ lovelyleeyoungae

จากความคิดเห็นที่ ๓ ของคุณ ฐานาฐานะ ผมต้องขอ กล่าวว่า สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ ด้วยนะครับ

และ จากความคิดเห็นที่ ๓ ของคุณ ฐานาฐานะ นั้น เรียนให้คุณ lovelyleeyoungae ทราบว่า เพียงแค่คุณนำพระบาลี ในลิงค์นั้น มาต่อกัน ก็จะได้บทสวดแล้วนะครับ

อย่างไรก็ดี

พระบริสุทธิคุณ คือ จรณสัมปันโน ครับ พึงดู จรณะ ๑๕ ประกอบครับ

พระมหากรุณาธิคุณ คือ อนุตโรปุริสธัมมสารถิ

พระปัญญาธิคุณ คือ โลกวิทู

แต่ถ้าให้จัดหมด ให้ทั้ง ๙ ข้อ ใน ๓ หมวดนั้น ในหนังสือเรียน ถ้ายังไม่เปลี่ยน ผมจำได้ว่ามีอยู่แล้วนะครับ เปิดดูหรือยังครับ?

แก้ไขเมื่อ 28 พ.ค. 49 14:02:12

จากคุณ : ธรรมานุรักษ์ - [ 28 พ.ค. 49 13:57:03 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 6

บทสวดพุทธคุณ 9.... อิติปิโสภะคะวา....1       อะระหังสัมมาสัมพุทโธ...2     วิชชาจาระณะสัมปันโน....3    สุคะโต...4    โลกะวิทู...5    อนุตตะโร...6                         ปุริสะทัมมะสาระถิ....7
สัตถาเทวะมะสุสสานัง....8    พุทโธภะคะวาติ...9
ประมาณนี้ นะ (สรรเสริญพระพุทธคุณ)


จากคุณ : la-on-jang - [ 28 พ.ค. 49 14:31:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

อ้อเข้าใจแล้วนะ ครับคุณครับ Thank you

จากคุณ : ครับ (lovelyleeyoungae) - [ 28 พ.ค. 49 14:33:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

1. อรหัง  ทรงไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย
2. สัมมาสัมพุทโธ ทรงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
3. วิชชาจรณะสัมปันโน ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
4. สุคโต ทรงเสด็จไปดี
5. โลกวิทู ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
6. อนุตตโร ปุริสะทัมมะสาระถิ ทรงเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ไม่มีผู้ฝึกอื่นยิ่งกว่า (ไม่แน่ใจว่าจำได้ครบถ้วนไหม)
7. สัตถา เทวะ มะนุสสานัง ทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8. พุทโธ ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
9. ภะคะวา ทรงเป็นผู้จำแนกธรมสั่งสอนสัตว์


จากคุณ : เตรียมฝัน (ละอ่อนการเมือง) - [ 29 พ.ค. 49 00:48:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

อิติปิโส ภควา ...  เอกองค์ศาสดาทรงพระคุณ 9 ประการ
ธ. ล่วงพ้นกิเลสมาร  พระกมลสันดานบริสุทธิ์ผุดผ่องอำไพ
ตรัสรู้ชอบกระบวนการใน อริสัจย์ได้ด้วยพระองค์เองแจ้งจริง
เพรียบพร้อมวิชชาอ้างอิง จรณะงามยิ่ง ทั้งเก่งทั้งดีครบครัน
พระสุรเสียงจำนรร   ไพเราะสเนาะพลัน กังวาลนุ่มนวลชวนฟัง
พระเสด็จแดนใดยัง ธารธรรมไหลหลั่ง ดับร้อนชโลมโลกร่มเย็น
ทั่วโลกธาตุรู้เห็น คุณโทษชัดเจน พระนำหมู่สัตว์ข้ามจร
เป็นสารถีฝึกสอน เวไนย์นิกร มิมีผู้ใดเปรียบปาน
เป็นพระบรมศาสดาจารย์ ทวยเทพสักการ มนุษย์เชิดชูบูชา
ตื่นจากกิเลสนิทรา ปลุกปวงประชา รู้กันรู้แก้กลมาร
พระทัยแผ่เผื่อเจือจาร แจกธรรมเป็นทาน อำนวยโชคอำนวยชัย
ข้าน้อมกาย วาจา ใจ  หมอบราบกราบไหว้ พระบาทบงกชทศพล
ขอพุทธานุภาพดล บันดาลสุขะผล พูลพิพัฒน์สวัสดี ...


จากคุณ : เมี่ยวจก - [ 29 พ.ค. 49 02:27:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ...
เป็นพระอรหันต์
ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา และ จรณะ คือความรู้และความประพฤติ
เสด็จไปดี คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น
ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงเป็นสารถี ฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น
ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรมมะ


จากคุณ : เมี่ยวจก - [ 29 พ.ค. 49 02:37:09 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป