◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไถ้ แปลว่าอะไร

  [๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้
  แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยของ
  ไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ
  เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่
  ไส้ทบ อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา
  มันเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขข้อ มูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน " ไถ้ " มีปาก
  สองข้าง เต็มด้วยธัญชาติต่างชนิดคือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ...

  อยากถามท่านผู้รู้ภาษาบาลีว่า คำว่า ไถ้  แปลว่าอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  จากคุณ : JOYSA - [ 27 พ.ค. 49 15:30:39 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม